Про затвердження оновленного Операційного посібника проекту "Покращення охорони здоров'я на службі у людей" (POM)

  • Дата проведення:
  • Номер документу:
  • Автор:
  • Вид документу:
  • Статус:
  • Компонент:
  • Субпроект:
  • Сфера документу:
  • Розділ документу:

Документ містить "Операційний посібник проекту"та включає наступні частини:

       Частина 1. Управління проектом
                   ДОДАТОК   1. ГРАФІК ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ
                   ДОДАТОК   2. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
                   ДОДАТОК   3. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ГРАФІКУ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ
                   ДОДАТОК   4. ЗАГАЛЬНА СХЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ
                   ДОДАТОК   5. ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ТА ВИМОГИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СУБПРОЕКТІВ В ЧАСТИНІ БУДІВНИЦТВА,
                                           РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РЕМОНТУ ОБ’ЄКТІВ (ПРИМІЩЕНЬ)  ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В РАМКАХ ПЕРШОГО КОМПОНЕНТУ ПРОЕКТУ
                   ДОДАТОК   6. МАТРИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА МОНІТОРИНГ
                   ДОДАТОК   7. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ІНДИКАТОРІВ
                                            МАТРИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ  
                   ДОДАТОК   8. ФОРМА ЗВІТНОСТІ ЩОДО ПРОВЕДЕНИХ НАВЧАНЬ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ
                   ДОДАТОК   9. ФОРМИ ЗВІТНОСТІ ЩОДО ЗАКЛАДІВ ПМД, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ НОРМАМ ОБЛАШТУВАННЯ ДЛЯ ПОКРАЩЕНОГО ЛІКУВАННЯ ССЗ
                   ДОДАТОК 10. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З МІОЗ ПРОЕКТУ
                   ДОДАТОК 11. ТАБЛИЦІ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЗБОРУ ДАНИХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З МАТРИЦЕЮ РЕЗУЛЬТАТІВ
                   ДОДАТОК 12. ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГУ
                   ДОДАТОК 13. РАМКОВІ ВИМОГИ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

                   ДОДАТОК.      Рамковi вимоги до екологiчного менеджменту

       Частина 2. Організація закупівель
                   додаток 2.1. Стандартна тендерна документація рекомендована для проведення Національних конкурсних торгів на реконструкцію та ремонт приміщень
                   додаток 2.2 Форма звіту з оцінки по відбору ІС
                   додаток 2.3 Форма звіту з оцінки по відбору CQS
                   додаток 2.4 Запит щодо надання техніко-фінансових пропозицій (RFP) для методу CQS
                   додаток 2.5 Запрошення до подання цінових пропозицій  
          
       Частина 3. Керівництво з управління фінансами

                   додаток 3.1 План заходів з реалізації спільного з МБРР проекту
                   додаток 3.2 Заявка на здійснення прямого платежу з рахунку Позики
                   додаток 3.3 Схема руху коштів
                   додаток 3.4 Зведений реєстр планових зобов’язань
                   додаток 3.5 Довідка про підтвердження видатків
                   додаток 3.6 Звіт про фактичне виконання зведеного реєстру
                   додаток 3.7 Звіт щодо використання коштів з реєстраційного рахунку ДКСУ
                   додаток 3.8-1 Звітність за форматами МБРР
                   додаток 3.8-2 Звіт про стан закупівель
                   додаток 9. Звіт щодо використання коштів субвенції з державного бюджету

За додатковою інформацією та з Вашими пропозиціями щодо “Операційного посібника” просимо звертатись до заступника керівника ГКПП Євгенії Матюшко