Про внесення змін до первинних облікових форм та інструкцій щодо їх заповнення

  • Дата проведення:
  • Номер документу:
  • Автор:
  • Вид документу:
  • Статус:
  • Компонент:
  • Субпроект:
  • Сфера документу:
  • Розділ документу:

Зареєстровано Міністерством юстиції
за N 230/28360 від 16.02.2016

  Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.01.2016 N 29
м.Київ

Про внесення змін до первинних облікових форм та інструкцій щодо їх заповнення

 

Відповідно до абзацу дев'яносто четвертого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, такі зміни:

1) форму первинної облікової документації № 003/о "Медична карта стаціонарного хворого №___" та Інструкцію щодо її заповнення викласти у новій редакції, що додаються;

2) форму первинної облікової документації № 066/о " Карта пацієнта, який вибув із стаціонару, №___" та Інструкцію щодо її заповнення викласти у новій редакції, що додаються;

3) пункт 1 доповнити новими підпунктами 1.39, 1.40 такого змісту:

"1.39. Форму первинної облікової документації № 096/о "Історія вагітності та пологів №___" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.40. Форму первинної облікової документації № 097/о "Медична карта новонародженого № ___" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.".

2. Форму первинної облікової документації № 003-1/о "Медична карта переривання вагітності" та Інструкцію щодо її заповнення, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24 травня 2013 року № 423 "Про затвердження Порядку надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1095/23627, викласти у новій редакції, що додаються.

3. Абзаци тридцять дев'ятий, сороковий пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 26 липня 1999 року № 184 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів" виключити.

4. Департаменту Медичної допомоги забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра І. Перегінця.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр О. КВІТАШВІЛІ