Найменування заходу Строк виконання
Дата початку виконання заходу Дата завершення виконання заходу
Компонент 1. Удосконалення надання послуг на місцевому рівні
Підтримка реформування системи охорони здоров'я Дніпропетровської області
1. Визначення потреби у лікарських амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини (ЛА ЗПСМ) у містах Дніпро та Кривий Ріг:
- Створення робочих груп з питань реалізації субпроекту;
- Визначення необхідного числа ЛА ЗПСМ, виходячи з нормативів забезпеченості закладами ПМД, та їх територіального розташування;
- Проведення аналізу наявних приміщень.
01.08.13 30.12.18
2. Приведення у відповідність до санітарних норм приміщень для ЛА ЗПСМ:
- Отримання вихідних даних на проектування;
- Розробка проектної документації на будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію приміщень.
- Затвердження проектної документації на будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію приміщень;
- Проведення тендеру для визначення підрядної організації на виконання робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції приміщень;
- Оформлення дозвільних документів на будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію приміщень. Виконання робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції приміщень. Моніторинг проведення ремонтно-будівельних робіт;
- Введення приміщень ЛА ЗПСМ в експлуатацію.
03.12.14 31.03.20
3. Визначення потреби у обладнанні ЛА ЗПСМ, що вводяться в експлуатацію, необхідних в першу чергу для здійснення скринінгу та діагностики серцево-судинних та асоційованих з ними захворювань. Підготовка медико-технічних вимог до обладнання ЛА ЗПСМ. 01.06.15 31.12.19
4. Придбання обладнання для ЛА:
- Проведення тендерної процедури з придбання необхідного обладнання згідно з табелем оснащення;
- Поставка обладнання у заклади;
- Установка та інсталяція обладнання;
- Введення обладнання в експлуатацію.
01.06.16 31.12.19
5. Визначення потреби в лікарях та медичних сестрах ЗПСМ для укомплектування введених в експлуатацію ЛА:
- Аналіз забезпеченості лікарями ЗПСЛ;
- Визначення кількості лікарів ЗПСЛ з урахуванням прихованого дефіциту лікарів ПМД (пенсійний вік);
- Аналіз забезпеченості медсестрами ЗПСМ;
- Визначення кількості медсестер ЗПСМ, необхідної для переходу на обслуговування на засадах ЗПСМ з урахуванням відсотку сестринського персоналу з ПМД та врахуванням прихованого дефіциту медсестер ПМД (пенсійний вік).
01.12.14 28.02.15
6. Проведення підготовки та перепідготовки лікарів ЗПСЛ:
- Формування заявки на підготовку в інтернатурі лікарів ЗПСЛ (за результатами державного розподілу випускників);
- Розробка плану перепідготовки лікарів за спеціальністю ЗПСМ із числа терапевтів та педіатрів дільничних, лікарів інших спеціальностей;
- Підготовка лікарів ЗПСЛ в інтернатурі;
- Перепідготовка лікарів ЗПСЛ на курсах спеціалізації;
- Проведення атестації на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста.
01.01.15 31.12.19
7. Проведення підготовки медичних сестер ЗПСМ:
- Формування заявки на підготовку медичних сестер ЗПСМ;
- Розробка плану перепідготовки медичних сестер ЗПСМ;
- Навчання медичних сестер ЗПСМ;
- Проведення державних випускних іспитів.
01.01.15 30.09.20
8. Укомплектування ЛА ЗПСМ медичними кадрами. Працевлаштування підготовлених спеціалістів відповідно до їх підготовки. 30.06.16 30.09.20
9. Закріплення медичних кадрів передусім лікарських в системі ПМД. Розробка програми стимулів для закріплення лікарських кадрів в системі ПМД та її впровадження. 01.01.15 30.09.20
10. Проведення тренінгів щодо застосування клінічних протоколів виявлення, профілактики серцево-судинних захворювань та їх лікування:
- Створення регіональних тренінгових центрів для медичного персоналу ПМД;
- Формування команди тренерів;
- Складання графіків проведення тренінгів;
- Проведення тренінгів щодо знання клінічних протоколів;
- Мотивація місцевих тренерів до якісного проведення тренінгів.
01.01.15 30.09.20
11. Проведення спеціальної підготовки лікарів ЗПСЛ з організації шкіл здоров’я для пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями:
- Розробка комплексу методичних рекомендацій щодо організації функціонування шкіл здоров’я.
01.05.15 30.09.20
12. Проведення скринінгу серед груп ризику щодо виявлення серцево-судинних захворювань (перманентних досліджень):
- Здійснення організаційних заходів щодо проведення скринінгових досліджень;
- Проведення досліджень артеріального тиску, ліпідів крові та ін. у пацієнтів з груп ризику;
- Постановка на облік хворих, виявлених підчас скринінгових досліджень.
01.01.15 30.09.20
13. Забезпечення адекватної терапії хворих з серцево-судинними захворюваннями на первинному рівні:
- Організація системи контролю за призначенням хворим на серцево-судинні захворювання доведено ефективних лікарських препаратів;
- Забезпечення безперервного лікування хворих на артеріальну гіпертензію гіпотензивними препаратами шляхом підвищення ефективності використання механізму частковою відшкодування вартості ліків -реімбурсація;
- Забезпечення контролю за систематичністю лікування хворих на серцево-судинні захворювання (передусім артеріальну гіпертензію) контрольоване лікування;
- Організація диспансерного нагляду за хворими на серцево-судинні захворювання;
- Залучення пацієнтів до активної участі у заходах ПМД, зокрема вторинній профілактиці, шляхом їх навчання в школах здоров'я.
01.01.15 30.09.20
14. Забезпечення вільного вибору лікаря:
- Організація та проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо вільного вибору лікаря;
- Проведення прикріпної кампанії до лікарів ПМСД;
- Формування уточненого реєстру пацієнтів кожного ЦПМСД, лікаря ПМСД.
01.09.15 30.09.20
15. Визначення потреби у стаціонарній допомозі хворих на гострий інфаркт міокарда (ГІМ) та гострі церебро-васкулярні захворювання (ГЦВЗ):
- Вивчення в динаміці за 5 років захворюваності на ГІМ та ГЦВЗ в регіоні в цілому та по окремих адміністративно-територіальних одиницях;
- Визначення необхідних потужностей для надання стаціонарної інтенсивної допомоги хворим на ГІМ та ГЦВЗ.
01.08.13 31.12.14
16. Формування ЛІЛ:
- Відбір 3-х лікарень, які будуть реорганізовані в ЛІЛ;
- Аналіз наявних приміщень лікарні щодо розміщення в них необхідних відділень;
- Формування виробничої структури ЛІЛ;
- Формування оптимальної потужності ЛІЛ.
01.08.14 01.06.15
17. Приведення у відповідність до санітарних норм приміщень для створення відділень екстреної (невідкладної) допомоги та діагностичних відділень в ЛІЛ:
- Визначення переліку приміщень для розміщення відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги та діагностичних відділень в ЛІЛ;
- Підготовка медико-технічних завдань на проектування та розробка проектно-кошторисної документації на ремонтно-будівельні роботи;
- Затвердження проектної документації на реконструкцію приміщень;
- Оформлення дозвільних документів на капітальний ремонт та реконструкцію;
- Виконання ремонтно-будівельних робіт по створенню відділень екстреної (невідкладної) допомоги та діагностичних відділень в ЛІЛ.
03.12.14 30.09.19
18. Забезпечення відділень екстреної (невідкладної) допомоги та діагностичних відділень в ЛІЛ та кардіологічному центрі обладнанням:
- Підготовка медико-технічних вимог до обладнання відділень екстреної (невідкладної) допомоги та діагностичних відділень,
- Проведення тендерної процедури з придбання необхідного обладнання;
- Поставка обладнання;
- Установка та інсталізація обладнання.
01.04.16 01.12.19
19. Введення в експлуатацію відділень екстреної (невідкладної) допомоги та діагностичних відділень в ЛІЛ.
Комісійне прийняття в експлуатацію відділень екстреної (невідкладної) допомоги та діагностичних відділень в ЛІЛ.
09.04.18 31.03.20
20. Формування потоків пацієнтів з ГІМ та ГЦВЗ.
Визначення показань до госпіталізації.
Формування системи направлень до спеціалізованих відділень.
09.04.18 30.06.20
21. Визначення потреби у кадрах для відділень екстреної (невідкладної) допомоги, діагностичних, кардіологічних та інсультних ЛІЛ:
- Створення плану підготовки та перепідготовки медичних кадрів для відділень екстреної (невідкладної) допомоги, діагностичних, кардіологічних та інсультних відділень ЛІЛ.
01.01.16 31.01.16
22. Укомплектування кадрами відділень екстреної (невідкладної) допомоги, діагностичних, кардіологічних та інсультних відділень ЛІЛ
- Проведення підготовки та перепідготовки медичних кадрів.
09.04.18 30.09.20
23. Підвищення професійної майстерності лікарів, зайнятих у відділенні екстреної (невідкладної) допомоги, діагностичному, кардіологічному та неврологічному (інсультному) відділеннях ЛІЛ
- Проведення майстер-класів з ангіографії, стентування при ГІМ та хірургічного лікування при інсультах;
- Проведення навчань за кордоном для лікарів за фахом відповідно до профілю ЛІЛ.
01.01.17 31.12.19
24. Забезпечення дотримання затверджених клінічних протоколів при наданні медичної допомоги хворим та ГІМ та ГЦВЗ:
- Забезпечення медичного персоналу ЛІЛ локальними клінічними протоколами стосовно надання медичної допомоги хворим на ГІМ та ГЦВЗ;
- Забезпечення контролю за дотриманням клінічних протоколів.
09.04.18 30.09.20
25. Забезпечення можливостей використання тромболітичної терапії при ГІМ:
- Забезпечення ЛІЛ необхідними препаратами для проведення тромболізису;
- Забезпечення контролю за своєчасністю та повнотою охопленням тромболітичною терапією хворих на ГІМ.
09.04.18 30.09.20
26. Забезпечення можливостей використання стентування, хірургічного лікування при ГІМ та гострому інсульті:
- Забезпечення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня необхідними для проведення ангіографії та стентування розхідними матеріалами;
- Забезпечення контролю за своєчасністю та повнотою застосування хірургічного лікування при гострому інсульті та стентування при ГІМ хворим з відповідними показаннями.
01.01.15 30.09.20
27. Забезпечення консультативно-методичного супроводу проекту:
- Консультування, координація та контроль за реалізацією Проекту;
- Консультування, координація та контроль використання коштів проекту;
- Консультування, координація та контроль за проведенням процедури закупівлі;
- Консультування, координація та контроль за виконанням інженерних робіт;
- Консультування, координація та контроль з питань ІТ;
- Забезпечення ефективних комунікацій щодо реалізації проекту;
- Забезпечення перекладу документів та інформація в рамках реалізації проекту.
01.07.15 31.05.20
28.Моніторинг ефективності проекту:
- Проведення початкового, щорічних опитувань населення регіону з виготовленням анкет;
- Обробка отриманої інформації;
- Підготовка звітів та практичних рекомендацій.
01.10.15 30.09.20
29. Забезпечити інформаційний супровід проекту у регіональних засобах масової інформації:
- Підготовка та розміщення інформаційних повідомлень, статей, інтерв'ю та заміток у друкованих ЗМІ та інтернет виданнях, на сайті ОДА, ДОЗ;
- Підготовка та розміщення телепрограм та сюжетів на всіх регіональних телеканалах;
- Організація прес-конференцій, круглих столів та прес-турів для журналістів з метою ознайомлення з проектом.
30.06.16 30.09.20
30. Імплементація спеціалізованого медичного програмного забезпечення для ЛА ЗПСМ, впровадження, моніторинг та навчання персоналу 01.06.15 31.03.20
31. Оснащення ЛА ЗПСМ комп'ютерним обладнанням 01.06.15 31.12.19
32. Визначення потреби та створення Комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) для медичної інформаційної системи Дніпропетровської області 01.06.15 31.12.19
Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей в Закарпатській області
1. Розробити та запровадити локальні протоколи раннього виявлення та лікування ГКС на основі уніфікованого клінічного протоколу "гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST", розробити "маршрути пацієнта" 01.01.15 30.11.15
2. Проведення тренінгів для лікарів ЦПМСД (для 300 лікарів протягом 2х років) та медичних сестер ЦПМСД (для 250 медсестер протягом 2х років) Проведення тренінгів для керівного складу ЦПМСД (для 30 осіб протягом 2х років) щодо діагностики, профілактики та надання допомоги хворим на ІХС, з акцентом на ГКС
- Розробка плану щодо ведення пацієнтів з ІХС та роздаткових матеріалів для навчання, проведення освітніх заходів щодо ведення пацієнтів з ІХС та моніторинг реалізованих заходів
01.09.16 30.09.17
3. Дооснащення АЗПСМ обладнанням з метою виявлення осіб, що належать до різних груп ризику по захворюваності на ІХС - Закупівля та поставка електрокардіографів та глюкометрів в АЗПСМ 17.05.16 29.04.17
4. Виявлення стану захворюванності населення на ІХС шляхом проведення диспансеризації відповідно до вимог МОЗ України - Проведення підготовчої роботи та реалізація диспансеризації населення на предмет виявлення рівня захворюванності на ІХС 01.01.15 01.02.18
5. Здійснення цілеспрямованих лікувально-профілактичних заходів за результатами проведеної диспансеризації населення - Формування програми лікувально-профілактичних заходів для хворих на ІХС, виявлених під час диспансеризації 01.02.15 31.12.17
6. Створити ІТ інфраструктуру для створення електронного реєстру хворих на ССХ - забезпечити технічними засобами ЗОЗ з метою забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури
- Створення Центру обробки даних; - Впровадження ПЗ для ведення електроного реєстру пацієнтів в медичних закладах - КСЗІ реєстру хворих на ССХ
04.12.14 30.09.17
7. Наповнення електронного реєстру пацієнтів з ССХ - Проведення навчання медичного та адміністративного персоналу щодо роботи з електроним реєстром ппацієнтів з ССХ;
- Розробка регламенту наповнення електронного реєстру пацієнтів на робочих місцях медичногот та адміністративного персоналу в ЗОЗ; - Моніторинг повноти та якості наповнення даними про пацієнтів електронного реєстру
21.02.17 30.09.17
8. Використання електронного реєстру пацієнтів з метою забезпечення виконання індивідуальних програм (маршрутів) профілактики паціентів - Складання та дотримання графіку відвідування закріплених пацієнтів з використанням електронного реєстру пацієнтів 21.02.17 30.09.17
9. Створення та функціонування відділення інтервенційної кардіології та відділення інтенсивної терапії, анестезіології та реанімації Хустської районної лікарні - Розробка та втілення проектного завдання на створення відділення інтервенційної кардіології Хустської районної лікарні (медичні, економічні, проектно - конструкторські та інші параметри); - Здійснення проектних, організаційно - технічних, будівельно - монтажних робіт та робіт із капітального ремонту та реконструкціїі відділення інтервенційної кардіології та відділення інтенсивної терапії, анестезіології та реанімації Хустської районної лікарні; - Забезпечити реконструйоване відділення інтервенційної кардіології кваліфікованими кадрами 31.07.15 30.09.17
10. Забезпечити відідлення інтервенційної кардіології Хустської районної лікарні медичним обладнанням 17.05.16 29.04.17
11. Забезпечення повного обсягу обстеження та лікування пацієнтів в ЗОККД - Забезпечити устаткуванням та медичною апаратурою існуючі відділення ЗОККД (кардіохірургічне, рентгенхірургічне) 17.05.16 29.04.17
12. Збільшення обсягу надання дошпитальної допомоги пацієнтам з ГКС в Закарпатській області
- Забезпечити ЕМД автомобілями спеціального медичного призначення; - Забезпечити дооснащення машин ЕМД медичним обладнанням; - Забезпечення підвищення кваліфікації бригад ЕМД щодо надання невідкладної допомоги пацієнтам з ГКС
05.05.16 18.02.17
13. Підвищення кваліфікації інтервенційних кардіологів з надання високоспеціалізованої допомоги пацієнтам з ГКС в Закарпатській області - Поширення кращих міжнародних практик в інтервенційній кардіології, кардіохірургії щодо сучасних методів лікування гострого коронарного синдрому 25.12.15 30.06.16
14. Забезпечення управління проектом
- Забезпечити логістику Групи Управління проектом
21.07.15 30.09.17
Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області
1. Посиленння організації скринінгу на рак жіночого населення Львівської області - - - Розробити та впровадити рекомендації з ведення скринінгу;
- Навчання медичного персоналу для отримання та поновлення знань щодо діагностування та лікування раку
01.01.15 28.02.17
2. Покращення обізнаності медичної спільноти Львівської області щодо факторів ризику та щодо профілактики раку - Проведення онкосемінарів в закладах охорони здоров’я (продукти для населення на теми онкопревенції (раціон харчування, профілактика малоактивного способу життя, ожиріння, цукрового діабету, впливу інфекційних та оточуючих канцерогенів) для медичних працівників 01.02.15 31.12.16
3. Впровадження скринінгового електроного реєстру жіночого населення Львівської області - Проектування, створення, наповнення та використання електронного реєстру жіночого населення Львівської області (далі - електроний реєстр) 01.01.15 28.02.17
4. Вироблення організаційної структури взаємовідносин між скринінговими центрами та іншими закладами охорони здоровя
- Проектування та впровадження моделі функціонування скринінгового реєстру в Львівській області;
- Забезпечення закладів охорони здров'я комп'ютерним, мережевим обладнанням та забезпечення доступу до мережі Інтернет;
- Побудова та впровадження КСЗІ;
- Моніторинг результатів проведенних скринінгових обстежень населення
26.05.16 28.02.17
5. Закупка та розподіл розхідних засобів для цитологічного скринінгу між центрами в містах та районах Львівської області - Формування та затвердження плану забезпечення засобами для скринінгу; - Моніторинг доставки та рівномірності розподілу скринінгових матеріалів у районах та містах області 01.02.15 10.06.16
6. Реорганізація існуючих онкологічних відділень у міжрайонні скринінгові центри (у м. Львів, Червоноград, Дрогобич, Самбір) та налагодження їх роботи
- Реорганізація існуючих онкологічних відділень у міжрайонні скринінгові центри (МСЦ); - Забезпечення міжрайоних скринінгових центрів апаратурою;
- Забезпечення компетенцій медичного персоналу щодо роботи з апаратурою
01.02.15 05.11.16
7. Затвердження порядку дообстеження та відбору хворих для лікування - Дообстеження жінок з позитивним результатом скринінгу на рак шийки матки та грудної залози 01.02.15 01.02.17
8. Забезпечення матерільно-технічною базою ЛДОРЛДЦ та скринінгових центрів для дообстеження хворих - Підготовка приміщень та встановлення апаратури 01.02.15 24.11.16
9. Покращення хірургічного лікування раку абдомінальної локалізації - Придбання енергетичної платформ для коагуляції Force Triad, апарату ФБС; - забезпечення мамографічною плівкою діагностичного мамографа; - Придбання хіміопрепаратів для лікування раку 01.01.14 01.02.17
10. Покращення ефективності діагностики та лікування хворих з онкогінекологічною патологією - Оснащення гінекологічних та мамологічного відділень ЛДОРЛДЦ обладнанням для малоінвазивних діагностично-лікувальних втручань, бактеріологічний аналізатор для лабораторії; - Придбання хіміопрепаратів для лікування раку 01.01.15 01.02.17
11. Покращення ефективності та зменшення інвалідизації лікування хворих - Забезпечення компетенцій медичного персоналу щодо роботи з апаратурою 01.07.15 01.02.17
12. Впровадження органоощадних видів лікування при ранньому раку грудної залози та шийки матки - Застосування малоінвазивних технологій лікування раку шийки матки та грудної залози 13.11.14 01.02.17
13. Зміцнення компетенцій фахівців з лікування раку шийки матки та раку грудної залози - Поширення кращих міжнародних практик у лікуванні раку шийки матки та грудної залози у Львівській області 01.03.15 31.12.16
14. Розробка та поширення друкованих інформаційних матеріалів для населення щодо профілактики онкологічних захворювань - Підготовка та друк матеріалів; - Розповсюдження буклетів серед цільової групи населення Львівської області 01.05.15 28.02.17
15. Розробка та наповнення сторінки з профілактики інформаційного веб-сайту Львівського регіонального онкоцентру - Розробка та наповнення сторінки з профілактики інформаційного веб-сайту Львівського регіонального онкоцентру 01.03.15 31.12.16
16. Розробка та поширення інформаційних повідомлень з онкопревенції в ЗМІ Львівської області - Розробка та поширення інформаційних повідомлень з онкопревенції в ЗМІ Львівської області 01.03.15 31.12.16
17. Забезпечення управління субпроектом - Забезпечити логістику Групи консультаційної підтримки субпроекту 16.07.15 31.05.17
Підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в Рівненській області
8.1.1 Реконструкція лікарських амбулаторій, фельдшерсько-акушерського пунктів під лікарські амбулаторії та капітальний ремонт лікарських амбулаторій (1 етап) 29 об'єктів 31.05.15 22.05.20
8.1.2 Реконструкція лікарських амбулаторій, фельдшерсько-акушерського пунктів під лікарські амбулаторії та капітальний ремонт лікарських амбулаторій (2 етап) 29 об'єктів 01.03.17 28.06.18
8.1.2.1 Реконструкція лікарських амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів під під лікарські амбулаторіїта капітальний ремонт лікарських амбулаторій (3 етап) 47 обєктів 30.10.17 21.02.19
8.1.3 поточний нагляд за дотриманням виробничого циклу реконструкцій та капітальних ремонтів (консультант з інженерних робіт) 02.09.15 31.12.18
8.2.1.1 Медичне обладнання для серцево-судинного центру Рівненської обласної лікарні та вироби медичного призначення для серцево-судинного центру РОКЛ 15.06.16 24.06.17
8.2.1.2 Медичне обладнання для вторинного рівня 10.02.17 30.11.17
8.2.1.3 Медичне обладнання для лікарських амбулаторій (для ЗОЗ після реконструкції та капітального ремонту приміщень) 08.09.17 30.08.18
8.2.2 Закупівля 18 автомобілів швидкої допомоги класу В для ЦРЛ та ЦМЛ 02.05.16 12.03.17
8.2.3. Компьютерна техніка для Центру обробки даних та закладів охорони здоровя 15.03.17 01.11.18
8.2.4 Програмне забезпечення для супроводу електронного реєстру груп ризику та навчання 15.04.16 31.12.19
8.2.5 Впровадження комплексної системи захисту інформації та навчання 03.07.17 31.08.18
8.2.6 ІТ-консультант 02.09.15 31.12.17
8.3.1 розробка та підтримка веб-порталу 01.04.16 31.12.19
8.3.2 Розробка мультимедійного навчального курсу (перенесено в структуру 8.3.1) 15.07.15 01.03.17
8.3.3 Проведеня соцопитувань населення 15.04.16 31.12.19
8.3.4 Інформаційна компанія (телебачення, радіо, газети), популяризація веб сайту та гарячої лінії в ЗМІ 29.04.16 31.05.20
8.3.4.1 Поліграфічні послуги (друк) 16.01.17 31.05.20
8.3.5 Конференцсервіс проведення 2 медконференцій та 24 тренінгів для медичних працівників 05.04.16 30.12.16
8.3.5.1 Конференцсервіс проведення 2 медконференцій та 18 тренінгів для медичних працівників 20.01.17 29.12.17
8.3.5.2 Конференцсервіс проведення 2 медконференцій та 7 тренінгів для медичних працівників 17.11.17 31.12.18
8.3.5.3 Конференцсервіс проведення 2 медконференцій та 6 тренінгів для медичних працівників 17.11.18 31.12.19
8.3.6 Проведення навчань за кордоном та в Україні для медичних працівників та менеджерів охорони здоров'я області 01.01.16 01.05.20
8.3.6.1 Тренер (кардіолог) 11.04.16 27.12.19
8.3.6.2 Тренер (кардіолог) 11.04.16 27.12.19
8.3.6.3 Тренер (кардіолог) 04.04.16 27.12.19
8.3.6.4 Тренер (кардіолог) 11.04.16 27.12.19
8.3.6.5 Тренер (анестезіолог) 11.04.16 27.12.19
8.3.6.6 Тренер (невролог) 11.04.16 27.12.19
8.4.1 Консультант з питань управління субпроектом 10.07.15 31.12.19
8.4.2 Консультант з фінансового управління 10.07.15 31.12.19
8.4.3 Консультант з питань закупівель 10.07.15 31.12.19
8.4.4 Консультант з PR 10.07.15 31.12.19
8.4.5 Перекладач-асистент 02.09.15 31.12.19
8.4.6 Придбання меблів для ГКПС 01.03.16 07.06.16
8.4.7 Придбання компютерного обладнання та програмного забезпечення для ГКПС 25.03.16 26.06.16
8.4.8 Операційні витрати 27.03.17 27.03.17
8.5.1 Нерозподілені кошти 27.03.17 27.03.17
Компонент 2. Зміцнення урядування МОЗ у галузі охорони здоров'я
Громадське здоров'я
1. Посилення кадрового потенціалу у сфері громадського здоров'я. Підготовка та навчання медичних працівників щодо послуг з профілактики та впливу на детермінанти здоровя 01.12.15 01.06.16
2. Проведення оцінки системи охорони громадського здоров'я, розробка Стратегії та Національного плану заходів, формування національної системи, формування регіональних підрозділів та регіональних планів. Формування та підтримка плану досліджень. Розробка Інтегрованих моделей допомоги та їх оцінка із залученням первинної ланки медичної допомоги. 01.12.15 01.10.17
3. Консультант з громадського здоров'я 01.10.15 01.12.19
Інформація і комунікація
1. Проведення планування та тестування інформаційно-комунікаційної кампанії по різним цільовим групам
- Проведення тестування базового варіанту стратегії інформаційно-комунікаційного супроводу реформи
01.07.15 01.10.15
2. Створення комунікаційної стратегії:
- Розробка та погодження комунікаційної стратегії на основі результатів опитування і тестування
01.03.15 01.04.15
3. Впровадження інформаційних кампаній:
- Виробництво та розміщення програм/рубрик на загальнонаціональному/ місцевому радіо;
- Виробництво та розміщення програм/рубрик на загальнонаціональному/ місцевому телебаченні;
- Підготовка та розміщення рекламних статей і матеріалів (едваторіал) в загальнонаціональній/місцевій пресі;
- Підготовка та розміщення рекламних статей і матеріалів (едваторіал) в цифрових ЗМІ;
- Виробництво та розміщення соціальної реклами;
- Проведення 10 комунікаційних тренінгів для працівників медичної сфери;
- Виготовлення і поширення в ЛПЗ друкованної рекламно-інформаційної продукції;
- Проведення стартового медіа заходу (у форматі прес- брифінг);
- Проведення підсумкового медіа заходу (у форматі прес- конференція)
01.06.15 01.12.19
5. Супровід субпроекту
- Консультант з комунікаційного супроводу реформ
01.09.15 01.12.19
7. Моніторинг та оцінка інформаційно-комунікаційної кампанії 01.06.15 01.12.19
Реформа системи фінансування
1. Створити Український центр впровадження ДСГ (далі - Центр):
- Затвердження нормативних документів створення та діяльності Центру;
- Формування та затвердження штатного розпису Центру, підбір персоналу;
- Забезпечення офісним обладнанням, укладення угод на забезпечення життєдіяльності Центру (електроенергія, комунальні витрати, тощо);
- Провести процедури закупівель програмно-апаратних комплексів та комунікацій для Українського центру впровадження ДСГ;
- Розробка та введення в експлуатацію Web-сайту Центру;
- Утримання Українського центру впровадження ДСГ протягом всього терміну проекту (5 років)
01.03.15 01.12.19
2. Створити Постійно діючу координаційну раду МОЗ України з питань ДСГ та затвердити положення про неї:
- Розробка та затвердження нормативної бази діяльності координаційної ради (положення);
- Затвердження складу координаційної ради та персональних функціональних обов'язків її членів
01.06.15 01.12.15
3. Створити при Департаментах, управліннях охорони здоров’я обласних, Київської міської державної адміністрації регіональні центри впровадження ДСГ 01.06.15 01.12.15
4. Призначити координаторів з питань впровадження ДСГ на рівні області, міста Києва, пілотних закладів охорони здоров’я для координації процесу впровадження системи ДСГ 01.06.15 01.12.15
5. Затвердження нормативної бази запровадження системи ДСГ:
- Провести аналіз законодавчих актів, нормативно-правової та методологічної бази для запровадження ситсеми ДСГ в Україні;
- На підставі експертного висновку і рекомендацій (п.2.1.1) розробити нові або внести зміни у діючі нормативно-правові акти. Опрацювати та внести зміни до форм первинної облікової документації, необхідні для запровадження в Україні системі ДСГ з урахуванням рекомендацій Світового банку;
- Забезпечення інформування ЗОЗ змін до нормативно-правових актів
01.07.15 01.12.15
6. Затвердження нормативної бази, необхідної для запровадження нового фінансового механізму - Провести аналіз законодавчих актів та нормативно-правової, методологічної бази для визначення можливостей та перешкод для запровадження в Україні нового фінансового механізму (системи ДСГ), підготувати експертний висновок і рекомендації щодо внесення змін до законодавства; - На підставі експертного висновку і рекомендацій Світового банку: - розробити нові або внести зміни у діючі нормативно-правові акти; - опрацювати та внести зміни до форм первинної облікової документації для запровадження в Україні нового фінансового механізму; - затвердження типового контракту для фінансування ЗОЗ; - Затвердження Методик, необхідних для впроваддження фінансового механізму на базі ДСГ в України (визначення вартості надання медичних послуг); - Подати на розгляд Уряду нормативно-правовий акт щодо запровадження нового механізму фінансування закладів охорони здоров’я, що надають вторинну та третинну (стаціонарну) медичну допомогу, із застосуванням ДСГ 01.12.15 01.12.16
7. Вибір базової системи ДСГ для запровадження в Україні;
- Проведення процедури закупівель ліцензії на використання системи ДСГ в Україні;
01.07.15 01.12.15
8. Адаптація вибраної міжнародної систем ДСГ до умов України:
- Проведення процедури закупівлі на розробку (модернізацію) ПЗ "Центральне ядро системи ДСГ" та ПЗ "Групувальник для МОЗ";
- Технічне обслуговування програмного забезпечення (ДСГ групувальник);
01.07.15 01.12.19
9. Щорічний перегляд (локалізація) базової системи ДСГ для затвердження нової редакції U-DRG для використання в Україні - Збір пропозицій щодо модернізації поточної рекації системи U-DRG; - Аналіз та затвердження нового переліку груп ДСГ, логіки їх визначення та відповідних ваг складності; - Затвердження відповідних вимог до ПЗ "Ядро+Групувальник" системи ДСГ для ЗОЗ; - Внесення відповідних змін у ПЗ "Центрального ядра ситсеми ДСГ" для МОЗ; - Тестування нової редакції базової системи ДСГ U-DRG для використання в Україні в наступному році; - Введення в експлуатацію нової редакції базової системи ДСГ U-DRG для використання в Україні в наступному році 01.07.15 01.12.19
10. Формування навиків та вмінь персоналу МОЗ, Центру ДСГ - Проведення 3-денного базового тренінгу та 3-денниго повторного тренінгу для МОЗ та персоналу Центру ДСГ; - Проведення щорічних 2-денних навчальних тренінгів для МОЗ та персоналу Центру ДСГ 01.01.15 31.12.19
11. Тренінг для регіональних координаторів ДСГ - Проведення 3-денного базового тренінгу та 3-денниго повторного тренінгу для регіональних координаторів ДСГ; - Проведення щорічних 1-денних тренінгів для регіональних координаторів ДСГ 01.01.16 31.12.19
12. Підготовка Лікарів-тренерів з числа лікарів пілотних ЗОЗ щодо правил кодування діагнозів та використання Класифікатору хірургічних операцій - Проведення 3-денного базового тренінгу та 3-денниго повторного тренінгу для ДСГ координаторів (лікарів) із пілотних лікарень; - Проведення щорічних 1-денних тренінгів для ДСГ координаторів (лікарів) із пілотних лікарень 01.01.16 31.12.18
13. Підготовка Економістів та Статистиків-тренерів з числа лікарів пілотних ЗОЗ щодо розрахунку вартості з використанням системит ДСГ - Проведення 1-денного базового тренінгу та 1-денниго повторного тренінгу для економістів та статистиків із пілотних лікарень експертів; - Проведення щорічних 1-денних тренінгів для економістів та статистиків із пілотних лікарень 01.01.16 31.12.19
14. Тренінг для ДСГ координаторів (лікарів) не пілотних лікарнях - Проведення 3-денного базового тренінгу та 3-денного повторного тренінгу з підготовки ДСГ координаторів (лікарів) не пілотних лікарень; - Проведення щорічних 1-денних тренінгів для ДСГ координаторів (лікарів) не пілотних лікарень 01.01.18 31.12.19
15. Тренінг для економістів і статистиків не пілотних лікарнях - Проведення 1-денного базового тренінгу та 1-денного повторного тренінгу для економістів і статистиків не пілотних лікарняхв - Проведення щорічних 1-денних тренінгів для економістів і статистиків не пілотних лікарнях 01.01.18 31.12.19
16. Закупівля програмного забезпечення для ДСГ аналізу та ДСГ рахунків:
- Закупівля програмного забезпечення для ДСГ аналізу та ДСГ рахунків;
- Тренінг з використання програмного забезпечення для проведення аналізу на базі ДСГ та виставляння рахунків на основі ДСГ;
- Супровід програмного забезпечення для проведення аналізу на базі ДСГ та виставляння рахунків на основі ДСГ
01.01.16 31.12.19
17. Підготовка до пілотного проекту впровадження базової системи ДСГ у ЗОЗ - Визначити та затвердити наказом МОЗ України перелік пілотних закладів охорони здоров’я для впровадження системи ДСГ; - Забезпечити пілотні заклади охорони здоров’я комп’ютерними засобами, принтерами та доступом до мережі Інтернет; - Впровадити систему ДСГ в пілотних ЗОЗ в частині збору, накопичення та аналізу статистичної інформації щодо діяльності лікарень, тестування визначення та розрахунку ДСГ; 01.01.15 31.12.16
18. Тестування базової системи ДСГ у пілотних ЗОЗ - Збір та узагальнення пропозицій щодо логіки визначення груп ДСГ, формування відповідних пропозицій до Координаційної ради МОЗ з впровадження ДСГ та затвердження відповідних рішень; - Збір та узагальнення пропозицій щодо удосконалення роботи ПЗ "Центральне ядро системи ДСГ", ПЗ "Групувальник" та передача Розробнику для внесення відповідних змін в рамках технічного супроваоду); - Провести аналіз результатів впровадження системи ДСГ в пілотних закладах охорони здоров’я, підготувати рекомендації для її поширення на всі державні та комунальні заклади охорони здоров’я України, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу 01.01.16 31.12.17
19. Впровадження локалізованої версії системи ДСГ U-DRG у всіх ЗОЗ України - Впровадити систему ДСГ в ЗОЗ в частині збору, накопичення та аналізу статистичної інформації щодо діяльності лікарень; - Безперервний збір та узагальнення пропозицій щодо удосконалення роботи ПЗ "Центральне ядро системи ДСГ", ПЗ "Групувальник" та передача Розробнику для внесення відповідних змін в рамках технічного супроваоду 01.01.18 31.12.19
20. Підготовка до запровадження нового механізму фінансування пілотних ЗОЗ на основі ДСГ - Затвердження Порядку запровадження механізму фінансування пілотних ЗОЗ на основі ДСГ; - Затвердження плану поступового впровадження механізму фінансування 01.01.16 31.12.17
21. Впровадити новий механізм фінансування у пілотних ЗОЗ із застосуванням ДСГ - Впровадити в пілотних ЗОЗ ПЗ для збору, накопичення та аналізу економічної інформації щодо діяльності лікарень, тестування визначення вартості медичної допомоги на базі системи ЛСГ; - Збір та узагальнення пропозицій щодо удосконалення роботи ПЗ економічного аналізу діяльності ЗОЗ та передача Розробнику для внесення відповідних змін в рамках технічного супроваоду; - Провести аналіз результатів впровадження нового механізму фінансуваннясистеми в пілотних ЗОЗ,, підготувати рекомендації для її поширення на всі державні та комунальні заклади охорони здоров’я України, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу 01.01.17 31.12.18
22. Впровадити новий механізм фінансування у ЗОЗ, що надають вторинну та третинну (стаціонарну) медичну допомогу, із застосуванням ДСГ - Впровадити в ЗОЗ ПЗ для збору, накопичення та аналізу економічної інформації щодо діяльності лікарень, проведення визначення вартості медичної допомоги на базі системи ДСГ; - Безперервний аналіз результатів впровадження нового механізму фінансування системи в ЗОЗ, підготовка рекомендації для її зміни 01.01.19 31.12.19
23. Неперервний моніторинг результатів реалізації фінансування ЗОЗ на базі системи ДСГ - Збір даних з регіонів щодо використання фінансів на оплату ЗОЗ за системою ДСГ; - Внесення оперативних корекцій в логіку розрахунку вартості ліквання за системою ДСГ 01.01.17 31.12.19
24. Щорічний аналіз результату реалізації впровадження нового фінансового механіхму та внесення необхідних змін 01.01.18 31.12.19
25. Супровід та модернізація ПЗ "Центральне ядро системи ДСГ+Групувальник" - Забезпечення оперативного консультування користувачів, проведення додаткового навчання персоналу МОЗ та Українського центру впровадження ДСГ 01.01.16 31.12.19
26. Супровід та модернізація ПЗ економічного аналізу діяльності ЗОЗ - Забезпечення оперативного консультування, проведення додаткового навчання персоналу ЗОЗ (економісти, статистики, інспектори по персоналу, бухгалтери, інженери) 01.01.16 31.12.19
27. Залучення міжнародного та національного консультантів з питань впровадження системи ДСГ 01.06.15 01.06.20
Розвиток електронної охорони здоров'я (eHealth)
1. Розробити та узгодити основні засади розвитку середовища електронної охорони здоров'я 01.09.14 01.12.15
2. Забезпечити функціонування Центру проведення ремонту приміщення 01.01.15 01.12.16
3. Локалізувати і затвердити міжнародні стандарти інформаційних технологій сектору охорони здоров’я
- Закупити міжнародні стандарти;
- Забезпечити наукове редагування, локалізацію та адаптацію міжнародних стандартів
01.06.15 01.10.16
4. Затвердити національний стандарт – функціональні вимоги до госпітальних інформаційних систем закладів охорони здоров'я
- Залучити консультантів;
- Провести розробку та затвердження стандарту
01.07.15 01.12.15
5. Навчання персонау - гармонізації міжнародних стандартів інформаційних технологій сфери охорони здоров’я та забезпечення відомчої сертифікації 01.07.15 01.12.17
6. Консультанти з впровадження електронної охорони здоров'я та з розробки нормативно-правової бази з впровадження електронної охорони здоров'я 01.08.15 01.12.17
7. Розробити та затвердити технічні специфікації на створення базових довідкових реєстрів
- Відбір виконавця;
- Забезпечити розробку і затвердження технічних завдань;
01.07.15 01.10.16
8. Впровадити базові довідкові реєстри центрального рівня
- Закупити послуги з розробки базових електронних інформаційних систем центрального рівня;
- Здійснити пусконалагодження систем на центральному рівні;
- Здійснити тестування систем у пілотних закладах охорони здоров’я;
- Здійснити розгортання систем по всій Україні
01.10.16 01.12.17
Розбудова спроможностей
1. Вивчення міжнародного досвіду через навчально-ознайомлювальні поїздки закордоном, практичні воркшопи та іншими інструментами обміну знаннями
- Тренінги для ключових фахівців команд за кордоном з основних питань управління проектами та програмами;
- Навчально-ознайомлювальні поїздки
01.01.15 31.12.16
2. Забезпечення експертного, наглядового, методичного, навчального супроводу на регіональному та центральному рівні потенціалом ДУ "Національний науковий центр " Інститут кардіології ім. Академіка М.Д. Стражеско" Національної академії медичних наук України" 01.01.15 31.12.17
3. Забезпечення експертного, наглядового, методичного, навчального супроводу на регіональному та центральному рівні потенціалом Національного інстититуту раку 01.01.15 31.12.17
5. Виявлення прогалин в реалізації проектів та управлінських компетенціях команд впровадження обласних субпроектів. Визначення пріоритетної проблематики проектів, яка повинна бути вирішена навчаннями та цільових управлінських компетенцій для успішного втілення обласних проектів в кардіології та онкології 01.01.15 31.12.15
6. Розробка плану та інструментів розвитку управлінських компетенцій для успішного втілення регіональних проектів 01.01.15 31.12.15
7. Розробка програм та процесів розвитку, процедур управління якістю та результативністю навчання 01.01.16 31.12.16
9. Створення моделі управлінських компетенцій керівників в ОЗ - Формування матриці розривів в управлінських компетенціях учасників імплементаційних агенцій; - Проведення cпеціалізованих інтерв'ю з управлінцями-носяіми кращої практики (Job Tasks Analisys та Job Compenetce Analisys); - Cтворення моделі управлінських компетенцій, валідація 01.01.16 31.12.16
10. Розробка управлінських профілів компетенцій керівників та головних фахівців на трьох рівнях (ЛЗ, регіон, стратегічний) - Формування единого класифікатора рівнів керівників в ОЗ; - Розробка управлінських профілів керівників ОЗ різних рівнів 01.01.16 31.12.16
11. Підготовка процедури оцінювання, проведення оцінки в пілотній групі керівників. Валідація моделі компетенцій - Розробка моделі оцінювання; - Формування пілотної групи та проведення оцінювання; - Валідація моделі компетенцій та профілів керівників ОЗ 01.01.17 31.12.17
12. Розробка системного каталогу модулів розвитку управлінських компетенцій - Розробка каталогу модулів та тем навчання; - Формування каталогу форм розвитку 01.01.17 31.12.17
13. Впровадження системи стійкого розвитку керівників ОЗ 01.01.17 31.12.19
14. Консультант з організаційного розвитку. Спеціаліст з організаційного розвитку 01.01.15 31.12.20
Компонент 3. Підтримка впровадження, моніторинг і оцінювання Проекту
Управління та координація проектом, аудит
1. Група консультативної підтримки Проекту (ГКПП), 11 консультантів 01.06.15 01.06.20
2. Інші операційні та адміністративні видатки 01.06.15 01.06.20
3. Аудит 01.01.17 31.12.20
Моніторинг і оцінювання
1. Дослідження - опитування (А. СТЕП дослідження за методологією ВООЗ, що розроблена для оцінювання якості вивлення хвороб системи кровообігу та ведення хворих) 01.01.15 31.12.20
2. Експертні дослідження, спрямовані на доповнення офіційної медичної статистики з онкології, збір даних та верифікацію для індикаторів матриці результатів 01.01.15 31.12.20
3. Організаційне оцінювання системи медичної інформації та розробка стратегії, спрямованої на раціоналізацію та посилення такої системи (протягом трьох років проекту) 01.01.16 31.12.18
4. Дводенні семінари з усіма виконавцями субпроектів регіонального рівня та субкомпонентів центрального рівня (близько 160 учасників) - на початку проекту та 2 рази на рік протягом 5 років проекту 01.01.15 31.12.20
6. Збір та узагальнення даних за всіма індикаторами Проекту 01.01.15 31.12.20
7. Моніторинг та аналіз виконання індикаторів проекту, підготовка періодичних звітів з оцінки виконання індикаторів проекту 01.01.15 31.12.20