Як потрібно фінансувати систему охорони здоров’я ? – Визначення українського вектору

  • Дата проведення:
  • Місце проведення:
  • Вид заходу:
  • Програма:
  • Компонент:
  • Субпроект:
  • Організатор:

Організатори:        Світовий банк, Національна академія медичних наук України, АЦ «НоСЕП», FISCO ID
Дата та місце:        24 вересня, 2014 на 10:00, тривалість ≈ 5 години
Учасники (≈30):      громадські організації, вітчизняні та міжнародні експерти, представники закладів охорони здоров’я (державних та приватних), представники  страхових компанії, МОЗ та Мінфін
Перелік питань:    Які є альтернативні підходи до фінансування охорони здоров’я? Як потрібно змінити систему фінансування охорони здоров’я для кращого задоволення потреб населення? Як існуюча система фінансування ОЗ може сприяти посиленню медичного захисту та стану здоров’я населення?

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
 

Час

Тема презентації

Доповідач

10 хв.

Відкриття

Беллі Паоло, Світовий банк

15 хв. надоповідача

Фінансування охорони здоров’я в Україні: Уроки історії та бачення майбутнього.

Акімова Ірина, АЦ«НоСЕП»

П.І.Б. (???),  Нац. Академія медичних наук

Обговорення (15 хв.)

15 хв. надоповідача

Ключові складові ефективного фінансування ОЗ. Перспективи обов’язкового медичного страхування в Україні.

Беллі Паоло, Світовий банк,

Яковенко Ігор, експерт

Пінчук Ірина, НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології

Обговорення(15 хв.)

20 хв.

Перерва на каву

 

15 хв. надоповідача

Перспективи платних послуг в державних закладах ОЗ. Ризики та можливості ДПП у наданні медичних послуг.

Петренко Олег, Універсальна клініка “Оберіг”

Кубатко Віталій, ДНУ «ПНЦ ПКМ» ДУС

Гук Андрій, експерт

Обговорення(15 хв.)

 

15 хв. надоповідача

Основні проблеми управління у фінансуванні ОЗ в Україні. Потенціал щодо вдосконалення державного фінансування охорони здоров’я.

Лєхан Валерія,  Дніпропетр. мед. академія МОЗ

Джигир Юрій/ Майнзюк Катерина, FISCOID

Сергій Дяченко. ТОВ ”СІЕТ Холдінг”

 

Обговорення(15 хв.)

10 хв.

Заключне слово

 


Матеріали:
Назва Файл укр Файл англ

Фото