Запрошення до подання цінових пропозицій № 1.2.6

  • Дата новини:
  • Компонент:
  •  
  • Субпроект:

ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

№ SH 1.2.6

Постачання і монтаж спеціалізованого медичного програмного забезпечення

для амбулаторій загальної практики сімейної медицини

 

 

 

«04» липня2016 року

 

 

1.                  Уряд України отримав позику № 8475-UA від 19.03.2015 від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі - Банк) на впровадженняпроекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» (далі - Проект).Частина коштів цієї позики має бути використана для покриття витрат в рамках договору, до якого відноситься це запрошення до подання цінових пропозицій (далі - Запрошення).

2.                  Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі -Покупець) запрошує Вас надати цінову пропозицію щодо наступних позицій: 

 

Предмет закупівлі

Загальна кількість

Позиція 1

Технічний проект

1

Позиція 2

Кастомізація, налаштування та тестування

1

Позиція 3

Постачання серверної ліцензії для спеціалізованого медичного програмного забезпечення для амбулаторій загальної практики сімейної медицини (Система)

1

Позиція 4

Передача технологій, навчання та операційне прийняття

1

Позиція 5

Підтримка Системи Постачальником протягом 20 місяців

1

 

 

 

3.                  Цінові пропозиції повинні бути повними, тобто включати всі позиції, зазначені в даному Запрошенні. Неповні цінові пропозиції буде відхілено. Буде оцінено пропозиції щодо всіх предметів закупівлі. Договір буде присуджено учаснику тендера, що запропонує найнижчу ціну на всі позиції.

Учасники торгів мають відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

·         Принаймні, 5 (п'ять) років досвіду у виготовленні ідентичних програмних продуктів та/або постачанні аналогічних товарів;

·         Підтверджена успішна реалізація принаймні 2 (двох) ідентичних договорів за останні 5 років на постачання, встановлення, технічну підтримку спеціалізованого медичного програмного забезпечення.

4.                  Ваші цінові пропозиції українською мовою у форматі, наведеному в Додатку 3 «Форма цінової пропозиції», а також додаткову інформацію слід надсилати за наступною адресою:

 

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Адреса:кімн. 101, пр. Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49000.

Кому:Будяк Наталія Юріївна

Тел./ Факс: 8 (056) 742-87-62

E-mail:guoz@adm.dp.gov.ua; копія: vrv07@ukr.net

 

5.                  Граничний термін отримання Вашої пропозиції Покупцем за адресою, вказаною в параграфі 4 - 25 липня 2016 року, 17:00 за місцевим часом. Ваша цінова пропозиція у наведеному форматі може бути передана особисто в руки або поштою, згідно з указаними реквізитами. До пропозиції слід додати належну документацію й каталог(и) та інші друковані матеріали чи супутню інформацію по кожній запропонованій позиції (їх можна переслати електронною поштою), а також назви й адреси організацій, що надають сервісні послуги в місті Дніпро.

6.                  Цінову пропозицію слід надавати згідно з наступними інструкціями та у відповідності до доданого Договору.«Умови поставки», що додаються, є невід'ємною складовою Договору.

ЦІНИ.Ціни вказуються у будь-якій валюті для загальної вартості послуг, включно з усіма податками, ПДВ. Оплату Постачальнику, що запропонував в якості валюти договору валюту, відмінну від національної, буде здійснено по факту прийняття послуг в гривні за курсом Національного банку України на момент підписання обома Сторонами Договору Акту прийому-передачі, у відповідності до законодавства України.

(i)           ОЦІНКА ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ.Пропозиції, що значною мірою відповідають технічним вимогам, будуть оцінюватися шляхом порівняння загальної ціни, згідно з умовами пункту (i). Задля виконання оцінки та порівняння валюта цінової пропозиції конвертується у валюту країни Покупця (українську гривню) за обмінним курсом продажу, встановленим Національним банком України (http://www.bank.gov.ua).Датою обмінного курсу є граничний термін подачі цінових пропозицій, зазначений в параграфі 5 цього Запрошення.

Оцінюючи цінові пропозиції, Покупець визначатиме для кожної пропозиції заявочну ціну, коригуючи можливі арифметичні похибки наступним чином:

(a) в разі розходження між сумами, позначеними цифрами та словами, правильними вважатимуться суми, позначені словами;

(b) в разі розбіжності між ціною за одиницю та вказаною загальною ціною, що розраховується за допомогою множення ціни за одиницю на кількість, правильною вважатиметься заявлена ціна за одиницю;

(c) в разі відмови Постачальника прийняти виправлення, його цінову пропозицію буде відхилено.

(ii)         ПРИСУДЖЕННЯ ДОГОВОРУ.Договір буде присуджено фірмі, що запропонує найнижчу заявочну ціну, і пропозиція якої відповідатиме вказаним умовам поставки та технічним вимогам. З Постачальником з найкращою пропозицією буде укладено Договір (далі - Договір). Форму Договору наведено в Додатку 4 «Форма договору».

(iii)       ТЕРМІН ДІЇ ПРОПОЗИЦІЇ.Ваша цінова пропозиція має залишатися дійсною протягом тридцяти (30) днів з дня граничного терміну прийому цінових пропозицій, указаного в Параграфі 5 цього Запрошення.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

кімн. 101, пр. Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49000.

Контактна особа:Будяк Наталія Юріївна

Тел./ Факс: 8 (056)742-87-62

E-mail:guoz@adm.dp.gov.ua; копія: vrv07@ukr.net

7.                  ПЕРЕВІРКА ТА АУДИТ

8.1       Постачальник повинен виконувати всі вказівки Покупця, що не суперечать законодавству країни призначення Послуг.

8.2       Постачальник дозволяє Банку та/або призначеним Банком особам проводити інспекцію офісів Постачальника та всіх рахунків та записів, що мають відношення до виконання Договору та подання цінової пропозиції, а також, на запит Банку, надавати призначеним Банком аудиторам можливість здіснювати аудит таких рахунків та запитів. Постачальник також має забезпечити, щоб аналогічні дозволи були надані Банку усіма субпідрядниками та консультантами Постачальника. Постачальник та його субпідрядники й консультанти мають звернути увагу на Статтю 8 «Шахрайство та корупція» Форми Договору, в якій говориться, зокрема, про те, що дії, що мають на меті суттєве перешкоджання Банку у здійсненні його прав на перевірку та аудит, є забороненою практикою, яка є підставою для розірвання договору (а також до оголошення Постачальника таким, що не допускається до участі в проектах Банку, відповідно до діючих санкційних процедур Банку).

8.                  Будь ласка, за допомогою електронної пошти підтвердіть отримання цього запиту та повідомте, чи плануєте Ви представити цінову пропозицію.

 

Додатки:

Додаток 1 «Умови поставки»

Додаток 2 «Технічне завдання»

Додаток 3 «Форма цінової пропозиції»

Додаток 4 «Форма договору»

 

Директор Департаменту охорони здоров’я

Дніпропетровської облдержадміністрації,

заступник Голови ГУС    Н.Ю. Будяк