В Дніпропетровській області продовжується робота з впровадження проекту СБ

  • Дата новини:
  • Компонент:
  •  
  • Субпроект:

В Дніпропетровській області продовжується впровадження  субпроекту "Підтримка реформування системи охорони здоров'я Дніпропетровської області"проекту Світового банку  “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”, діяльність якого сфокусована на двох пріоритетних напрямах у сфері охорони здоров’я це: покращення послуг в сфері  охорони здоров’я з особливим фокусом на профілактику, раннє виявлення та лікування серцево-судинних захворюваньта підвищення ефективності системи охорони здоров’я.

В рамках реалізації цього субпроекту за поточний рік проведено низку зважених заходів:

З метою покращення  доступності населення до первинної медичної допомоги – формується мережа з додаткових амбулаторій в містах Дніпро, Кривий Ріг. У зв’язку з чим, підготовлено та направлено на погодження до Світового банку Тендерну документацію для проведення реконструкції та капітального ремонту 14 приміщень, в яких будуть відкриті лікарські амбулаторій (м. Дніпро -  3, м. Кривий Ріг - 11).

Розроблено та погоджено зі Світовим банком Тендерну документацію на медичні меблі і обладнання для оснащення новостворених лікарських амбулаторій, результатом закупівлі обладнання буде безперебійний доступ до вимірювання артеріального, тиску, холестерину, ЕКГ-дослідження, цукру крові та ін., з метою ранньої діагностики серцево-судинних захворювань.

Вагомою ціллю реалізації проекту є досягнення цільового рівня артеріального тиску у пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Досягнення цільового рівня  артеріального тиску є комплексне, що складає надання медичним працівником відповідної інформації пацієнту, спосіб життя пацієнта та прихильність його до лікування. Саме показник частки пацієнтів, які вдалися до зміни поведінки, і вказує на доступність та якість медичної допомоги на належному рівні, яка призводить до позитивних клінічних результатів, одужання. Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації проведено моніторинг якості ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією у лікувально-профілактичних закладах  у Дніпропетровській області станом за поточний період 2016 року. Результати якого доведені до керівників закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу.

Важливим напрямком в успішній реалізації субпроекту є проведення комунікаційної кампанії спрямованої на просування здорового способу життя, профілактику захворювань та стимулювання звернення за медичною допомогою на ранніх стадіях захворювання. Впровадження комунікаційної кампанії передбачає здійснення низки контрольних соціологічних досліджень і опитувань з послідуючим інформуванням громадськості в рамках проведення прес-заходів з метою створення обміну інформації між медичними працівниками, громад кістю, засобами масової інформації.  Для досягнення виконання цього напрямку у липні поточного року з представниками Світового банку погоджено “Технічне завдання  на надання консультаційних послуг, проведення соціологічних досліджень”. 04 серпня 2016 року на веб-сайті департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та сайті проекту розміщено запит на надання висловлення зацікавленості компаній у проведенні даного дослідження.

З метою формування мережі лікарень, які на вторинному рівні будуть надавати якісну медичну допомогу хворим з ускладненнями серцево-судинних захворювань, з урахування сучасних кваліфікаційних та технічних вимог, визначено три лікарні інтенсивного лікування: КЗ "Дніпропетровське клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги" ДОР", КЗ "Криворізька міська клінічна лікарня №2" ДОР", КЗ "Павлоградська міська лікарня №4" ДОР", які відібрані відповідно до критеріїв відбору згідно наказу МОЗ № 646 (аудит надання вторинної медичної допомоги). Підготовлено та надано на розгляд до Світового банку проект Тендерної документації для проведення реконструкції та капітального ремонту приміщень вищевказаних лікарень.

Таким чином, Дніпропетровська обласна державна адміністрація прикладає значних зусиль для покращення системи охорони здоров’я у Дніпропетровській області та надання медичних послуг для мешканців області реалізуючи субпроект "Підтримка реформування системи охорони здоров'я Дніпропетровської області"проекту Світового банку  “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”.