Запрошення до подання цінових пропозицій №SH-1.2.1.1

  • Дата новини:
  • Компонент:
  •  
  • Субпроект:

ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

№ SH 1.2.1.1

«Медичні меблі та обладнання

для оснащення 39 лікарських амбулаторій»

_09_ _вересня_ 2016 року

 

1.                  Уряд України одержав позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку № 8475-UA на фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» (далі - Проект). Частина коштів цієї позики має бути використана для покриття витрат в рамках договору, до якого відноситься це запрошення до подання цінових пропозицій (далі - Запрошення).

2.                  Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської Обласної державної адміністрації (далі -Покупець) цим листом запрошує учасників торгів надіслати цінові пропозиції щодо постачання наступних товарів:

 

#

Предмети закупівлі

Загальна кількість

Позиція 1

Кушетка універсальна (гінекологічна)

125

Позиція 2

Мішок Амбу з аксесуарами в комплекті

78

Позиція 3

Стетофонендоскоп

546

Позиція 4

Рулетка вимірювальна 1,5 м (вимірювання талії)

546

Позиція 5

Ростомір

125

Позиція 6

Ваги медичні для дітей та немовлят

125

Позиція 7

Ваги медичні для дорослих

125

 

Специфікація щодо цих товарів та кінцевого пункту призначення вказана в Додатку 2 «Технічні вимоги».

3.                  Пропозиції мають бути повними (включати усі позиції) відповідно до цього Запрошення. Неповні пропозиції будуть відхилені. Цінові пропозиції оцінюватимуться за всіма позиціями та договір буде присуджено фірмі, яка запропонувала найменшу оцінену вартість всіх позицій.

4.                  Цінові пропозиції українською мовою за формою, наведеною у Додатку 3 «Цінова пропозиція», а також необхідна додаткова інформація мають надсилатися за наступною адресою:

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Адреса:кімн. 150, пр.-т Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49000, Україна.

До уваги:Будяк Н.Ю. – директора Департаменту охорони здоровя ДОДА, заступника голови ГУС, голова Комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг

Тел./ Факс: +38 (056) 742-87-62

Тел. +380 - (056) - 770-90-38

E-mail: guoz@adm.dp.gov.ua; обовязкова копія: vrv07@ukr.net; dnipro_project@ukr.net

Також за зверненням за вищевказаною адресою учасниками може бути отримана довідкова інформація.

5.                  Кінцевим терміном для отримання пропозицій Покупцем за адресою вказаною в п. 4 вище встановлюється: 30 вересня 2016 р., о 16:00 за місцевим часом. Дозволяється надати пропозиції особисто, надіслати поштою, факсом або на електронну пошту, на адресу вказану вище. До своїх пропозицій Ви маєте додати відповідну документацію, каталог (каталоги) й інші друковані матеріали чи іншу необхідну інформацію по кожному найменуванню товарів (дозволяється надсилати факсом або електронною поштою), а також назви та адреси організацій, що забезпечують сервісне обслуговування в м. Дніпро та м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, Україна.

6.                  Цінову пропозицію слід надавати згідно з наступними інструкціями та у відповідності до доданого Договору, згідно Додатку 4 «Договір».Додаток 1 «Терміни та умови постачання» єскладовою частиною Договору.

(і)ЦІНИ.Ціни мають бути виражені в будь-якій валюті (податки має бути вказано окремо) для загальної вартості Товарів, доставлених за адресою, вказаній у Таблиці 1 Додатку 1, включно з усіма податками, ПДВ, митними платежами, перевезеннями всередині країни і страхуванням, завантаженням і розвантаженням. Оплату Постачальнику, що запропонував в якості валюти договору валюту, відмінну від національної, буде здійснено по факту поставки в гривні за курсом Національного банку України (http://www.bank.gov.ua)на момент підписання обома Сторонами Договору Акту прийому-передачі, у відповідності до законодавства України.

(іі)ОЦІНКА ПРОПОЗИЦІЙ.Пропозиції, що значною мірою відповідають технічним вимогам, будуть оцінюватися шляхом порівняння загальної ціни в кінцевому пункті призначення, згідно з умовами пункту (i).Задля виконання оцінки та порівняння валюта цінової пропозиції конвертується у валюту країни Покупця (українську гривню) за обмінним курсом продажу, встановленим Національним банком України (http://www.bank.gov.ua).Датою обмінного курсу є граничний термін подачі цінових пропозицій, зазначений в п. 5 даного Запрошення.

При оцінці пропозицій, Замовник визначить для кожній ціновій пропозиції оціночну вартість шляхом корегування цінової пропозиції з метою виправлення арифметичних помилок таким чином:

а) якщо у будь-якому місці є невідповідність між сумою цифрами та прописом, сума прописом буде вважатися вірною;

б) якщо у будь-якому місці є невідповідність між ціною за одиницю та загальною сумою, яка обчислюється шляхом перемноження ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю буде вважатися вірною;

в) якщо Постачальник відмовиться прийняти вказані корегування, його цінова пропозиція буде відхилена.

 

(ііі)ПРИСУДЖЕННЯ ДОГОВОРУ.Договір присуджуватиметься учаснику, який запропонує найнижчу загальну ціну та відповідає встановленим умовам постачання, технічним та кваліфікаційним вимогам.З Постачальником з найкращою пропозицією буде укладено Договір (далі – Договір).Форму Договору наведено в Додатку 4 «Договір».

(iv)ТЕРМІН ЧИННОСТІ ПРОПОЗИЦІЙ.Запропоновані цінові пропозиції повинні бути чинними протягом тридцяти (30) днів від дати кінцевого терміну отримання пропозицій, встановленої в п. 5 даного Запрошення.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Адреса:кімн. 207, пр.-тОлександра Поля, 1, м. Дніпро, 49000.

Тел. +380 - (056) - 770-90-38

E-mail: guoz@adm.dp.gov.ua; копія: vrv07@ukr.net; dnipro_project@ukr.net

7.                  ПЕРЕВІРКА ТА АУДИТ

7.1       Постачальник повинен виконувати всі вказівки Покупця, що не суперечать законодавству країни призначення Товарів.

7.2       Постачальник дозволяє Банку та/або призначеним Банком особам проводити інспекцію офісів Постачальника та всіх рахунків та записів, що мають відношення до виконання Договору та подання цінової пропозиції, а також, на запит Банку, надавати призначеним Банком аудиторам можливість здіснювати аудит таких рахунків та запитів. Постачальник також має забезпечити, щоб аналогічні дозволи були надані Банку усіма субпідрядниками та консультантами Постачальника. Постачальник та його субпідрядники й консультанти мають звернути увагу на Статтю 8 «Шахрайство та корупція» Форми Договору, в якій говориться, зокрема, про те, що дії, що мають на меті суттєве перешкоджання Банку у здійсненні його прав на перевірку та аудит, є забороненою практикою, яка є підставою для розірвання договору (а також до оголошення Постачальника таким, що не допускається до участі в проектах Банку, відповідно до діючих санкційних процедур Банку).

8.                  Будь ласка, надайте письмове підтвердження (факсом або електронною поштою) отримання цього Запрошення та Вашої участі у торгах.

 

Додатки:

Додаток 1 «Терміни та умови постачання»

Додаток 2 «Технічні вимоги»

Додаток 3 «Цінова пропозиція»

Додаток 4 «Договір»

 

В.о. директора Департаменту охорони здоров’я

Дніпропетровської облдержадміністрації         О.В. Лугова