Запрошення до подання цінових пропозицій № SH-1.4.8

  • Дата новини:
  • Компонент:
  •  
  • Субпроект:

ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

№ SH-1.4.8

«Комп’ютерна та офісна техніка для ГУС»

 

02 листопада 2016 року

 

1.    Уряд України отримав від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі - Банк) позику №8475-UAвід 19.03.2015р. на цілі проекту «Поліпшення здоров'я на службі у людей» (далі - Проект). Частина коштів цієї позики має бути використана для покриття витрат в рамках договору, до якого відноситься це запрошення до подання цінових пропозицій (далі - Запрошення).

2.    Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі -Покупець) цим листом запрошує учасників торгів надіслати цінові пропозиції щодо постачання наступних товарів:

Найменування

Кількість

1

Ноутбук

8

2

Багатофункціональний пристрій  (БФП) (друк / копіювання / сканування) А4, ТИП 1

2

3

Багатофункціональний пристрій (друк / копіювання / сканування) А3 (кольоровий), ТИП 2

1

4

Цифрова фото-камера з функцією відео

1

5

Шредер

2

6

Брошурувальник на пластикову пружину

1

 

Кількість та Специфікація товарів наведені у Додатку 1 «Умови поставки» та у
Додатку 2 «Технічні вимоги».

3.      Цінові пропозиції повинні бути повними, тобто включати всі позиції та їх кількість, зазначені в даному Запрошенні. Неповні цінові пропозиції буде відкинуто. Буде оцінено пропозиції щодо всіх предметів закупівлі. Договір буде присуджено учаснику торгів, що запропонує найнижчу ціну на всі позиції.

4.       Ваші цінові пропозиції українською мовою за формою, наведеною у Додатку 3 «Цінова пропозиція», а також додаткову інформацію слід надсилати за наступною адресою:

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Адреса:кімн. 150, пр. Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49000, Україна.

До уваги:Будяк Н.Ю. – директор Департаменту охорони здоровя ДОДА, голова Комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг.

Тел./ Факс: +38 (056) 742-87-62

E-mail: guoz@adm.dp.gov.ua; копія:dnipro_project@ukr.net; vrv07@ukr.net

Консультант з закупівель – Волосковець Р.В.

Тел./ Факс: +38 (056) 770-90-38

В повідомленні зазначте тему: SH-1.4.8 Цінова пропозиція

Також за зверненнямза вищевказаною адресою учасниками може бути отримана довідкова інформація.

 

5.      Кінцевим терміном для отримання Вашої цінової пропозицій Покупцем за адресою вказаною в п. 4 вище встановлюється: 16 листопада 2016 р., 17:00 за місцевим часом.Дозволяється надати пропозиції особисто, надіслати факсом або на електронну пошту, вказану вище.

6.      До своїх пропозицій Ви маєте додати відповідну документацію, каталог (каталоги) й інші друковані матеріали чи іншу необхідну інформацію по кожному найменуванню товарів (дозволяється надсилати факсом або електронною поштою), а також назви та адреси організацій, що забезпечують сервісне обслуговування в м. Дніпро Дніпропетровської області, Україна.

7.      Цінову пропозицію слід надавати згідно з наступними інструкціями та у відповідності до доданого Договору, згідно Додатку 4 «Договір».Додаток 1 «Терміни та умови постачання» єскладовою частиною Договору.

(і)ЦІНИ.Ціни мають бути виражені в будь-якій валюті (податки має бути вказано окремо) для загальної вартості Товарів, доставлених за адресою: Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, кімн. 101, пр. Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49000, а також включати в себе всі податки, ПДВ, митні збори, мита, внутрішні перевезення і страхування, навантаження і розвантаження, інсталяцію програмного забезпечення, налагодження та випробування за адресою постачання. Постачальнику, котрий запропонував договір у іноземній валюті, оплата буде здійснюватись в українській гривні згідно офіційного курсу Національного банку України (http://www.bank.gov.ua), відповідно до законодавства України, по факту доставки за курсом на дату підписання накладної обома сторонами Договору.

(іі)ОЦІНКА ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ.Пропозиції, що значною мірою відповідають технічним вимогам Запрошення, будуть оцінюватися шляхом порівняння загальної ціни в кінцевому пункті призначення, згідно з умовами пункту (i).Задля виконання оцінки та порівняння валюта цінової пропозиції конвертується у валюту країни Покупця (українську гривню) за обмінним курсом продажу, встановленим Національним банком України (http://www.bank.gov.ua).Датою обмінного курсу є граничний термін подачі цінових пропозицій, зазначений в п. 5 даного Запрошення.

При оцінці цінових пропозицій, Покупець визначить по кожній ціновій пропозиції оціночну вартість шляхом корегування цінової пропозиції з метою виправлення арифметичних помилок таким чином:

а) якщо у будь-якому місці є невідповідність між сумою цифрами та прописом, сума прописом буде вважатися вірною;

б) якщо у будь-якому місці є невідповідність між ціною за одиницю та загальною сумою, яка обчислюється шляхом перемноження ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю буде вважатися вірною;

в) якщо Постачальник відмовиться прийняти вказані корегування, його цінова пропозиція буде відхилена.

(ііі)ПРИСУДЖЕННЯ ДОГОВОРУ.Договір присуджуватиметься учаснику, який запропонує найнижчу загальну ціну та відповідає встановленим умовам постачання, технічним та кваліфікаційним вимогам з обраним Постачальником буде укладено договір за формою, наведеною у Додатку 4 «Форма Договору».

(iv)ТЕРМІН ДІЇ ПРОПОЗИЦІЇ.Ваша цінова пропозиція повинна бути чинною протягом тридцяти (30) днів від дати кінцевого терміну отримання пропозицій, встановленої в п. 5 даного Запрошення.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Адреса: кімн. 207, пр. Олександра Поля, 1, м. Дніпро, 49000.

Контактна особа:Волосковець Роман – консультант з закупівель

             Тел.: +38 (056) 770-90-38

E-mail:guoz@adm.dp.gov.ua; копія:dnipro_project@ukr.net; vrv07@ukr.net

8.    ПЕРЕВІРКА ТА АУДИТ

8.1       Постачальник повинен виконувати всі вказівки Покупця, що не суперечать законодавству країни призначення Товарів.

8.2       Постачальник дозволяє Банку та/або призначеним Банком особам проводити інспекцію офісів Постачальника та всіх рахунків та записів, що мають відношення до виконання Договору та подання цінової пропозиції, а також, на запит Банку, надавати призначеним Банком аудиторам можливість здіснювати аудит таких рахунків та запитів. Постачальник також має забезпечити, щоб аналогічні дозволи були надані Банку усіма субпідрядниками та консультантами Постачальника. Постачальник та його субпідрядники й консультанти мають звернути увагу на Статтю 5 «Шахрайство та корупція» Форми Договору, в якій говориться, зокрема, про те, що дії, що мають на меті суттєве перешкоджання Банку у здійсненні його прав на перевірку та аудит, є забороненою практикою, яка є підставою для розірвання договору (а також до оголошення Постачальника таким, що не допускається до участі в проектах Банку, відповідно до діючих санкційних процедур Банку).

9.    Будь ласка, надайте письмове підтвердження (факсом або електронною поштою) отримання цього Запрошення та Вашу участь у торгах.

Додатки:

Додаток 1 «Терміни та умови постачання»

Додаток 2 «Технічні вимоги»

Додаток 3 «Цінова пропозиція»

Додаток 4 «Договір»

 

Директор Департаменту охорони здоров’я

Дніпропетровської облдержадміністрації,

заступник Голови ГУС   

Н.Ю. Будяк