Запрошення до подання цінових пропозицій № SH-1.2.7

  • Дата новини:
  • Компонент:
  •  
  • Субпроект:

Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА

Проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі улюдей»

Позика Світового банку №8475-UA

Субпроект «Підтримка реформування системи охорони здоровя Дніпропетровської області»

ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

№ SH 1.2.7

 

Пакет закупівель 1.2.7 «Створення комплексної системи захисту інформації»

 

14 листопада  2017 року

 

1.  Уряд України одержав позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – Банк) № 8475-UA на фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» (далі – Проект). Частина коштів цієї позики має бути використана для покриття витрат в рамках договору, до якого відноситься це запрошення до подання цінових пропозицій (далі– Запрошення).

2.  Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі – Замовник) цим листом запрошує учасників торгів надіслати цінові пропозиції щодо надання наступних консультаційних послуг по створенню комплексної системи захисту інформації.

Інформація щодо Технічних вимог вказана в Додатках.

3.  Пропозиції мають бути повними (включати усі позиції) відповідно до цього Запрошення. Неповні пропозиції будуть відхилені. Цінові пропозиції оцінюватимуться за всіма позиціями та договір буде присуджено учаснику, який запропонував найменшу оцінену вартість всіхпозицій та відповідає наступним мінімальним кваліфікаційним вимогам:.

•   Наявна ліцензія на право надання послуг у галузі технічного захисту інформації з оцінювання захищеності інформації, яка дійсна протягом терміну виконання цього договору;

•   підтверджено досвід побудови комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційних систем класу 3 - принаймні 2 системи за останні 3 роки.

4.  Цінова пропозиція українською мовою за формою, наведеною у Додатку 3 «Цінова пропозиція», а також додатки до неї мають надсилатися за наступноюадресою:

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації Адреса: кімн. 150 (канцелярія), пр. Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49000, Україна.  

До уваги: Будяк Н.Ю. – директор Департаменту охорони здоров'я ДОДА, заступник голови Комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг.

Тел./ Факс: +38 (056) 742-87-62

E-mail: guoz@adm.dp.gov.ua; копія:dnipro_project@ukr.net; vrv07@ukr.netКонсультант з закупівель – Волосковець Р.В.

Тел./ Факс: +38 (056) 742-87-62

Тел. +38 (056) 770-90-38

В повідомленні зазначте тему: SH-1.2.7 Цінова пропозиція

Також за зверненням за вищевказаною адресою учасниками може бути отримана довідкова інформація.

 

5.   Кінцевим терміном для отримання пропозицій Замовником за адресою вказаною в п. 4 вище встановлюється:  12грудня 2017 року,  до 16:00 год.  за  місцевим  часом.  Цінові пропозиції за наведеною формою може бути надано власноруч, надіслано факсом (або електронною поштою), поштою на вищезазначену адресу.

6.  До своїх пропозицій Ви маєте додати відповідну документацію, каталог (каталоги) й інші друковані матеріали чи іншу необхідну інформацію (включаючи URL вебсайтів), що підтверджують кваліфікацію та досвід надання подібних послуг (дозволяється надсилати електронноюпоштою).

7.  Будь ласка, надайте Ваші цінові пропозиції відповідно до цих інструкцій та форми Договору, що додається. Додаток №1 «Умови постачання» та Додаток№2 «Технічні вимоги» що наведені нижче, є складовою частиною Договору.

(i)  ЦІНИ. Цінова пропозиція може бути надана в українській гривні, або будь- якій іншій валюті, щодо Загальної вартості товарів та послуг по місцю кінцевого призначення (м. Дніпро, Дніпропетровська область). Цінова пропозиція повинна включати в себе всі податки,ПДВ.

(ii)   ОЦІНКА ПРОПОЗИЦІЙ. Пропозиції, які визнані такими, що задовольняють Технічним вимогам, оцінюватимуться шляхом порівняння загальної ціни у місці кінцевого призначення, як вказано в п. (і) вище. З метою порівняння, Замовник конвертує всі ціни в валюту країни Замовника (українська гривня) по офіційному обмінному курсу опублікованому Національним банком України (https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency?period=daily) на  дату кінцевого терміну отримання пропозицій, встановленої в п. 5 даногоЗапрошення.

При оцінці пропозицій, Замовник визначить для кожної цінової пропозиції  оціночну вартість шляхом коригування цінової пропозиції з метою виправлення арифметичних помилок такимчином:

а) якщо у будь-якому місці є невідповідність між сумою цифрами та прописом, сума прописом буде вважатися вірною;

б) якщо у будь-якому місці є невідповідність між ціною за одиницю та загальною сумою, яка обчислюється шляхом перемноження ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю буде вважатися вірною;

в) якщо Виконавець відмовиться прийняти вказані корегування, його цінова пропозиція буде відхилена.

(iii)  ПРИСУДЖЕННЯ ДОГОВОРУ Договір присуджуватиметься організації, яка запропонує найнижчу загальну ціну та відповідає умовам Технічних вимог. З обраним  Виконавцем  буде  укладено договір  за  формою, наведеною у Додатку 4 «ФормаДоговору».

(iv)  ТЕРМІН ЧИННОСТІ ПРОПОЗИЦІЙ: запропоновані цінові пропозиції повинні бути чинними протягом 45 (сорока п’яти) днів від дати кінцевого терміну отримання пропозицій, встановленої в п. 5 даногоЗапрошення.

 

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації Адреса: кімн. 207, пр. Олександра Поля, 1, м. Дніпро, 49000.

Контактна особа: Волосковець Роман – консультант з закупівель

Тел.: +38 (056) 770-90-38

E-mail: guoz@adm.dp.gov.ua; копія: dnipro_project@ukr.net; vrv07@ukr.net

 

8.  ПЕРЕВІРКИ ТААУДИТ

8.1                                Виконавець повинен виконувати всі вказівки Замовника, які відповідають діючому законодавству країнипризначення послуг.

8.2                                      Виконавець дозволяє Банку та/або призначеним Банком особам проводити інспекцію офісів Виконавця та всіх рахунків та записів, що мають відношення до виконання Договору та подання цінової пропозиції, а також, на запит Банку, надавати призначеним Банком аудиторам можливість здійснювати аудит таких рахунків та запитів. Виконавець також має забезпечити, щоб аналогічні дозволи були надані  Банку усіма субпідрядниками та консультантами Виконавця. Виконавець та його субпідрядники й консультанти мають звернути увагу на Статтю 5 «Шахрайство та корупція» Форми Договору, в якій говориться, зокрема, про те, що дії, що мають на меті суттєве перешкоджання Банку у здійсненні його прав на перевірку та аудит, є забороненою практикою, яка є підставою для розірвання договору (а також до оголошення Виконавця таким, що не допускається до участі в проектах Банку, відповідно до діючих санкційних процедур Банку).

9.  Будь ласка, надайте письмове підтвердження (електронною поштою) отримання цього Запрошення та Вашої участі уторгах.

 

 

Додатки:

Додаток 1. «Умови постачання»

Додаток 2. «Технічні вимоги», разом з додатком А.Додаток 3. Цінова пропозиція

Додаток 4. Форма Договору

 

 

 

В.о. директорадепартаменту охорони здоров’я

Дніпропетровської облдержадміністрації                                                       В.В. КУЛИК