Засідання Групи управління субпроектом та комісії з відбору

  • Дата проведення:
  • Місце проведення:
  • Вид заходу:
  • Компонент:
  • Субпроект:
  • Організатор:

На черговому засіданні Групи управління субпроектом погоджено звіт з оцінки по закупівлі " Консультант з інформаційних технологій" та прийнято рішення запросити претендента на співесіду. 

Погодили додатокм до тендерної документації розділ щодо процедури реєстрації медичного обладнання та виробів медичного призначення, а також список нормативно-правових документів, що стосуються процедури реєстрації.

Матеріали:
Назва Файл укр Файл англ