Запит на надання висловлення зацікавленості

  • Дата новини:
  • Компонент:
  •  
  • Субпроект:

Запит на надання висловлення зацікавленості

(Консультаційні послуги– індивідуальний консультант)

 

Україна

Позика № 8475-UA

,,Поліпшення охорони здоровя на службі у людей

Полтавська обласна державна адміністрація

Субпроект ,,Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію у Полтавській області

,,Консультант з інформаційних технологій ”-(пакет закупівель № № 7.4.7)

 

Уряд України отримав від Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку Позику для реалізації проекту ,,Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” № 8475-UA (далі - Позика) і має намір витратити частину цієї позики для оплати консультаційних послуг консультанту з інформаційних технологій субпроекту в Полтавській області.

Консультаційні послуги включають:  надання Замовнику консультаційних послуг з забезпечення впровадження комп’ютерного та програмного забезпечення відповідного в рамках субпроекту. Детальний перелік послуг наведено в Технічному завданні, що додається.

 

Впроваджувальна установа запрошує правомочних індивідуальних консультантів (Консультантів) висловитисвою зацікавленість щодо надання вищезазначених Послуг. Зацікавлені консультанти мають надати інформацію, яка демонструє, що вони мають необхідну кваліфікацію та відповідний досвід для виконання цих Послуг.

 

Критерії для включення до ,,короткого списку”наступні:

 

Обов’язкові вимоги:

•         вища освіта (чи еквівалентна) в галузі інформаційних технологій;

•         не менш ніж за 5-й річний досвіду в розробці, розгортання децентралізованих ІТ-систем на базі локальних мережевих та Web-рішень;

•         не менш, ніж 3-х річний досвід роботи на посаді виконавчого керівника (начальника групи) в галузі інформаційних технологій;

•         Знання українських законодавчих та нормативних актів у інформаційних технологій, зокрема в сфері КСЗІ;

•         Вільне володіння українською, робочий рівень володіння англійською мовою;

•         Навички роботи з офісними додатками (MS Office: Word, Excel, PowerPoint, MS Project);

 

 

Бажані:

•         наявність досвіду у розробці та впроваджені розгалужених медичних інформаційних систем в закладах охорони здоров’я України

•         наявність досвіду роботи в проектах, що фінансуються міжнародними організаціями.

 

Зацікавленим консультантам необхідно звернути увагу на п. 1.9 Керівництва з відбору та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку, затвердженого в січні 2011 року, (переглянутого у липні 2014 р.)(,,Керівництво із закупівлі послуг консультантів”), вякому визначаєтьсяполітикаСвітового Банкущодоконфлікту інтересів. Консультантзобов’язується дотримуватисяполітикиБанкущодокорупційноїпрактикиі шахрайства.

 

Відбір кандидатів здійснюється відповідно до процедури відбору індивідуальних консультантів, що викладена в Керівництві із закупівлі послуг консультантів.

 

Додаткова інформація може бути отримана за адресою, зазначеною нижче з 10:00 до 16:00.

 

Висловлення зацікавленості у вигляді резюме (англійською та українською мовами) просимо направляти електронною поштою або подати особисто до 30.01.2018р. включно за наступною адресою:

 

Назва: Департамент охорони здоров’яПолтавської обласної державної адміністрації

Адреса:  м. Полтава, вул. Стрітенська, 44
До уваги: Лисак Віктор Петрович, директор Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Тел.: (05322)  0532500055
Ел.пошта: allabr1@ukr.net; amytryniuk@gmail.com

 

 

 

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на консультативні послуги (індивідуальний консультант) за посадою
“Консультант з інформаційних технологій”

(пакет закупівель № 7.4.7)

Проект «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»

позика Світового банку № 8475-UA

Субпроект «Підтримка реформування охорони здоров’я в регіонах»

 

I.                        Загальна інформація по Проекту

            Уряд України одержав позику Світового банку на фінансування проекту «Поліпшення здоров'я на службі у людей» (далі – Проект). Цілями Проекту є удосконалення якості медичних послуг у відібраних областях, із особливим акцентом на первинній і вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань і раку, та поліпшення ефективності системи охорони здоров'я.

            Проект складається з таких частин:

Частина 1. Удосконалення надання послуг на місцевому рівні;

Частина 2. Зміцнення урядування Міністерства охорони здоров’я;

Частина 3. Управління проектом та моніторинг і оцінювання.

            В рамках частини 1 проекту Полтавській області надано фінансування для виконання інвестиційного субпроекту, затвердженого Світовим Банком та спрямованого на профілактику, раннє виявлення та лікування серцево-судинних захворювань, а також підвищення ефективності їх систем надання медичної допомоги, включно із заходами, зосередженими на удосконаленні первинної медико-санітарної допомоги; боротьбі із серцево-судинними захворюваннями на рівнях первинної, вторинної і третинної допомоги.

            Для забезпечення ефективної реалізації субпроекту “Удосконалення надання послуг на обласному рівні” у Полтавській області Обласна державна адміністрація створює Групу управління субпроектом (далі - ГУС). Як погоджено в ході підготовки проекту і відображено в Звіті про оцінку проекту та Оперативному посібнику проекту: “ГУС очолює заступник голови обласної державної адміністрації, на якого у межах функціональних обов’язків покладено забезпечення політики у сфері охорони здоров’я, або керівник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації. Голова ГУС буде здійснювати керівництво діяльністю ГУС і нестиме персональну відповідальність за організацію та виконання задач з реалізації Проекту. ГУС також відповідатиме за фідуціарну наглядову роль, що відноситься до відповідної області, включаючи моніторинг та перегляд процесу бюджетування, звітності та заходів аудиту. Для впровадження Проекту голова ГУС може використовувати діючих співробітників та/або залучати консультантів (наприклад, спеціалістів з фінансового управління та закупівель, технічного експерта та спеціаліста із запобіжних заходів, відповідно до потреб), які будуть працювати при структурному підрозділу з питань охорони здоров’я.”

 

            Структурний підрозділ ОДА з питань охорони здоров’я (надалі – Замовник) має намір залучити індивідуального консультанта (далі – Консультант) для надання послуг консультанта з інформаційних технологій у складі ГУС, відповідно до цього Технічного завдання.

 

II.                     Мета завдання

            Метою цього завдання є надання Замовнику консультаційних послуг з забезпечення впровадження комп’ютерного та програмного забезпечення відповідного субпроекту за Проектом. 

 

III.                  Обсяг послуг

       Консультант буде виконувати такі завдання:

•         забезпечення розробки та узгодження планів впровадження відповідного субпроекту у частині Інформаційних технологій (далі –  сфера ІТ), а саме:

o   формування технічних завдань та технічних специфікацій;

o   контроль/моніторинг встановлення та налагодження комп’ютерного та програмного забезпечення;

o   налагодження телекомунікаційних засобів між учасниками Субпроекту;

o   впровадження Комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ);

o   забезпечення програмно-технічного супроводу програмно-технічних та телекомунікаційних систем в закладах охорони здоров’я протягом всього терміну дії Субпроекту;

•         забезпечення координації та моніторингу роботи Виконавців та Замовника за всіма компонентами сфери ІТ, у тому числі щодо розробки технічних завдань та технічних специфікацій, кошторисної документації;

•         забезпечення розробки пакетів тендерної документації стосовно сфери ІТ;

•         контроль за відповідністю обладнання та програмного забезпечення  Постачальників стандартам та протоколам централізованого рівня eHealth;

•         безперервний моніторинг процесу та якості встановлення обладнання в Центрі обробки даних та закладах охорони здоров’я;

•         контроль якості навчання роботі з інформаційною системою;

•         організація та контроль за проведенням дослідної експлуатації інформаційної системи;

•         контроль якості експлуатаційної документації інформаційної системи;

•         організація та контроль впровадження КСЗІ;

•         забезпечення координацію та взаємодії ГУС з  центром eHealth, координатором впровадження кластеру eHealth ГКПП та консультантом ГКПП з координації впровадження системи DRG у визначених лікарнях області;  

•         оцінка готовності та погодження остаточного завершення робіт з впровадження програмно-інформаційних систем в закладах охорони здоров’я в рамках відповідного Субпроекту;

•         детально ознайомитись та неухильно дотримуватись при виконанні цього завдання в рамках реалізації Субпроекту ідеології Концепції інформатизації галузі охорони здоров’я, затверджену МОЗ України, рішенням Координаційної ради з питань інформатизації МОЗ України, а також Плану заходів з реалізації субкомпоненту «Електронна охорона здоров'я», затвердженого МОЗ України та схвалений Світовим банком;

•         Координація та взаємодія з координатором впровадження кластеру eHealthГКПП щодо забезпечення інформаційної системи управління документообігом Субпроекту відповідною інформацією  eHealth кластера, згідно  процедур і правил ІСУД.

•         підготовка регулярних звітів про хід реалізації робіт в сфері ІТ Субпроекту; аналіз відхилень від планів впровадження, ризиків та пропонованих заходів щодо їх мінімізації;

•         участь у роботі Комісії з відбору Замовника з метою інформування та надання технічної експертизи та висновків;

•         надання консультаційної підтримки Замовнику щодо ефективного впровадження ІТ компоненту відповідного субпроекту.

 

 

IV.                  Тривалість і місце роботи

     Консультант забезпечуватиме надання послуг з дати укладання договору до 30червня 2018 року або протягом іншого періоду, як буде вирішено сторонами на момент укладання контракту.

Надання послуг здійснюватиметься на основі часткової зайнятості. З Консультантом буде підписаний договір з погодинною формою оплати за ставкою, погодженою при підписанні контракту.

Місцем роботи є місто Полтава, Україна. Можливі відрядження по області та Україні.

 

 

V.                     Умови виконання завдання

            Консультант в рамках виконання завдання буде підпорядковуватись керівнику Структурного підрозділу ОДА з питань охорони здоров’я та працювати під оперативним керівництвом консультанта з питань впровадження кластеру eHealth ГКПП.

            З Консультантом буде підписаний договір з погодинною формою оплати  (стандартна форма договору Світового Банку). Консультант буде працювати погодинно.

            Замовник надасть Консультанту робоче місце, включаючи обладнання, необхідне для виконання завдань (офісне обладнання, засоби комунікації (телефон, факс)  ПК та доступ до Інтернету, витратні матеріали й канцелярське приладдя).

            Замовник також надає Консультанту приміщення для виконання його/її функцій та обов’язків і забезпечує інформацію, необхідну для виконання завдань.  

Замовник буде повідомляти консультанта за 48 годин до початку виконання завдання.

           

 

VI.                  Вимоги до звітності

            Протягом 10-денного терміну після закінчення кожного місяця Консультант має надавати Замовнику звіти про надані послуги за формою, встановленою Замовником. Щомісячний звіт має стисло описувати виконані заходи, досягнуті результати та напрацьовані матеріали.

            Звіти мають бути підготовлені у спосіб, придатний для читання і розуміння Замовником.

            Консультант на вимогу Замовника повинен подавати табель або будь-який інший документ у відповідності із вказівками Координатора для підрахунку часу витраченого Консультантом за завданнями.

 

 

VII.               Кваліфікаційні вимоги до Консультанта

Обов’язкові вимоги:

•         вища освіта (чи еквівалентна) в галузі інформаційних технологій;

•         не менш ніж за 5-й річний досвіду в розробці, розгортання децентралізованих ІТ-систем на базі локальних мережевих та Web-рішень;

•         не менш, ніж 3-х річний досвід роботи на посаді виконавчого керівника (начальника групи) в галузі інформаційних технологій;

•         Знання українських законодавчих та нормативних актів у інформаційних технологій, зокрема в сфері КСЗІ;

•         Вільне володіння українською, робочий рівень володіння англійською мовою;

•         Навички роботи з офісними додатками (MS Office: Word, Excel, PowerPoint, MS Project);

 

Бажано:

•         наявність досвіду у розробці та впроваджені розгалужених медичних інформаційних систем в закладах охорони здоров’я України

•         наявність досвіду роботи в проектах, що фінансуються міжнародними організаціями.