Усім потенційним учасників торгів NCB 2.1.5

  • Дата новини:
  • Компонент:
  •  
  • Субпроект:

ЗМІНИ №1

до тендерної документації NCB2.1.5 « Закупівля комп'ютерного обладнання "

                                             

Пані та панове!


Відповідно до п.8. Поправки до Тендерної документації п.п.8.1 Розділу I  “Інструкції учасникам торгів”  інформуємо, що до тендерної документації внесено наступні зміни:

 

Пункт тендерної документації/сторінка

 

Зміст відповідного пункту тендерної документації Замовника торгів

Зміни до тендерної документації

 Розділ VII.  Перелік вимог

4.         Технічні специфікації

3.2 Детальні вимоги

п.1

Сервер БД

Кількість: 7шт.

Сервер БД

Кількість: 4шт.

Розділ VII.  Перелік вимог

4.         Технічні специфікації

3.2 Детальні вимоги

п.1

  • Форм-фактор: не менше 2Uдля монтажу у 19’’ шафу в комплекті з направляючими та кріпленнями, rackmount;

 

  • Форм-фактор: не більше 2Uдля монтажу у 19’’ шафу в комплекті з направляючими та кріпленнями, rackmount;

 

Розділ IV.  Форми документів для участі в торгах

 

Форма листа авторизації була відсутня

Доповнити розділ Формою листа авторизації наступного змісту:

Авторизація виробника

[Учасник торгів повинний вимагати від Виробника заповнення цієї Форми згідно з наведеними інструкціями. Цей лист-авторизація має бути виданий на фірмовому бланку Виробника та підписаний особою, належним чином уповноваженою підписувати документи, що є обов’язковими до виконання для Виробника. Учасник торгів додає цей лист до тендерної пропозиції, якщо це вимагається в ІКТД]

 

Дата: [зазначити дату (день, місяць, рік подання Тендерної пропозиції]

Номер NCB: 2.1.5

Альтернативний номер: [зазначити ідентифікаційний номер, якщо ця тендерна пропозиція є альтернативною]

 

Кому:  Департамент охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації

            просп. Соборний, 164, Запоріжжя, 69107, Україна

 

ОСКІЛЬКИ

 

Ми [зазначити повну назву Виробника], що є офіційними виробниками[зазначити тип товарів, що виробляються] та маємо заводи в [зазначити повну адресу заводів Виробника], цим листом уповноважуємо [зазначити повну назву Учасника торгів] подати тендерну пропозицію з метою надання наведених нижче Товарів нашого виробництва [зазначити назву і стислий опис Товарів] і в подальшому обговорити умови та підписати Договір.

 

Ми цим листом поширюємо  нашу повну гарантію та гарантійні зобов'язання згідно з вимогами пункту 28 Загальних умов Договору на товари, що їх пропонує вищезазначена фірма.

 

Підпис: [навести підпис(и) уповноваженого представника (уповноважених представників) Виробника]

 

Ім’я: [зазначити П.І.Б. уповноваженого представника (уповноважених представників) Виробника]   

 

Посада: [зазначити посаду]

 

Дата: ____________ числа ________________ _______ р. [зазначити дату підписання]

 

Примітка: увесь текст, викладений курсивом, наводиться для використання під час підготовки цієї форми та повинен бути видалений з кінцевого документа.

 

 

Директор Департаменту

                                                   В.І. Клименко