Конкурс на посаду Міжнародного консультанта з координації системи ДСГ

  • Дата новини:
  • Компонент:
  •  
  • Субпроект:
ЗАПИТ НА НАДАННЯ ВИСЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНІСТІ
(консультаційні послуги, індивідуальний консультант)

"Міжнародний консультант з координації системи ДСГ"
Договір № IC-2.2

Україна
Міністерство охорони здоров'я України
Проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"
Позика № 8475-UA

 

Угодою про позику № 8475-UA від 19 березня 2015 року Міжнародний банк реконструкції та розвитку (далі – МБРР, Світовий банк ) надав Урядові України позику на впровадження Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" (далі – Проект ). Цілями Проекту є удосконалення якості медичних послуг у відібраних областях, із особливим акцентом на первинній і вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань і раку, та поліпшення ефективності системи охорони здоров'я.

Відповідно до Угоди про позику, відповідальним за впровадження Проекту є Міністерство охорони здоров'я України (далі – Замовник, МОЗ ), яке має намір залучити міжнародного індивідуального консультанта для надання консультаційних послуг з координації системи ДСГ (далі –Консультант ).

Консультант працюватиме в межах технічного завдання та надаватиме консультаційну та технічну підтримку МОЗ у забезпеченні координації заходів, пов'язаних з підготовкою, розробкою та впровадженням системи ДСГ за допомогою наступних завдань:

1)Підтримка МОЗ у розвитку інституційних та організаційних умов для впровадження системи фінансування лікарень на основі ДСГ.

2)Підтримка МОЗ та Центру ДСГ у забезпеченні повної адаптації класифікаторів AR-DRG з урахуванням наявних в Україні особливостей клінічної практики.

3)Підтримка діяльності МОЗ/ Центру ДСГ / структурних підрозділів з питань охорони здоров'я ОДА та м. Києва (далі – Департаменти охорони здоров'я) щодо збору даних у лікарнях та забезпечення аналізу коректності цих даних з точки зору використання для подальшого розвитку системи ДСГ.

4)Підтримка МОЗ/Центру ДСГ/Департаментів охорони здоров'я щодо координації заходів з пілотного впровадження системи ДСГ.

5)Підтримка МОЗ у розробці технічних завдань та технічних специфікацій для надання консультаційних та неконсультаційних послуг, робіт і товарів, необхідних для впровадження системи фінансування лікарень на основі ДСГ по всій країні.

6)Підтримка МОЗ/Центру ДСГ/Департаментів охорони здоров'я у координації повномасштабного впровадження системи фінансування лікарень на основі ДСГ.

7)Підтримка МОЗ у координації позицій основних зацікавлених сторін.

Консультант надаватиме послуги протягом 24 місяців з дати підписання договору чи іншого періоду погодженого сторонами. Загальна кількість робочих днів в Україні орієнтовно не менше 200 протягом 24 місяців. Замовник надає Консультанту робоче місце протягом робочих днів в Україні. Консультант буде відповідати за усе забезпечення подорожей, включно з транспортуванням, проживанням та отриманням візи. Рівень оплати послуг визначатиметься договором.

Міністерство охорони здоров'я України цим запрошує правомочних індивідуальних консультантів висловити свою зацікавленість щодо надання вищезазначених послуг. Зацікавлені консультанти мають надати інформацію, яка демонструє, що вони мають необхідну кваліфікацію та відповідний досвід для виконання цих послуг.

Відбір консультантів здійснюватиметься відповідно до процедури відбору індивідуальних консультантів, встановленої у "Керівництві з відбору та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку", затвердженого в січні 2011 року (переглянутого у липні 2014 р.) ("Керівництво із закупівлі послуг консультантів").

Вимоги до кваліфікації зацікавлених консультантів наступні:

Обов'язкова кваліфікація

– Ступінь магістра або доктора наук у сфері економіки / управління охороною здоров'я / медицини / інформаційних технологій або в іншій відповідній сфері.

– Щонайменше 7 років досвіду роботи у впровадженні систем фінансування на основі ДСГ та вирішення питань, що виникають під час впровадження ДСГ у лікарнях.

– Щонайменше 5 років управлінського досвіду у системі медичного страхування або здійснення стратегічних закупівель медичних послуг.

– Знання систем фінансування охорони здоров'я.

– Практичний досвід у впровадженні систем класифікації Австралійської системи ДСГ.

– Досвід надання допомоги закладам охорони здоров'я у запровадженні та організації ефективного управління бюджетом.

– Обізнаність щодо систем фінансування на основі ДСГ в Європі.

– Вільне володіння англійською мовою.

Бажана кваліфікація

– Загальна обізнаність із специфікою галузі охорони здоров'я України, у тому числі з системою її фінансування.

– Досвід роботи у міжнародних проектах в сфері фінансування охорони здоров'я.

– Володіння українською або російською мовами.

Міністерство охорони здоров'я України має право вимагати надання документів, які підтверджують кваліфікацію зацікавлених консультантів.

Зацікавленим консультантам необхідно звернути увагу на п. 1.9 "Керівництва із закупівлі послуг консультантів", в якому визначається політика Світового Банку щодо конфлікту інтересів. Консультант зобов'язується дотримуватися політики Банку щодо корупційної практики і шахрайства.

Висловлення зацікавленості у вигляді резюме просимо направляти електронною поштою або поштою, або подати особисто до 16:00 15 грудня 2015 р. за наступною адресою:

  Міністерство охорони здоров'я України 
вул. Грушевського, 7, Київ, 01601, Україна, 
Офіс Групи консультаційної підтримки Проекту (ГКПП), 
До уваги: ЮЮрія Білана, консультанта із закупівель 
Ел.пошта: procurement@wb.moz.gov.ua

В темі листа необхідно зазначити посаду та номер договору.