Назва кластеру:
Розбудова спроможностей
Термін реалізації:
2015 - 2020 роки

Загальний опис

Робота у кластері має зміцнити організаційний потенціал Міністерства охорони здоров’я України й органів урядування областей, які беруть участь у Проекті.

Основні напрями роботи у кластері:

·       заходи, спрямовані на підвищення якості медичних послуг;

·       освітні заходи для медичної спільноти;

·       заходи для створення потенціалу по залученню громадян;

·       освітні заходи, навчальні поїздки та тренінги для представників Міністерства охорони здоров'я та представників Проекту, тренінги для управлінських команд закладів первинної медико-санітарної допомоги.

У рамках реалізації Проекту підписано договір про публікацію україномовного перекладу настанов на засадах доказової медицини, з компанію DUODECIM Medical Publication Ltd. (ДУОДЕСІМ Медікал Паблікейшн Лтд.) для лікарів первинної ланки. Переклад з англійської та можливість публікації на якісному ресурсі реалізовано за кошти Проекту. Сучасні настанови на засадах доказової медицини вже використовуються лікарями первинної ланки для прийняття клінічних рішень і  позитивно впливають на якість надання медичних послуг громадянам України, зокрема у ситуаціях, що пов’язані із серцево-судинними та онкологічними захворюваннями.

Також Проект підтримує процес впровадження в практику лікарів первинної ланки Міжнародної класифікації ICPC-2. Кодування за допомогою цієї класифікації допоможе у формуванні якісних статистичних даних, дозволить ефективно вести медичну практику на рівні ПМД та підвищить якість обслуговування громадян.

Заплановані конференції з міжнародною участю для лікарів первинної ланки підвищать мотивацію українських медиків  щодо використання сучасних інструментів в своїй практиці (доказова медицина, інформаційні системи тощо). Можливість обміну досвідом із закордонними колегами дозволить презентувати приклади успішних українських практик ПМД і запозичити досвід європейських колег щодо практичних аспектів ефективного ведення медичної практики, систем післядипломної освіти та самоврядування лікарів.  

Співпраця з потужною освітньою платформою для лікарів British Medical Journal дозволяє українським лікарям за дистанційною формою навчання опановувати знання  та навички відповідно до кращих світових практик.

Окремий напрям роботи кластеру присвячений залученню громадян до трансформації системи охорони здоров’я. Це є обов’язковою умовою реалізації будь-якого Проекту Світового банку, адже головними зацікавленими особами є саме громадяни країни. Активності для залучення громадян відбуваються як на центральному рівні, так і на рівні Субпроектів у регіонах.

Упродовж реалізації Проекту представники Міністерства охорони здоров'я та регіональні представники Проекту брали участь у міжнародних семінарах та тренінгах для ефективного впровадження Проекту, у навчальних поїздках з питань впровадження ключових змін в охороні здоров’я, розбудови організаційних спроможностей, розвитку управлінських навичок, електронної системи охорони здоров’я, інформаційних систем, громадського здоров’я.

Для   управлінських команд закладів первинної медико-санітарної допомоги, які уклали договори з Національною службою здоров’я України і перейшли на нову систему фінансування, проводиться серія навчальних тренінгів з фінансово-економічних та юридичних засад господарювання.

Матеріали:
Назва Файл укр Файл англ