Назва кластеру:
Моніторинг і оцінювання
Термін реалізації:
2015 - 2020 роки

Загальний опис

Основним завдання МіО є максимально повне та об'єктивне оцінювання прогресу та результатів проекту. Для відстеження проектної діяльності, оцінювання результатів проекту та їхнього впливу розроблено Матрицю результатів, яка включає в себе широкий спектр показників:

  • показники досягнення цілей реалізації проекту (4 індикатори), описують ключові результати Проекту, а виконання яких означатиме досягнення поставлених завдань;
  • показники проміжних результатів проекту (11 індикаторів), спрямовані на оцінювання проміжних результатів (продуктів) проекту, а саме досягнень в основному компоненту №1 проекту: поліпшення якості медичних послуг у проектних областях із особливим акцентом на первинній та вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань та раку у жінок. Також, включені індикатори, які спрямовані на вимірювання досягнутого прогресу в реалізації заходів та забезпечують оцінювання діяльності за компонентом №2.

Перелік показників Матриці результатів включає в себе як кількісні, так якісні показники.

Матриця результатів містить базові значення для кожного показника, визначені на підготовчому етапі проекту, а також цільові значення, які мають бути досягнуто, якщо всі передбачені в проекті заходи (а) будуть проведені (б) на належному рівні.

Збір та аналіз даних для цілей МіО в основному базується на національній системі медичної статистики, а також доповнюється додатковими інструментами збору даних (дослідження медичних карток пацієнтів, опитування бенефіцарів проекту, дослідження медичних закладів тощо). Дані за показниками, які в більшій мірі стосуються оцінювання досягнень областей в межах субпроектів, збираються на рівні областей, тоді як на національному рівні збираються дані за показниками, які здебільшого надають інформацію щодо досягнення цілей кластеру.

Матеріали:
Назва Файл укр Файл англ
Звіт за результатами моніторингу SPIH_M&E_report_2017_ukr_573_46.pdf
28.03.2018 19:26
SPIH_M&E_report_2017_eng_574_47.pdf
28.03.2018 19:26