Семінар «Розвиток e-Health в Україні»

  • Компонент:
  • Субпроект:
  • Організатор:

27-28 квітня відбувся cемінар на тему «Розвиток e-Health в Україні», на якому були висвітлені теми, щодо досвіду розвитку e-Health в різних країнах, перших кроках України в цьому напрямку та стандартизації в галузі e-Health.

До участі в семінарі були запрошені представники МОЗ Україги, ВООЗ, Світового банку, міжнародні та національні експерти зі стандартизації та впровадження eHealth.

Матеріали:
Назва Файл укр Файл англ
Програма семінару Порядок денний семiнару 27-28 квiтня 2016 року_114.pdf
Iнформацiя для учасникiв семінару Iнформацiя для учасникiв сеиiнару_115.pdf
А.Бабченко. eHealth в Україні:поточний стан, прогалини і перспективи А.Бабченко. eHealth Vision_Ukr_116.pptx А.Бабченко. eHealth Vision_Eng_117.pptx
З.Сабік. Елементи середовища електронної охорони здоров’я. Що необхідно впровадити? Чому? Z.Sabic. eHealth Framework ukr_118.pptx Z.Sabic. eHealth Framework eng_119.pptx
К.Гамільтон. Аналіз прогресу у розвитку електронної охорони здоров'я в Європейському регіoні C.Hamilton. Experience in eHealth implementation_Ukr_120.pptx C.Hamilton. Experience in eHealth implementation_Eng_121.pptx
З.Сабік. Стратегічні та архітектурні варіанти для ефективного впровадження та інтеграції Z.Sabic. eHealth Architectures ukr_122.pptx Z.Sabic. eHealth Architectures eng_123.pptx
К.Гамільтон. Процес розробки національної стратегії електронної охорони здоров'я для України C.Hamilton. The process of building a national eHealth strategy for Ukraine_ukr_124.pptx C.Hamilton. The process of building a national eHealth strategy for Ukraine_eng_125.pptx
А.Новек. Огляд системи медичної інформації Естонії A.Novek. 20160427 Estonian HIS overview_u_126.pptx A.Novek. 20160427 Estonian HIS overview_e_127.pptx
Н.Дуцінкас. Огляд системи електронної охорони здоров’я в Литві N.Ducinskas. Lithuania eHealth Overview_u_128.ppt N.Ducinskas. Lithuania eHealth Overview_e_129.pptx
В.Музика. Вплив проекту Світового банку на розвиток eHealth в Україні В.Музика. Интервенция проекта_130.pptx V.Muzyka. Interventions of the WB Project eng_139.pptx
А.Коваленко. Стандартизація (що є пріоритетом, що ми робимо зараз, як ми це робимо; інституціоналізація, рішення щодо змісту) О.Коваленко. Стандартизация_131.ppt
А.Бабченко. Безпека даних і побудова комплексної системи захисту інформації (етапи згідно з законодавством, особливості) А.Бабченко. ProtectedData_132.pptx
С.Дяченко. Роль та місце інформаційних технологій у реформі системи фінансування С.Дяченко - Роль ИКТ в реформе системы финансирования (prn)_133.pdf
О.Колесник. Національний канцер-реєстр України О.Колесник. Cancer реестр укр_134.ppt О.Колесник. Cancer реестр анг_135.ppt
М.Соколов. Реестр перкутанных вмешательств М.Соколов. Реестр ПКВ, 2016_136.pptx M.Sokolov. Reestr PCI, 2016_137.pptx
В.Музика. Регіональні проекти та їх потреби В.Музика. Регiональнi проекти_138.pptx V.Muzyka. Regions Of Project eng_140.pptx
Ю.Козлов. Національні рішення щодо ідентифікації eID eHealth event 2016_Kozlov_141.pptx

Фото