Компонент 1. Удосконалення надання послуг на місцевому рівні

Загальний опис

19 березня 2015 року між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку було підписано Угоду про позику. Згідно з умовами угоди, Міністерство охорони здоров’я України (далі – МОЗ) та 8 областей – учасників проекту розпочали реалізацію спільного проекту – «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» (далі – Проект).

Проект фінансується за рахунок позики МБРР в сумі 214,7 млн дол. США і, частково, за рахунок коштів місцевих бюджетів областей – учасників проекту.

Правила відбору учасників Проекту

До участі у проекті були запрошені всі регіони України.

На першому етапі комісія, до складу якої увійшли представники Міністерства охорони здоров'я, Міністерства фінансів та Міністерства економіки, а також міжнародні експерти Світового банку. Обласні субпроекти оцінювалися відповідно до попередньо погодженої МОЗ і МБРР таблиці критеріїв. На цьому етапі із 22 пропозицій було відібрано 11 учасників, які пройшли до наступного туру відбору.

На другому етапі команда МБРР, відповідальна за підготовку Проекту, взаємодіяла з усіма областями, які були відібрані на першому етапі, з метою удосконалення їхніх початкових проектних пропозицій. Області мали показати свою здатність розробити процес планування, що ґрунтується на результатах і доказових даних. У 2013 та 2014 роках були проведені чотири семінари для допомоги областям в остаточному опрацюванні їхніх пропозицій.

На третьому етапі для впровадження Проекту на конкурсних засадах були відібрані 8 областей: Дніпропетровська, Полтавська, Рівненська, Вінницька, Волинська, Львівська, Закарпатська і Запорізька. Ці вісім субпроектів входять до складу Першого комп

Впровадження всіх восьми субпроектів у регіонах розпочалося одночасно. Проект триватиме до 2020 року.

Управління у регіонах

Згідно умов Угоди про позику, реалізація обласних субпроектів здійснюється у відповідності до підписаних МОЗ з обласними державними адміністраціями Субсидіарних угод. Обласні державні адміністрації відповідають за впровадження Компоненту 1 Проекту.

Кожна область створила Групу управління субпроектом (ГУС), яку очолює заступник голови обласної державної адміністрації, на якого, у межах функціональних обов’язків, покладено забезпечення політики у сфері охорони здоров’я, або керівник департаменту/управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

Голова ГУС здійснює керівництво діяльністю ГУС і несе персональну відповідальність за організацію та виконання заходів з реалізації субпроекта у власному регіоні.

Мета

Реалізація Проекту ґрунтується на двоетапному підході. По-перше, це поліпшення надання послуг з охорони здоров’я на обласному рівні, оскільки більшість послуг в Україні зараз є децентралізованими. По-друге, це посилення спроможності Міністерства охорони здоров’я виконувати свою керівну роль у розробці політики з охорони здоров’я, а також у моніторингу, визначенні критеріїв розподілу ресурсів, громадському здоров’ї та управлінні інформацією.

У Проекті особливий акцент зроблено саме на первинній та вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань та раку, як чинників, що найбільше впливають на тривалість життя.

 

Тому, в рамках Проекту намічені різноманітні кроки у пріоритетних напрямах, а саме:

     1. Поліпшення первинної медико-санітарної допомоги загалом

     2. Боротьба із серцево-судинними захворюваннями на первинному рівні

     3. Боротьба із серцево-судинними захворюваннями на вторинному рівні

     4. Раннє виявлення та лікування раку

     5. Раціоналізація системи лікарень та урядування в них.

 

У рамках Компоненту 1, зокрема, буде підтримано заходи щодо:

     – покращення роботи закладів охорони здоров’я області з точки зору ефективності та якості послуг;

     – поліпшення спроможності сучасних управлінських підходів, методів та інструментів;

     – покращення методів запобігання, лікування і контролю за найбільш важливими захворюваннями, причинами смертності та інвалідності в країні, в тому числі за допомогою сучасного медичного обладнання.

Цей компонент, серед іншого, передбачає фінансування будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту закладів охорони здоров’я, придбання необхідного обладнання (в тому числі комп'ютерної техніки) та меблів.