Назва субпроекту:
Підтримка реформування системи охорони здоров'я Дніпропетровської області
Термін реалізації:
2015 - 2019 роки

Характеристика об'єкту

Даний Субпроект впроваджуватиметься для цільової групи – пацієнти з груп ризику та хворих на серцево-судинні захворювання.

У Дніпропетровської області показники смертності та інвалідності населення в зв’язку з хворобами кровообігу в цілому залишаються високими. При високому рівні утилізації стаціонарної допомоги вкрай високими є показники летальності: від гострого інфаркту міокарда (11,1%) та інсульту (19,2%).

Проект планується впроваджувати за рахунок коштів позики Світового банку у обсязі 40,0 млн. дол. США та співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету у обсязі 25,2млн. дол. США.

У реалізації Субпроекту братимуть участь такі компоненти, як: центри первинної медико-санітарної допомоги, три потужні міські лікарні м.Дніпропетровська, м.Кривий Ріг та м.Павлоград,  обласна Дніпропетровська база спеціального медичного постачання, управління капітального будівництва облдержадміністрації, Дніпропетровська державна медична академія, обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики. Поточний контроль за реалізацією Субпроекту здійснюватиме Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації.

Субпроект передбачає забезпечити фізичну доступність первинної медичної допомоги, яка є беззаперечною передумовою успішності боротьби з поширеністю серцево-судинних захворювань в популяції та зменшення частоти їх негативних наслідків. Для досягнення цього планується розширення мережі амбулаторій, наближених до місць проживання населення. Додатково будуть відкрити 29 амбулаторій у м.Дніпропетровськ та 35 у м.Кривий Ріг. Всі амбулаторії будуть забезпечені необхідним оснащенням та укомплектовані відповідними кадрами.

Планується забезпечити адекватну терапію хворих з серцево-судинними захворюваннями на первинному рівні надання медичної допомоги шляхом удосконалення диспансеризації, безперервного лікування хворих, контролем за систематичністю лікування хворих, відшкодування вартості гіпотензивних препаратів і т.п. На вторинному рівні надання медичної допомоги - оптимізація розмірів та реструктуризація лікарень, мова йде перш за все про формування лікарень інтенсивного лікування другого рівня.

Для досягнення окреслених завдань Субпроекту буде проведено матеріально-технічне оснащення процесу, впроваджені інформаційні технології і освітні програми для лікарського та сестринського персоналу.

Успішна реалізація проекту дозволить покращити дієвість, якість та ефективність надання медичних послуг пацієнтам з серцево-судинною та цереброваскулярною патологією на первинному та вторинному рівнях

Матеріали:
Назва Файл укр Файл англ