Запрошення до подання цінових пропозицій TR - 1.3.3

 • Дата новини:
 • Компонент:
 •  
 • Субпроект:

ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

«Проведення тренінгів для медичних працівників Дніпропетровської області»

(закупівля № TR – 1.3.3)

 

Проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»

СУБПРОЕКТ «Підтримка реформування системи охорони здоров’я

Дніпропетровської області»

Позика Світового банку № 8475-UA

 

 1. Уряд України отримав від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі - Банк) позику №8475-UAвід 19.03.2015 р. на цілі проекту «Поліпшення здоров'я на службі у людей» (далі - Проект). Частина коштів цієї позики має бути використана для покриття витрат в рамках договору, до якого відноситься це Запрошення до подання цінових пропозицій (далі - Запрошення).

           

 1. Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі –Замовник) цим листом запрошує учасників торгів надіслати цінові пропозиції щодо надання наступних технічних послуг: логістична підтримка організації проведення навчання для медичних працівників Дніпропетровської області у форматі «Школи ефективного менеджера в охороні здоров’я»: забезпечення обладнаного конференц-залу, проживання, харчування та відшкодування проїзду для 60 учасників, спікерів та організаторів навчання, які відбудуться 16 – 18 травня 2019 року (м. Дніпро або Дніпропетровська область). Інформація щодо Технічного завдання та опису навчання та необхідних кількостей вказана в Додатках.
 2. Учасник подає лише одну цінову пропозицію. Всі пропозиції учасника, який надав більше одної цінової пропозиції, будуть відхилені. Пропозиції мають бути повними (включати усі позиції) відповідно до цього Запрошення. Неповні пропозиції будуть відхилені. Цінові пропозиції оцінюватимуться за всіма позиціями та договір буде присуджено фірмі, яка запропонувала найменшу оцінену вартість всіх позицій.
 3. Цінова пропозиція українською мовою за формою, наведеною у Додатку 3 «Цінова пропозиція», а також необхідна додаткова інформація мають надсилатися за наступною адресою:

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Адреса: кімн. 150 (канцелярія), пр. Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49000, Україна.

До уваги: Будяк Н.Ю. – директор Департаменту охорони здоровя ДОДА, заступник голови Комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг.

Тел./ Факс: +38 (056) 742-87-62

E-mail: [email protected]; копія:[email protected]; [email protected]

Консультант з закупівель – Волосковець Р.В.

Тел./ Факс: +38 (056) 742-87-62

Тел. +38 (056) 770-90-38

В повідомленні зазначте тему: SH-1.3.3 Цінова пропозиція

Також за зверненням за вищевказаною адресою учасниками може бути отримана довідкова інформація.

Також за зверненням за вищевказаною адресою учасниками може бути отримана довідкова інформація.

 1. Кінцевим терміном для отримання пропозицій Замовником за адресою вказаною в п. 4 вище встановлюється: до 11травня 2019 року, 12:00 за місцевим часом.Цінові пропозиції за наведеною формою може бути надано власноруч, надіслано електронною поштою або поштою на вищезазначену адресу.
 2. До своїх пропозицій Ви маєте додати відповідні відомості, що підтверджують кваліфікацію та досвід надання подібних послуг.
 3. Будь ласка, надайте Ваші цінові пропозиції відповідно до цих інструкцій та Договору, що додається. «Технічне завдання та опис навчання», що додається, єскладовою частиною Договору.
 4. ЦІНИ. Ціни мають бути виражені в будь-якій валюті. Податки має бути вказано окремо.
 5. ОЦІНКА ПРОПОЗИЦІЙ.Пропозиції, які визнані такими, що задовольняють вимоги Технічного завдання та опису навчання Запрошення, оцінюватимуться шляхом порівняння загальної ціни у пункті призначення, як вказано в п. (і) вище. З метою порівняння, Замовник конвертує всі ціни у валюту країни Замовника (українська гривня) по обмінному курсу продажу, опублікованому Національним банком України (https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency?period=daily) на дату кінцевого терміну отримання пропозицій, встановленої в п. 5 даного Запрошення.

       При оцінці пропозицій, Замовник визначить для кожної цінової пропозиції оціночну вартість шляхом корегування цінової пропозиції з метою виправлення арифметичних помилок таким чином:

       а) якщо у будь-якому місці є невідповідність між сумою цифрами та прописом, сума прописом буде вважатися вірною;

       б) якщо у будь-якому місці є невідповідність між ціною за одиницю та загальною сумою, яка обчислюється шляхом перемноження ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю буде вважатися вірною;

       в) якщо Виконавець відмовиться прийняти вказані корегування, його цінова пропозиція буде відхилена.

(ііі) ПРИСУДЖЕННЯ ДОГОВОРУ.Договір присуджуватиметься учаснику, який запропонує найнижчу загальну ціну та відповідає встановленим умовам постачання, технічним та кваліфікаційним вимогам. З Виконавцем з найкращою пропозицією буде укладено Договір (далі – Договір). Форму Договору наведено в Додатку 4 «Договір».

(iv)ТЕРМІН ЧИННОСТІ ПРОПОЗИЦІЙ.Запропоновані цінові пропозиції повинні бути чинними протягом сорока п’яти (45) днів від дати кінцевого терміну отримання пропозицій, встановленої в п. 5 даного Запрошення.

 

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Адреса: кімн. 207, пр. Олександра Поля, 1, м. Дніпро, 49000.

Контактна особа: Волосковець Роман – консультант з закупівель

Тел.: +38 (056) 770-90-38

E-mail: [email protected]; копія:[email protected]; [email protected]

 1. ПЕРЕВІРКИ ТА АУДИТ

8.1       Виконавецьповинен виконувати всі вказівки Замовника, які відповідають застосованому законодавству місця призначення.

8.2       Виконавецьповинен дозволяти, та забезпечити дозвіл всіх своїх підрядників та консультантів, на перевірку Банком та/або особами призначеними Банком всіх офісів Виконавцята всіх рахунків та документів, пов’язаних з впровадженням Договору та підготовкою цінової пропозиції, та дозволяти перевірку цих рахунків та документів аудитором, призначеним Банком, якщо це вимагатиме Банк. Увага Виконавцята його підрядників та консультантів звертається на статтю 8 «Шахрайство та корупція» Форми Договору, яка передбачає, серед іншого, що дії спрямовані на суттєве перешкоджання реалізації Банком його прав щодо перевірок та аудиту, становлять заборонену практику, яка може бути підставою для розірвання Договору (а також визнання Виконавцянеправомочним відповідно до процедур Світового Банку щодо застосування санкцій).

 1. Будь ласка, надайте письмове підтвердження (факсом або електронною поштою) отримання цього Запрошення та Вашої участі у торгах.

Додатки:

Додаток 1. Умови постачання

Додаток 2. Технічне завдання та опис навчання

Додаток 3. Цінова пропозиція

Додаток 4. Договір

 

 

Директор Департаменту охорони здоров’я

Дніпропетровської облдержадміністрації,

заступник Голови ГУС                                                                                              Н.Ю. Будяк