Назва субпроекту:
Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області

Загальний опис

1. Загальний опис стану системи охорони здоров’я в області

В останні десятиліття стара радянська система охорони здоров᾿я в україні, у тому числі на львівщині, деградувала і, незважаючи на поступовий ріст бюджетного фінансування, не забезпечує  потреб громадян у якісній медичній допомозі. Так звана «безоплатна» медицина насправді є для  населення  дорого вартісною і неефективною. 

Серед основних причини такої ситуації:

·  Неефективна система управління

·  Хронічне недофінансування і нераціональна структура бюджету сфери охорони здоров᾿я

· криза у підготовці  медичних кадрів і дисбаланс у забезпеченні медичними працівниками міських і сільських поселень

· технологічне відставання медичної галузі

В області здійснюються кроки для реформуваня сфери охорони здоров᾿я. Львівська область першою в україні розпочала  розвиток первинної медичної допомоги на засадах загальної практики/сімейної медицини. Майже 70% населення області знаходяться під опікою сімейних лікарів. У львівській області створено єдину службу екстреної медичної допомоги, забезпечено екстериторіальність у наданні невідкладної медичної допомоги мешканцям області. Створено  дорожну карту  оптимізації ліжкової мережі закладів охорони здоров᾿я області. Триває реорганізація протитуберкульозної служби. Постійно впроваджуються стаціонарозамінні технології, формується мережа відділень  паліативної допомоги.

Водночас у співпраці з  науковцями львівського національного медичного університету імені д.галицького триває робота над створенням потужних центрів  високоспеціалізованої медичної допомоги, здійснюється активна співпраця з провідними зарубіжними клініками у напрямку опанування сучасних медичних технологій. В області впроваджено регіоналізацію перинатальної допомоги.

Заклади охорони здоров᾿я області впроваджують  систему управління та зовнішнього контролю якості медичної допомоги, зокрема шляхом впровадження клінічних протоколів.

Особливий акцент зосереджено на питаннях кризових комунікацій у сфері охорони здоров᾿я та постійної взаємодії з громадськими організаціями.

2. Короткий опис проблеми, на розв’язання якої направлений даний субпроект

Починаючи з 1993 року, поширеність онкологічних захворювань у львівській 
області поступово зростає, і станом на 2013 рік зазначений показник зріс на 40% порівняно із рівнем 1993 року. У 2013 році із загальної кількості нових випадків онкозахворювань на львівщині (8 307 осіб) 51% зареєстровано у жінок (4 227 осіб). З них 18% складав рак молочної залози (748 осіб), 5,4% (229 осіб) рак шийки матки.

Загалом двома основними проблемами як для львівської області, так і для україни в цілому залишаються пізня діагностика та висока смертність від онкозахворювань. 


Онкологічні захворювання у львівській області, як і в україні в цілому, характеризуються високим рівнем смертності у зв’язку з пізньою діагностикою, значною інвалідністю та витратами бюджетних коштів на паліативне лікування онкохворих.

Найбільшу частку смертності від злоякісних новоутворень у жінок молодого віку займає рак шийки матки. За даними регіонального канцер-реєстру львівської області із числа померлих від раку жінок у віці до 45 років на першому місці причин смерті – рак шийки матки (21%), на другому – рак грудної залози (15,6%), на третьому – рак яєчників (11%)

Щороку у львівській області виявляють понад 250 випадків раку шийки матки в інвазивній стадії, причому біля 80% хворих виявляються у і-іі стадіях захворювання слід відзначити динаміку зниження рівня діагностики дисплазій шики матки та ca in situ при зростанні інвазивного раку шийки матки, що потребує більш ретельного моніторингу цитологічного скринінгу

У 2013 році було виявлено 229 випадків раку шийки матки на інвазивних стадіях та 181 випадок на стадії in situ. Коефіцієнт співвідношення випадків, виявлених на стадії in situ, до випадків, виявлених на стадіях i-iv, становить 0,79, тобто він є достатньо низьким.

Рак молочної залози – це найбільш поширена форма раку серед жінок (23% всіх нових випадків онкозахворювань) та головна причина смерті, пов’язаної із онкозахворюваннями, (14% смертей від раку) серед жінок. Загалом у 2013 році було діагностовано 758 випадків раку молочної залози, 165 з яких були виявлені на першій стадії (21,8%). Наразі показник охоплення послугами скринінгу на львівщині не перевищує 5% загального жіночого населення. На сьогоднішній день мамограму можна зробити лише у місті львові.

Охоплення цитологічним скринінгом жіночого населення на сьогодні точно моніторити важко (за орієнтовними оцінками охоплення жінок ним становить близько 50%); цей процес повністю оформлюється на паперових носіях, що перешкоджає застосуванню диференційованого підходу до проведення скринінгу у різних вікових групах. Мамографічний скринінг на популяційному рівні в області відсутній, загалом виконання мамографічних досліджень складає менше 5% від необхідних скринінгових.

Особливе значення в превентивній онкології має системне впровадження онкологічних видів скринінгу для виявлення передракових станів та ранніх стадій раку: цитологічного скринінгу патології шийки матки, підкріпленого інформаційними системами для ведення персоніфікованого комп’ютерного контролю охоплення населення скринінгом, мамографічного скринінгу патології грудної залози.

 

3. Опис субпроекту «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у львівській області»

3.1. Мета, цілі та результати реалізації субпроекту

Мета субпроекту: покращення стану здоров’я населення львівської області у сфері протидії злоякісним новоутворенням шляхом:

- Покращення рівня ранньої діагностики раку шляхом введення в практику охрони здоровя львівської області скринінгових обстежень при раку шийки матки, грудної залози

- Впровадження ефективних протипухлинних технологій в лікуванні раку

Цілі:

1. Покращання доступності населення до методів ранньої діагностики раку шляхом введення в практику охорони здоров’я львівської області скринінгових обстежень при раку шийки матки та грудної залози.

2. Покращення якості та ефективності лікування злоякісних новоутворень для забезпечення зниження трудових втрат та інвалідизації, пов’язаних з підходами в лікуванні раку.

3. Поширення серед медичної спільноти та населення області знань з онкопревенції.

Ключові очікувані результати: 

1. Раннє виявлення раку молочної залози та шийки матки (співвідношення випадків insitu до всіх випадків інвазивного раку шийки матки - 0,88; частка нових випадків раку молочної залози виявлених на стадії і від всіх нових випадків раку молочної залози - 30%) онкоцентром

2. Збільшення органоощадних операцій на грудній залозі (на 25%), раку шийки матки (на 10%)

3. Частка пацієнтів, ознайомлених з факторами ризику та заходами щодо профілактики (збільшення на 20%)

Основні заходи субпроекту

Ціль

Заходи

Дії

1. Покращення доступності населення до методів ранньої діагностики раку шляхом введення в практику охорони здоров’я Львівської області скринінгових обстежень.

 1.1. Впровадити систему моніторингу скринінгу патології шийки матки та грудної залози на первинному, вторинному та третинному рівні

 1.1.1. Посиленння організації скринінгу на рак жіночого населення Львівської області

1.1.2. Покращення обізнаності медичної спільноти Львівської області щодо факторів ризику та щодо профілактики раку

1.1.3.  Впровадження скринінгового електроного реєстру жіночого населення Львівської області

1.1.4.Вироблення організаційної структури взаємовідносин між  скринінговими центрами та іншими закладами охорони здоровя

1.2. Забезпечення центрів розхідними засобами для скринінгу в містах та районах Львівської області

1.2.1. Закупка та розподіл  розхідних засобів для цитологічного скринінгу між центрами в містах та районах Львівської області

 1.3.Організаційно-технічне забезпечення діяльності міжрайонних скринінгових центів   (у м. Львів, Червоноград, Дрогобич, Самбір)

1.3.1. Реорганізація існуючих онкологічних відділень у міжрайонні скринінгові центри (у м. Львів, Червоноград, Дрогобич, Самбір) та налагодження їх роботи

 2.Підвищення якості та ефективності лікування раку в напрямку зниження інвалідизації та підвищення радикальності 

2.1.Забезпечення роботи скринінгового центру третинного рівня

2.1.1.Затвердження порядку дообстеження та відбору хворих для лікування

2.1.2. Забезпечення матерільно-технічною базою ЛДОРЛДЦ та скринінгових центрів для дообстеження хворих

2.2.Покращення забезпечення лікування хворих на рак

 Покращення хірургічного лікування раку абдомінальної локалізації

Покращення ефективності діагностики та лікування хворих з онкогінекологічною патологією

Покращення ефективності та зменшення інвалідизації лікування хворих

2.1.3. Впровадження органоощадних видів лікування при ранньому раку грудної залози та шийки матки

2.1.4 Зміцнення компетенцій фахівців з лікування раку шийки матки та раку грудної залози

3. Покращення обізнаності населення щодо профілактики онкологічних захворювань

 3.1. Розробка та проведення інформаційної кампанії населення щодо профілактики онкологічних захворювань

 3.1.1.Розробка та поширення друкованих інформаційних матеріалів для населення щодо профілактики онкологічних захворювань

3.2.Популяризація серед населення знань з онкопревенції.

3.2.1. Розробка та наповнення сторінки з профілактики інформаційного веб-сайту Львівського регіонального онкоцентру

3.2.2. Розробка та поширення інформаційних повідомлень з онкопревенції в ЗМІ Львівської області

4. Впровадження Проекту

 4.1. Управління проектом

 4.1.1. Забезпечення управління субпроектом


Матеріали:
Назва Файл укр Файл англ
Структура проекту Структура проекту_Л_30-05_23.pdf
21.06.2015 18:22
ENG_опис ч 1 2-09-15_24.docx
05.09.2015 09:16