Назва субпроекту:
Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області

Характеристика об'єкту

Неінфекційні захворювання – основна причина непрацездатності та смертності  населення в Україні та Львівській області (серцево-судинні, легеневі, онкологічні захворювання, хвороби травного тракту та цукровий діабет).

Злоякісні новоутворення займають друге місце у структурі смертності у Львівській області – 12,8 %, поступаючись лише серцево-судинним захворюванням – 40,8%. Слід відмітити, що у міській місцевості пропорція кардіологічної смертності знижується, а онкологічної зростає, що свідчить про зростання факторів ризику злоякісних хворіб у зв’язку із способом життя, шкідливостями та складом харчування у жителів міст.

Рівень первинної інвалідності серед дорослого населення у Львівській області найвищий для злоякісних новоутворень (7,92 на 10 тис населення), тоді як для ІХС – 4,92, цереброваскулярної хвороби – 4,98, травм – 4,41. Серед працездатного населення ці показники складають для раку – 6,8, а ІХС – 4,87, цереброваскулярної хвороби – 4,11, травми – 5,78.Таким чином, злоякісні захворювання викликають значну інвалідизацію працездатного населення областітаспричиняють велике навантаження на систему охорони здоров’я.

Захворюваність на злоякісні новоутворення у Львівській області має прямолінійну динаміку зростання і з 1993 року до 2013р. рівень захворюваності зріс практично на 40% (точніше на 38,1%) і наздоганяє середній рівень в Україні.

Онкологічні захворювання у Львівській області, як і в Україні в цілому, характеризуються високим рівнем смертності у зв’язку з пізньою діагностикою, значною інвалідністю та витратами бюджетних коштів на паліативне лікування онкохворих.

У структурі захворюваності на злоякісні новоутворення (ЗН) у Львівській області перші 7 місць посідають такі типи раку: рак шкіри, рак грудної залози, легенів, ободової кишки, шлунку, прямої кишки та рак простати, котрі займають більше 50% випадків раку. 

Найбільшу частку смертності від злоякісних новоутворень у жінок молодого віку займає рак шийки матки (за даними регіонального канцер-реєстру Львівської області із числа померлих від раку жінок у віці до 45 років на першому місці причин смерті – рак шийки матки (21%), на другому – рак грудної залози (15,6%), на третьому – рак яєчників (11%)), щороку у Львівській області виявляють понад 250 випадків раку шийки матки в інвазивній стадії, причому біля 80% хворих виявляються у І-ІІ стадіях захворювання. Значна частина патології шийки матки діагностується на доінвазивній стадії.

Слід відзначити динаміку зниження рівня діагностики дисплазій шики матки та Ca in situ при зростанні інвазивного раку шийки матки, що потребує більш ретельного моніторингу цитологічного скринінгу.

Рак молочної залози є раком, що найбільш часто діагностували у жінок і провідною причиною смерті від раку серед жінок. Він складає серед жіночого населення 23% від загального числа вперше встановлених випадків діагнозу раку і 14% смертей від раку. У Львівській області щорічно виявляються понад 700 випадків раку грудної залози. 

Значні втрати трудових ресурсів через онкологічні захворювання у Львівській області можна було б знизити за рахунок доклінічної діагностики певних видів раку, підвищення ефективності протипухлинних технологій та онкопревентивних заходів. Науково доведені методики раннього виявлення раку пов’язані саме з впровадженням скринінгу й розроблені на доказовому рівні для раку шийки матки та грудної залози, для чого розроблено методичну базу і рекомендації щодо проведення скринінгу, наприклад,  European guidelines for quality assurance in breast screening, EuropeanGuidelinesforQualityAssuranceinCervicalCancerScreening, APracticalManualonVisualScreeningforCervicalNeoplasia.

 Особливе значення в превентивній онкології має системне впровадження онкологічних видів скринінгу для виявлення передракових станів та ранніх стадій раку: цитологічного скринінгу патології шийки матки, підкріпленого інформаційними системами для ведення персоніфікованого комп’ютерного контролю охоплення населення скринінгом, мамографічного скринінгу патології грудної залози.

Цитологічний скринінгпатології шийки матки проводять за Папаніколау мазка з шийки матки, оскільки навіть одноразове ПАП-дослідження жінок у віці 35-40 років призводить до зниження ризику смертності від раку шийки матки на 25-35% («Screening, survivalandmortalityforcervicalcancer», HealthataGlance: Europe2012). З 1960-х років у Львівській області впроваджено цитологічний скринінг патології шийки матки за Папаніколау. Усі заклади охорони здоров’я області проводять гінекологічне обстеження жінок, що звернулися за медичною допомогою, а також проводять активний скринінг виїзними бригадами акушер-гінекологів у сільські амбулаторії та ФАПи. Жіноче населення дільниць внесене у «Паспорт дільниці» на паперових носіях і за даними аналізу у більшості районів області рівень охоплення скринінгом не перевищує 50%.  Зважаючи на громіздкий контроль паперової документації та необхідність диференційованого підходу до кратності скринінгу в жінок з різним віковим та гінекологічним статусом реальний стан скринінгу неможливо моніторити об’єктивно. Утруднює роботу відірваність від первинної та вторинної медичної ланки цитологічна діагностикка: доставка зворотньої інформації про результат цитологічного дослідження затримується через паперовий документообіг.

Для покращення результатів слід розробити програму контролю скринінгу (реєстр жіночого населення) та впровадити її в роботу акушер-гінекологічної та цитологічної служб, дообладнати обласний кабінет патології шийки матки з покладенням на нього функцій контролю за скринінг патології шийки матки. Об’єднати в одну функціональну інформаційну структуру акушер-гінекологічну та цитологічну службу за допомогою комп’ютерної програми обліку і контролю скринінгу патології шийки матки.

Мамологічний скринінгвикористовуватиме програмне забезпечення (реєстр жіночого населення) та кадровий ресурс акушер-гінекологічної, цитологічної та онкологічної служб. Для впровадження мамологічного скринінгу необхідно укомплектувати сучасними мамографами Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр (ЛДОРЛДЦ), онкологічні відділення у м. Дрогобич, Червоноград та Самбір, на базі яких також розташовані кваліфіковані мамологи та цитологи, що необхідно для дообстеження та профільного лікування хворих на рак грудної залози. Застосування цифрової мамографії у жінок віком 45-65 років з інтервалом у 2 роки дасть можливість охопити за час проекту 30% жінок цільової групи скринінговою мамографією (на даний час охопленість мамографічним скринінгом у Львівській області нижче 5%).  Застосування МРТ-дослідження у хворих з групи сімейного ризику, молодих жінок біля 45 років дає можливість більш якісно й точно встановити діагноз спадкового та сімейного раку грудної залози навіть до моменту настання «скринінгового» мамографічного періоду .

Лікування злоякісних новоутворень в основному зконцентровано на третинному рівні у Львівському онкологічному центрі.Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр (ЛДОРЛДЦ) - це високоспеціалізований заклад, який згідно наказу МОЗ України від 20.12.1996 року забезпечує стаціонарну та консультативну допомогу населенню Львівської, Тернопільської, Волинської, Івано-Франківської, Рівненської та Закарпатської областей. Щорічно в цих областях виявляється понад 25 тисяч нових випадків захворювань на злоякісні новоутворення. У структуру центу входять 16 клінічних відділень (11 хірургічних, 3 радіологічних, діагностично-лікувальне і хіміотерапевтичне), розраховані на 540 ліжок, з яких 130 – радіологічних, окрім того 18 – реанімаційних. Працюють 3 лабораторії – (клінічна, цитологічна та радіоізотопної діагностики), підрозділи функціональної, променевої та інструментальної діагностики (ендоскопія, бронхоскопія, УЗД, рентгенологія, комп’ютерна томографія, торакальний та урологічний кабінети, ЕКГ, ЕхоКГ) Центр є клінічною базою Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького.

Щороку в регіональному онкологічному центрі отримує спеціалізовану стаціонарну медичну допомогу  понад 18 тисяч  хворих. Проводиться біля 6 тис. операцій. На протязі останніх років проведено лікування хворих: у 2014 р. - 18055 хворих, у 2013 р. - 19370, у 2012р. – 18680, у 2011р. – 17177, у 2010р. – 15932 хворих. Проведено хірургічних втручань у 2014 р. - 6580, у 2013 р. - 6373, 2012р. – 5922, у 2011р. – 5979, у 2010р. – 6351.

У центрі працює 152 лікарі, з яких вищу кваліфікаційну категорію присвоєно 53 лікарю.

Бюджет установи на 2012р. склав майже 40 млн грн. Вагомий внесок у лікуванні онкологічних хворих має Державна програма «Онкологія», згідно якої за 2012 рік централізовано отримано хіміопрепаратів на суму понад 8  млн грн.

ЛДОРЛДЦ володіє повним арсеналом радіологічного обладнання для лікування онкологічних хворих Західного регіону України: радіонуклідне відділення надає діагностичну та лікувальну допомогу пацієнтам з 20 областей України. У 2008 році введено в дію сучасний апарат для дистанційної гама-терапії «Терагам». У 2009 році введено в експлуатацію перший у Західній Україні лінійний прискорювач «Clinac», закуплений МОЗ України за кошти державного бюджету, вартість якого становить 33 млн.грн. У 2009р. введений в дію ще один апарат КТ.

Також у радіологічному корпусі ЛДОРЛДЦ встановлено систему контактної променевої терапії хворих на злоякісні новоутворення, (система включає 20-ти канальний брахітерапевтичний апарат IBt-BebigMultiSource, пересувна рентген-установка С-арка, плануюча система з програмним забезпеченням для планування поля опромінення) загальною вартістю  -  4 млн 225 тис 455 грн. Щороку у ЛДОРЛДЦ проходить лікування на контактній променевій терапії біля 650 – 700 онкогінекологічних хворих.

На даний час фахівці Львівського онкоцентру активно розпочали освоювати методи органоощадного лікування ранніх стадій раку грудної залози (радикальна секторальна резекція) та раку шийки матки (діатермоконізація та трахельектомія), однак первинна й вторинна медична ланка Львівської області не виявляє вказані типи раку у до клінічній та ранній клінічній стадіях (0, І і ІІ стадії), що не дає можливості широко надавати такі види лікування. З метою покращення ситуації необхідно спрямувати зусилля як на діагностичний напрямок, так і на лікувальні технології в онкології Львівської області. 

Матеріали:
Назва Файл укр Файл англ