Назва субпроекту:
Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію у Полтавській області
Термін реалізації:
2015 - 2019 роки

Загальний опис

З метою запровадження ефективних заходів для досягнення позитивної динаміки здоров’я населення Полтавської області запланована реалізація Субпроекту «Контроль над артеріальним тиском у міській та сільській популяції Полтавської області у віковій групі 40-60 років».

Метою Субпроекту є досягнення контролю за рівнем АТ у осіб віком від 40 до 60 років Полтавської області, виявлення усіх випадків артеріальної гіпертензії на ранніх стадіях захворювання та проведення корекції факторів ризику, не медикаментозного та медикаментозного лікування.

Підґрунтям обрання даного Субпроекту стали наступні проблемні питання охорони здоров’я Полтавщини:

-      у структурі поширеності хвороб серед дорослих 18 років і старшепереважають  хвороби системи кровообігу – 43,6%; а у структурі хвороб системи кровообігу  - гіпертонічна хвороба - 48,1%, ішемічна хвороба серця – 31,1% та цереброваскулярні хвороби – 15,1%;

-     переважання в структурі причин інвалідності серед осіб працездатного віку хвороб системи кровообігу (11,4 випадків на 10 тис. відп. нас.), для порівняння - новоутворень (10,4); хвороб кістково-м’язової системи (9,6); травми (6,2) та хвороб нервової системи (3,3);

-     переважання у структурі причин смерті населення у 2012р. хвороб системи кровообігу (67,2%);

-     підвищення у структурі причин смертності частки хвороб системи кровообігу на 4,2%, а  у структурі хвороб системи кровообігу - ішемічної хвороби серця (66,6%) та цереброваскулярної патології (26,0%), і перевищення ішемічної хвороби серця загальноукраїнського показника – 3,5%;

-     перевищення показника смертності від хвороб системи кровообігу серед сільського населення на 52,8% порівняно з міським та від ішемічної хвороби серця на 78%; надзвичайна поширеність факторів ризику розвитку серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань: артеріальну гіпертензію виявлено  у 47,1% дорослого населення; надлишкову вагу - у 56,8%, паління - у 44% чоловіків та 16,5% жінок.

Пропонований Субпроект дозволить створити в області умови для підвищення профілактики захворювань серед населення області шляхом забезпечення виявляємості на первинному  рівні підвищеного артеріального тиску, що є першопричиною багатьох тяжких захворювань системи кровообігу; оптимізації проведення обстежень на рівні сектору вторинної стаціонарної медичної допомоги; удосконалення системи фінансового забезпечення та ефективного використання ресурсів; забезпечення формування у населення відповідального ставлення до стану власного здоров’я, прагнення прикладати власні зусилля для збереження та зміцнення здоров’я,  запровадження в галузі охорони здоров'я Полтавської області найсучасніших інформаційних систем, які є основною передумовою ефективної реалізації процесу управління.

Орієнтовними показниками, що дадуть змогу оцінити результати реалізації Субпроекту та досягнення його цілей є:

-     зниження рівня смертності від гострого інфаркту міокарда та фатальних аритмій;

-     у 90% випадках медична допомога населенню буде надаватися відповідно до локальних протоколів;

-     підвищення рівня задоволеності пацієнтів наданими медичними послугами за рахунок якості та безпеки;

-     докорінно зміняться принципи та підходи в наданні медичної допомоги, спрямованої на профілактику захворювань, через систему економічних важелів, оптимізації та реструктуризації лікарень і амбулаторних послуг;

-     відбудеться підвищення потенціалу системи охорони здоров'я області щодо запобігання, лікування і контролю за найбільш важливими захворюваннями, причинами смертності та інвалідності.

Матеріали:
Назва Файл укр Файл англ
Короткий опис пропозицiї Короткий опис пропозицiї_42.docx
30.11.2016 09:43
Brief description_43.docx
30.11.2016 09:43