Назва субпроекту:
Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію у Полтавській області
Термін реалізації:
2015 - 2019 роки

Характеристика об'єкту

Даний Субпроект впроваджуватиметься для цільової групи – чоловічого та жіночого населення Полтавської області віком від 40 до 60 років з метою контролю над артеріальним тиском.

Підвищений АТ призводить, у першу чергу, до переважання в структурі причин інвалідності серед осіб працездатного віку хвороб системи кровообігу, лікування яких є економічно затратним. 

Проект планується впроваджувати за рахунок коштів позики Світового банку у обсязі 41,0 млн. дол. США та співфінансування за рахунок коштів бюджету у обсязі 4,1 млн. дол. США.

У реалізації Субпроекту братимуть участь такі компоненти, як: центри первинної медико-санітарної допомоги, центральні районні лікарні, міські лікарні,  обласний клінічний кардіологічний диспансер, обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики. Поточний контроль за реалізацією Субпроекту здійснюватиме Департамент охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації.

Субпроект передбачає визначення контингенту області (особи від 40 до 60 років) з підвищеним артеріальним тиском. Для цього необхідним є розробка клінічних рекомендацій для менеджменту АГ та Протоколу лікування; забезпечення проведення тренінгів для лікарів та медичних сестер. Наступним кроком є проведення вимірювання АТ для визначеного контингенту області один раз на рік, що буде здійснюватися шляхом планування та безпосереднього проведення вимірювання АТ на підприємствах та сімейними лікарями. Також передбачено формування електронного реєстру мешканців, які пройшли обстеження АТ.

Окремим завданням Субпроекту є забезпечення не медикаментозного лікування для всіх пацієнтів з виявленою АГ. Це планується реалізувати шляхом проведення інструментального обстеження зазначеного контингенту та додаткового обстеження в електрофізіологічній лабораторії.

Також завданням Субпроекту є забезпечення медикаментозного лікування пацієнтів з АГ, що, зокрема, передбачає контроль медичного персоналу виконання плану лікування.

Для досягнення окреслених завдань Субпроекту буде проведено матеріально-технічне оснащення процесу, впроваджено інформаційні технології, освітні програми для медичного персоналу.

Так, центри ПМСД будуть оснащені оновленим сертифікованим обладнанням робочих міст (набори для вимірювання тиску, фонендоскопи, ростоміри, ваги, глюкометри, сумки-холодильники, офтальмоскопи, центрифуги, дефібрилятори); добовим монітором артеріального тиску, ЕКГ апаратами  з функцією передачі даних; ІР – камерами, витратним матеріалами (тест пластинками, вакутайнерами); меблями; комп'ютерним та програмним  забезпеченням для всіх сімейних лікарів, буде налагоджено Інтернет зв'язок; проведено тренінги для сімейних лікарів та медичних сестер; розроблено клінічні рекомендації для менеджменту АГ та протоколу лікування; впроваджено “Електронну карту пацієнта”.

ЦРЛ та МЛ будуть оснащені оновленим сертифікованим обладнанням лабораторії (біохімічний аналізатор, гематологічний аналізатор, мікроскоп бінокулярний, аналізатор сечі напівавтоматичний); портативним УЗД апаратом з кардіопакетом, УЗД, центральною станцією дистанційного прийому ЕКГ “Тредекс” та “Ютас”; системою холтерівського моніторування; велоергометром; реактивами; автомобілями для централізованого забору біоматеріалу; обладнанням для тренінгового центру; комп'ютерним та програмним  забезпеченням лабораторій; мультимедійними комплексами; буде налагоджено Інтернет зв'язок; проведено тренінги для лікарів-лаборантів та медичних сестер лабораторій.

Електрофізіологічна лабораторія на базі обласного клінічного кардіологічного диспансеру буде оснащена дефібрилятором з функцією зовнішньої стимуляції; портативним УЗД апаратом з кардіопакетом; УЗД апаратом екперт-класу; інжектором для введення контрастної рідини при КВГ та ангіопульмонографії, аортографії; ЕФІ (навігаційно-абляційцна система);  кардіостимулятором ендокардіальним; пересувними діагностичними комплексами; комп'ютерним та програмним  забезпеченням; центральним сервером.

Крім того, окремим компонентом Субпроекту є інформаційно-освітні програми для пацієнтів. Забезпечення даного процесу передбачає матеріально-технічне забезпечення центру здоров’я, тренінгових центрів, інформаційно-аналітичного центру медичної статистики; центрального тренінгового центру.

Також реалізація Субпроекту передбачає інформаційний супровід.

Отже, спільні зусилля усіх компонентів Субпроекту забезпечать успішну його реалізацію та призведуть у результаті до покращення медико-демографічної ситуації та ймовірного підвищення середньої очікуваної тривалості життя.

Матеріали:
Назва Файл укр Файл англ