Назва субпроекту:
Підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в Рівненській області

Характеристика об'єкту

В структурі поширеності неінфекційних захворювань в області, хвороби системи кровообігу (ХСК) займають 26,1% - найбільше з усіх захворювань. При цьому, спостерігається зростаюча динаміка поширеності даних хвороб. За останні 10 років поширеність хвороб системи кровообігу по Рівненській області зросла більше ніж у два рази, так у 2012 році склала 61,4 тис. на 100 тисяч дорослого населення.

Серед хвороб системи кровообігу, найвищі показники поширеності захворювань гіпертонічною хворобою – 29,9 тис. на 100 тис. дорослого населення. Другою по поширеності серед хвороб системи кровообігу є ішемічна хвороба серця - 21,8 тис. на 100 тис. дорослого населення. Поширеність ішемічної хвороби серця в області за останніх 10 років зросла в 1,7 рази.

Щороку серцево-судинна патологія зумовлює майже дві третини всіх випадків смерті та третину причин інвалідності. У структурі причин смертності від ХСК питома вага смертності від ІХС та гострого інфаркту міокарду у 2012 році склала близько 74,8%.

Враховуючи вищезазначене, надметою проекту є зменшення смертності та інвалідності від хвороб системи кровообігу (далі - ХСК), яка буде досягнута шляхом покращення якості та доступності медичної допомоги для населення Рівненської області.

До участі в реалізації Субпроекту залучені:

 1. центри первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД),
 2. центральні (міські та районні) лікарні,
 3. обласна клінічна лікарня,
 4. обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики,
 5. центр здоров’я.

Контроль за реалізацією Субпроекту здійснюватиме Група управління субпроектом (ГУС).

Орієнтовні показниками, що дадуть змогу оцінити результати реалізації Субпроекту:

 1. первинний вихід на інвалідність від хвороб системи кровообігу серед населення віком 18+ років на 10 тис. населення 18+ років досягне - 9,7 проти 11,0 до дії субпроекту;
 2. смертність від хвороб системи кровообігу серед населення віком 18+ років на 10 тис. населення 18+ років зменшити до 116,3 із 117,3;
 3. частку фінансування ЗОЗ первинного рівня області до фінансування ЗОЗ вторинного рівня, збільшити з 31,5 до 53,0%.
 4. підвищення професійного рівня медичного персоналу первинного, вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги по лікуванню ХСК;
 5. створення електронного реєстру пацієнтів із хворобами системи кровообігу та групи ризику;
 6. реорганізацію 26 ФАПів, які обслуговують більше 1000 осіб у 26 лікарських амбулаторій;
 7. провести ремонтні роботи та реконструкцію в 79 діючих ЛА;
 8. підвищити обсяг надання медичної допомоги пацієнтам з ХСК у закладах всіх рівнів;
 9. забезпечити серцево-судинний центр обласної клінічної лікарні медичним обладнанням та виробами медичного призначення;
 10. покращити обізнаність населення щодо профілактики хвороб системи кровообігу;
 11. закупити 18 автомобілів класу В для транспортування хворих з ХСК до серцево-судинного центру Рівненської ОКЛ.
Матеріали:
Назва Файл укр Файл англ