Запрошення до подання цінових пропозицій SH №8.2.5.1

  • Дата новини:
  • Компонент:
  •  
  • Субпроект:

Управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації
Проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі улюдей»

Позика Світового банку №8475-UA

Cубпроект «Підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в Рівненській області на період з 2015 по 2020 роки»

ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ № SH 8.2.5.1
Пакет закупівель № SH 8.2.5.1 «Впровадження комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та навчання»

5 листопада 2018 року

 

1. Уряд України одержав позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – Банк) № 8475-UA на фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» (далі – Проект). Частина коштів цієї позики має бути використана для покриття витрат в рамках договору, до якого відноситься це запрошення до подання цінових пропозицій (далі– Запрошення).

2. Управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації (далі – Замовник) цим листом запрошує правомочні компанії (юридичні особи) надіслати цінові пропозиції щодо надання наступних консультаційних послуг по створенню комплексної системи захисту інформації.

Інформація щодо Технічних вимог вказана в Додатках.

3. Пропозиції мають бути повними (включати усі позиції) відповідно до цього Запрошення. Неповні пропозиції будуть відхилені. Цінові пропозиції оцінюватимуться за всіма позиціями та договір буде присуджено учаснику, який запропонував найменшу оцінену вартість всіхпозицій та відповідає наступним мінімальним кваліфікаційним вимогам:

  • наявна ліцензія на право надання послуг у галузі технічного захисту інформації з оцінювання захищеності інформації, яка дійсна протягом терміну виконання цього договору (надати копію ліцензії);
  • програмне забезпечення повинно мати позитивний експертний висновок державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
  • підтвердження досвіду у виконанні не менше 2 (двох) аналогічних договорів із постачання, встановлення та технічної підтримки  подібних товарів і послуг на аналогічну або більшу суму 400 000,00 (чотириста тисяч) гривень по кожному договору, що пропонується для поставки протягом останніх 3-х (трьох) років починаючи із 2015 року.

Для підтвердження кваліфікації та наявності досвіду надання аналогічних послуг необхідно надати документи, що демонструють дату державної реєстрації та види діяльності за КВЕД, необхідні для надання даного виду послуг, копії 2 (двох) аналогічних договорів з усіма додатками та не менше 2-х відгуків Клієнтів про виконання аналогічних послуг. Замовник залишає за собою право звернутися до відповідного Клієнта (-ів) за підтвердженням наданої інформації.

4. Цінова пропозиція українською мовою за формою, наведеною у Додатку 3 «Цінова пропозиція», а також додатки до неї мають надсилатися за наступноюадресою:

Управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації

Адреса: 16 Липня, 38
Поверх/кімната: 2 поверх, канцелярія (каб.8)
Місто: Рівне
Поштовий індекс: 33028
Країна:Україна

До уваги: Осіпчука Юрія Юрійовича, начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації.
Тел./ Факс: +38(0362) 26-67-34

Електронна пошта : [email protected]та копії на [email protected], [email protected] 

В повідомленні зазначте тему: SH-8.2.5.1 Цінова пропозиція

Також за зверненням за вищевказаною адресою учасниками може бути отримана довідкова інформація.

5. Кінцевим терміном для отримання пропозицій Замовником за адресою вказаною в п. 4 вище встановлюється: 21 листопада 2018 року, до 11:00 год. за місцевим  часом.  Цінові пропозиції за наведеною формою може бути надано власноруч, надіслано  електронною поштою, поштою на вищезазначену адресу.

6. До своїх пропозицій Ви маєте додати відповідну документацію, каталог (каталоги) й інші друковані матеріали чи іншу необхідну інформацію (включаючи URL вебсайтів), що підтверджують кваліфікацію та досвід надання подібних послуг (дозволяється надсилати електронноюпоштою).

7. Будь ласка, надайте Ваші цінові пропозиції відповідно до цих інструкцій та форми Договору, що додається. Додаток №1 «Умови постачання» та Додаток№2 «Технічні вимоги» що наведені нижче, є складовою частиною Договору.

і) ЦІНИ. Цінова пропозиція може бути надана в українській гривні, або будь- якій іншій валюті, щодо Загальної вартості товарів та послуг по місцю кінцевого призначення (м. Рівне, Рівненська область). Цінова пропозиція повинна включати в себе всі податки,ПДВ.

іі) ОЦІНКА ПРОПОЗИЦІЙ. Пропозиції, які визнані такими, що задовольняють Технічним вимогам, оцінюватимуться шляхом порівняння загальної ціни у місці кінцевого призначення, як вказано в п. (і) вище. З метою порівняння, Замовник конвертує всі ціни в валюту країни Замовника (українська гривня) по офіційному обмінному курсу опублікованому Національним банком України (https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency?period=daily) на  дату кінцевого терміну отримання пропозицій, встановленої в п. 5 даногоЗапрошення.

При оцінці пропозицій, Замовник визначить для кожної цінової пропозиції  оціночну вартість шляхом коригування цінової пропозиції з метою виправлення арифметичних помилок такимчином:

а) якщо у будь-якому місці є невідповідність між сумою цифрами та прописом, сума прописом буде вважатися вірною;

б) якщо у будь-якому місці є невідповідність між ціною за одиницю та загальною сумою, яка обчислюється шляхом перемноження ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю буде вважатися вірною;

в) якщо Виконавець відмовиться прийняти вказані корегування, його цінова пропозиція буде відхилена.

ііі) ПРИСУДЖЕННЯ ДОГОВОРУ Договір присуджуватиметься організації, яка запропонує найнижчу загальну ціну та відповідає умовам Технічних вимог. З обраним  Виконавцем  буде  укладено договір  за  формою, наведеною у Додатку 4 «ФормаДоговору».

іv) ТЕРМІН ЧИННОСТІ ПРОПОЗИЦІЙ: запропоновані цінові пропозиції повинні бути чинними протягом 45 (сорока п’яти) днів від дати кінцевого терміну отримання пропозицій, встановленої в п. 5 даногоЗапрошення.

Торги буде проведено згідно з закупівельними процедурами Світового Банку, описаними вПосібнику щодо закупівлі товарів, робіт та не консультаційних послуг за рахунок коштів позик МБРР та коштів кредитів та грантів МАРдатованого січнем 2011 року (переглянутого у липні 2014 року) (далі – Посібник із закупівель) і вони відкриті для всіх учасників торгів згідно з Посібником із закупівель. Крім того, в пунктах 1.6 та 1.7 Посібника із закупівель викладено політику Світового банку про конфлікт інтересів.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:

Управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації, 2 поверх, канцелярія (каб.8), 16 Липня, 38, Рівне, 33028, Україна

Тел./ Факс: +38(0362) 26-67-34

Електронна пошта : [email protected]та копії на [email protected], [email protected] 

8. ПЕРЕВІРКИ ТААУДИТ

8.1. Виконавець повинен виконувати всі вказівки Замовника, які відповідають діючому законодавству країнипризначення послуг.

8.2. Виконавець дозволяє Банку та/або призначеним Банком особам проводити інспекцію офісів Виконавця та всіх рахунків та записів, що мають відношення до виконання Договору та подання цінової пропозиції, а також, на запит Банку, надавати призначеним Банком аудиторам можливість здійснювати аудит таких рахунків та запитів. Виконавець також має забезпечити, щоб аналогічні дозволи були надані  Банку усіма субпідрядниками та консультантами Виконавця. Виконавець та його субпідрядники й консультанти мають звернути увагу на Статтю 5 «Шахрайство та корупція» Форми Договору, в якій говориться, зокрема, про те, що дії, що мають на меті суттєве перешкоджання Банку у здійсненні його прав на перевірку та аудит, є забороненою практикою, яка є підставою для розірвання договору (а також до оголошення Виконавця таким, що не допускається до участі в проектах Банку, відповідно до діючих санкційних процедур Банку).

9. Будь ласка, надайте письмове підтвердження (електронною поштою) отримання цього Запрошення та Вашої участі уторгах.

Додатки:

Додаток 1. «Умови постачання»

Додаток 2. «Технічні вимоги», разом з додатком А. Додаток 3. Цінова пропозиція

Додаток 4. Форма Договору

 

 

Начальник управління                   Ю.Ю. Осіпчук