Назва субпроекту:
Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією
Термін реалізації:
2015 - 2019 роки

Загальний опис

Загальний опис субпроекту Вінницької області .....

                                                                                                                                         Загальний опис
          З метою зниження смертності хворих Вінницької області від серцево-судинної патології запропонована реалізація заходів спільного із Світовим банком інвестиційного субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, яка направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією».
           Метою Субпроекту є скорочення смертності спричиненої гострими станами серцево-судинних захворювань (серцевих нападів та ішемічної хвороби) шляхом підвищення ефективності меддопомоги вторинного рівня.
          Підгрунтям обрання даного Субпроекту стали серйозні проблеми з наданням медичної допомоги хворим з захворюваннями серцево-судинної системи – особливо ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарду населенню Вінниччини.
         Робота по Субпроекту розпочалась у 2013 році, за даними медичної статистики у 2012 році у дорослого населення зареєстровано 365 тис. випадків ішемічної хвороби серця, понад 100 тис. хворих в працездатному віці, майже 1,5 тис. гострого інфаркту міокарду з них 435 працездатного віку та 1,6 тис. випадків складних порушень ритму.
        В області загальна захворюваність хворобами системи кровообігу становить 6231,0 на 10 тисяч населення, по Україні – 5839,0. Показник по області на 6,3% перевищує показник по Україні. Щороку у області від ішемічної хвороби серця помирає понад 15 тис. хворих ішемічною хворобою серця та 230 – 250 хворих інфарктом міокарду. Протягом кожного року реєструється 18,1 -17,1 тис. хворих гострим коронарним синдромом, у 2,0 -, 2,5 тис хворих ефективність медикаментозної терапії є неефективною, відбуваються повторні серцеві напади, які спричиняють смертність 650 -700 осіб.
          Протягом останніх років на очікувану тривалість життя найбільш значно впливає рівень смертності дорослого населення від хвороб системи кровообігу, які стали найпоширенішою патологією в області. Надлишкові втрати становлять 5,5 років.
          Однією з причин високого рівня смертності та низької якості надання медичної допомоги є наявність в області одного закладу з обмеженими ресурсами по наданню допомоги хворим з серцево-судинними захворюваннями – багатопрофільна лікарня м.Вінниці, в якій наявна єдина ангіографічна установка та обмежений кадровий потенціал. З використанням ангіографа проводяться новітні методики лікування гострого коронарного синдрому та інфаркту міокарду. Можливості проведення діагностичних та лікувальних втручань при гострих станах обмежені. А можливості для проведення планових коронарографій та планових стентувань коронарних артерій у 8 разів нижчі реальної потреби.
          Адекватне відновлення коронарного кровотоку за допомогою перкутанних коронарних втручань поліпшує загальну виживаність хворих з ІХС протягом п'яти років спостереження (п'ятирічна виживаність 94-98 %) у порівнянні з пацієнтами, що перебувають у групі контролю (медикаментозна терапія, п'ятирічна виживаність 82,0%). Найкращі віддалені результати після перкутанних втручань виявлені в групі коронарного стентування (п'ятирічна виживаність 98,0%).
          Проведення коронарного стентування у хворих з ІХС не виключає виникнення гострого інфаркту міокарда у віддалений період спостереження, проте вірогідно зменшує не тільки кількість інфарктів міокарда (протягом п'яти років спостереження кількість гострих інфарктів міокарда - 2,5 %) у порівнянні з групою контролю (протягом п'яти років спостереження кількість гострих інфарктів міокард 11,5%), але й знижує рівень фатальних інфарктів міокарда, що позитивно впливає на виживаність пацієнтів
           Пропонований Субпроект дозволить створити в області умови для зниження рівня смертності, скорочення терміну перебування хворого на ліжку та раннього відновлення працездатності хворих з серцево-судинною патологією за рахунок впровадження новітніх методів лікування.
           Орієнтовними показниками, що дадуть змогу оцінити результати реалізації Субпроекту та досягнення його цілей, є:
- скорочення смертності, спричиненої гострими станами серцево-судинних захворювань шляхом підвищення якості медичної допомоги, що надається на вторинному рівні;
- зміцннення управління потоками пацієнтів з гострими серцево-судинними захворюваннями шляхом оптимізації поточного маршруту пацієнта, забезпечення дотримання локальних клінічних протоколів та формування електронного реєстру пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями;
- зміцнення якості вторинної медичної допомоги та ефективності лікування шляхом концентрації технологій та підвищення навичок медперсоналу (створення регіонального Центру серцево-судинної патології потужністю на 130 ліжок.);
- підвищення рівня задоволеності пацієнтів наданими медичними послугами за рахунок можливості короткотривалого, але ефективного лікування;
- уникнення інвалідності та збереження працездатності пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями;
- наближення висококваліфікованих та якісних медичних послуг до всіх верств населення;
- реалізація Субпроекту дасть можливість для забезпечення більш ефективного використання бюджетних коштів відповідно до потреби медичної допомоги на засадах єдиного медичного простору.
 

Матеріали:
Назва Файл укр Файл англ