Назва субпроекту:
Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією
Термін реалізації:
2015 - 2019 роки

Характеристика об'єкту

Характеристика субпроекту Вінницької області .....

                                                                                                                         Характеристика об’єкту

             Даний Субпроект впроваджується для населення Вінниччини з метою зниження смертності хворих області від серцево-судинної патології.
             Протягом останніх років на очікувану тривалість життя найбільш значно впливають рівні смертності та інвалідності дорослого населення від хвороб системи кровообігу, які стали найпоширенішою патологією в області. Надлишкові втрати становлять 5,5 років..
            Проект планується впроваджувати за рахунок коштів позики Світового банку у обсязі 32,85 млн. дол. США та співфінансування за рахунок коштів бюджету у обсязі 3,75 млн. дол. США.
           У реалізації Субпроекту братимуть участь такі компоненти, як: центри первинної медико-санітарної допомоги, центральні районні лікарні, лікарні інтенсивного лікування, лікарні планового лікування, міські лікарні, обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики. Поточний контроль за реалізацією Субпроекту здійснюватиме Департамент охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації.
          Субпроект передбачає створення в області умов для зниження рівня смертності, скорочення терміну перебування хворого на ліжку та раннього відновлення працездатності хворих з серцево-судинною патологією за рахунок впровадження новітніх методів лікування.
          Одним з першочергових завдань Субпроекту є необхідність зміцнення управління потоками пацієнтів з гострими серцево-судинними захворюваннями шляхом оптимізації поточного маршруту пацієнта, забезпечення дотримання локальних клінічних протоколів та формування електронного реєстру пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями.
          Наступний крок - зміцнення якості вторинної медичної допомоги та ефективності лікування шляхом концентрації технологій та підвищення навичок медперсоналу. В рамках Субпроекту 01.07.2014 року створено Вінницький регіональний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології за рахунок реорганізації існуючого кардіологічного відділення міської клінічної лікарні №1 м. Вінниці.
         У рамках субпроекту планується будівництво нового корпусу Вінницького регіонального лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології, забезпечення його сучасним медичним обладнанням для визначених видів досліджень та лікування, забезпечення зазначеного центру відповідними витратними матеріалами.
         Для досягнення окреслених завдань Субпроекту буде здійснюватись управління процесом та проведення моніторингу результатів, яке включає в себе розробку критеріїв оцінки якості лікування.
        Крім того, окремим компонентом Субпроекту є інформаційно-освітні програми для медичного персоналу та пацієнтів. Забезпечення даного процесу передбачає матеріально-технічне забезпечення обласного Центру здоров’я, тренінгових центрів, обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики.
          Також реалізація Субпроекту передбачає інформаційний супровід.
        Отже, спільні зусилля усіх компонентів Субпроекту забезпечать успішну його реалізацію та призведуть у результаті до скорочення смертності спричиненої гострими станами серцево-судинних захворювань (серцевих нападів та ішемічної хвороби) та наближення висококваліфікованих та якісних медичних послуг до всіх верств населення.
 

Матеріали:
Назва Файл укр Файл англ