Назва субпроекту:
Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системами кровообігу у Волинській області

Загальний опис

Згідно з медико-статистичними даними станом на 2014 рік, найважливішою проблемою у сфері громадського здоров'я Волинської області є хвороби системи кровообігу (ХСК). Їх поширеність займає більше половини на 100 тис. населення віком від 18 років, а рівень захворюваності – близько 100%.

                                             Діаграма поширеності ХСК

У структурі смертності населення області перше місце займають теж хвороби системи кровообігу – 68,1%. Смертність від цих захворювань є найвищою і серед осіб працездатного віку – 25,7%. Основні причини смертності серед хвороб системи кровообігу – ішемічна хвороба серця (73,0%), цереброваскулярні хвороби (24,2%), інші (2,8%). У структурі первинної інвалідності від хвороб системи кровообігу цей показник складає 20,6%.²

                                            Діаграма смертності від ХСК

Аналіз зазначених показників свідчить про неефективність існуючої системи профілактики та лікування на всіх рівнях охорони здоров’я. Мережа лікарських амбулаторій не забезпечує повноцінного доступу до кваліфікованої медичної допомоги через нерівномірне розташування закладів первинної медико-санітарної допомоги та складних комунікаційних сполучень. Окрім того, відсутність санітарно-автомобільного парку не дає змоги транспортувати хворих на вторинний рівень надання допомоги при невідкладних станах, а недостатнє забезпечення центральних районних та міських лікарень діагностичним обладнанням не дає змоги проводити професійний відбір хворих на третинний рівень медичної допомоги. Заходи, які на сьогодні здійснюються у Волинській області, є переважно локальними й не забезпечують доступності та якості медичної допомоги.

З огляду на це метою субпроекту є зниження рівня інвалідизації та смертності від хвороб системи кровообігу шляхом підвищення якості надання медичної допомоги при хворобах системи кровообігу.

Задля досягнення мети плануємо вирішити такі завдання:

1) підвищити якість надання медичної допомоги при ХСК – забезпечити чіткий обсяг послуг і розподіл пацієнтів за рівнями допомоги, провести широке поінформування населення щодо профілактики ХСК, запровадити електронний реєстр осіб із високим ризиком ХСК і збільшити обсяг медичних послуг щодо ХСК на рівні первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД);

2) підвищити доступність медичних послуг для пацієнтів з ХСК як у закладах ПМСД, так і до мобільних послуг ПМСД на первинному, вторинному і третинному рівнях.

Для реалізації поставлених субпроектом завдань заплановано здійснити ряд заходів, серед яких:

1) навчання лікарів, медичного персоналу, менеджерів управління охорони здоров’я Волинської ОДА в Україні та за кордоном;

2) підключення медзакладів Волинської області до мережі інтернет, впровадження системи електронного реєстру пацієнтів із ХСК;

3) придбання необхідного діагностичного обладнання для проведення процедур на первинному рівні надання допомоги;

4) придбання необхідного діагностичного та лікувального обладнання і розхіднх матеріалів для проведення процедур на вторинному та третинному рівнях надання допомоги;

5) придбання автомобілів для надання мобільних послуг ПМСД;

6) проведення скринінгового обстеження населення, створення мобільних діагностичних кардіологічних бригад  для проведення поглибленого дообстеження пацієнтів високого та дуже високого серцево-судинного ризику;

7) проведення широкої інформаційної кампанії серед населення Волинської області задля зниження рівня  захворюваності на ХСК. 

Цільовими групами проекту є: медичні працівники (лікарі та медперсонал), менеджери управління охорони здоров'я Волинської ОДА й дорослен населення Волинської області.

Учасниками реалізації Субпроекту є: районні лікарні Волинської області, всі центри первинної медико-санітарної допомоги (16 центрів по області і 4 в м. Луцьку), Волинська обласна клінічна лікарня, Луцька міська клінічна лікарня. 

Загальна вартість проекту - 21,6 млн.дол. Із них кошти Світового банку – 19,7 млн.дол., внесок Волинської області – 1,9 млн.дол. Основним виконавчим органом, що здійснюватиме координацію проекту, є управління охорони здоров’я Волинської ОДА. 

___________________________

[1] Дані Волинського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, згідно форми №12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу за 2013» (Наказ МОЗ України №378 від 10.07.2007 р.).

[2] Дані Головного управління статистики у Волинській області.

Матеріали:
Назва Файл укр Файл англ
загальні показники diagr.1_39.jpg
19.02.2016 16:06
смертність diagr.2_40.jpg
19.02.2016 16:10
захворюваність diagr.3_41.jpg
19.02.2016 16:15