Назва субпроекту:
Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системами кровообігу у Волинській області

Характеристика об'єкту

У 2014 році поширеність ХСК становила 66850 осіб на 100 тис. населення віком від 18 років, із яких більшість (37725 осіб) припадала на всі форми гіпертонічної хвороби. Кількість вперше зареєстрованих хворих на ХСК склала 4634,6 осіб на 100 тис. населення, з яких більшість (1914,9 осіб) – уперше зареєстровані хворі на гіпертонічну хворобу та 1150,2 осіб – на ішемічну хворобу серця. Захворюваність населення області на гострий інфаркт міокарда зросла й у 2014 р. становила 108 осіб на 100 тис. дорослих¹. 

                                           Діаграма захворюваності ХСК

На сьогодні діагностика та лікування хвороб системи кровообігу у Волинській області здійснюється згідно затверджених МОЗ України (Наказ від 03.07.2006 р. № 436) протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія». Проте зазначені протоколи є недостатньо ефективними, адже має місце їх недотримання через різний рівень забезпечення медичних закладів обладнанням та кадрами, неналежну кваліфікацію медперсоналу.

У зв’язку з цим та із врахуванням ситуації із матеріально-технічним та кадровим забезпеченням Волинської області будуть розроблені й запроваджені локальні протоколи, які регламентуватимуть усі основні дії медичних працівників на всіх етапах профілактики, діагностики та лікування ХСК

Окрім того, згідно з неофіційними даними, що надходять від лікарів різних ланок, хворі на ХСК самовільно визначають, на який медичний рівень їм звертатися. Через це затягується процес виявлення захворювання та початок лікування, неефективно витрачається час лікаря та ресурси системи охорони здоров'я загалом. Для вирішення цих питань кожен із зазначених протоколів міститиме розділ, що стосуватиметься маршруту пацієнта та чітко визначатиме обсяги послуг на кожному з етапів надання допомоги, критерії доступу до вторинного та третинного рівня меддопомоги, направлення пацієнтів на обстеження й лікування тощо.

Із метою дотримання протоколів буде проведено навчання 1335 медичних працівників (490 лікарів усіх рівнів надання допомоги та 845 осіб середнього медичного персоналу). Для підвищення професійного рівня та з метою запозичення успішного досвіду для лікарів первинної ланки, лікарів-кардіохірургів та менеджерів охорони здоров’я Волинської області упродовж усіх років діяльності проекту будуть організовані навчальні поїздки закордон.  

За результатами виїзних обстежень у 2012 році в Маневицькому районі на виявлення груп ризику, серед більше ніж 2000 обстежених  виявлено, що у 71% мають підвищений холестерин, 48% - ожиріння. При цьому про свої захворювання знали менше як 45% осіб із гіпертонією, 42 % хворих з цукровим діабетом і лише 1% з гіперхолестеринемією, а антигіпертонічні препарати регулярно приймали лише 21% хворих на гіпертонію, тоді як лише 9,2% мали рекомендований лікарями тиск¹.

Зважаючи на низьку поінформованість волинян щодо ризиків ХСК, їх несвоєчасне звернення до лікарів щодо профілактики й лікування хвороб, у межах проекту буде проведено широку інформаційну кампанію із використанням різноманітних джерел комунікації. 

Учасниками реалізації Субпроекту є: районні лікарні Волинської області, всі центри первинної медико-санітарної допомоги (16 центрів по області і 4 в м. Луцьку), Волинська обласна клінічна лікарня, міські клінічні лікарні Луцька й Нововолинська.

У результаті реалізації проекту передбачаємо досягнення таких результатів:

- збільшення кількості звернень громадян у лікарські амбулаторії,

- зниження рівня навантаження на сімейних лікарів, яке не дозволяє ефективно працювати з пацієнтами,

- зменшення кількості пацієнтів із гіпертонією І-ІІ стадій, що лікуються на вторинному рівні,

- збільшення кількості обстежених пацієнтів і тих, котрим була надана належна допомога;

- збільшення кількості успішно проведених хірургічних втручань і зменшення кількості летальних випадків. 

Загалом, субпроект, який впроваджується у Волинській області, покликаний підвищити професійний рівень медичних працівників, покращити матеріально-технічне забезпечення медичних закладів і здійснити широке поінформування населення про попередження захворювань на ХСК, їх вчасне виявлення і лікування. 

Джерело:

[1] Дані Волинського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, згідно форми №12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу за 2013» (Наказ МОЗ України №378 від 10.07.2007 р.).

Матеріали:
Назва Файл укр Файл англ