Назва субпроекту:
Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей в Закарпатській області

Загальний опис

Найважливіші особливості області. На території області проживають представники багатьох національностей: українці - 80,5%, угорці – 12,1%,  румуни – 2,6%, росіяни - 2,5%, цигани - 1,1% та ін. В області переважає кількість сільського населення – 62,8%; близько 80% території є гірською, що ускладнює роботу медичних служб. Регіон посідає друге місце в країні за рівнем народжуваності.

Ключові проблеми стану здоров’я населення. Висока зростаюча смертність від хвороб серцево-судинної системи (2012 - 87,3  чол. на 10 тис. дорослого населення; 2011 – 85,7; Україна: 2011 – 96,6, 2009 - 103,8). 

Ключові проблеми системи охорони здоровя.  Ключові проблеми є типовими - нераціональна структура мережі медичних закладів, низький рівень інформатизації, відсутність належної конкуренції в питаннях якості медичних послуг між комунальними та приватними закладами охорони здоров’я, відсутність належного законодавчого врегулювання питання надання платних послуг,  низький рівень забезпечення обладнанням.

Зусилля та досягнення із реформування системи охорони здоров’я. Активно здійснювалася реорганізація закладів охорони здоров’я; при нижчій забезпеченості лікарняними закладами, яка  становить 0,38 на 10 тис. населення (Україна – 0,45),  забезпеченість  амбулаторно-поліклінічними  закладами вища - 1,99 на 10 тис (Україна 1,03 на 10 тис). Реорганізовано 13 дільничних лікарень у амбулаторії загальної практики, доведено число таких закладів до 1,98 на 10 тис. населення (Україна – 1,3). Доведено показник кількості ліжок на 10 тис. населення до 70,4 (Україна – 83,0). Впроваджено в закладах охорони здоров’я платні послуги; залучено у 2012 році 41,0 млн. грн., у 2011 році – 32,4 млн. грн.

Цілі реалізації проекту. Цілі проекту згруповано за напрямками: підвищення якості та доступності первинної медичної допомоги, забезпечення роботи екстреної медичної допомоги в частині проведення тренінгів по наданню медичної допомоги при гострому коронарному синдромі, підвищення ефективності діагностики та лікування серцево-судинних захворювань на всіх рівнях надання медичної допомоги.

Потреба у ресурсах.  Передбачено потребу у ресурсах для реалізації цілей проекту, в сумі 91,3 млн.грн. (в тому числі за рахунок Світового банку – 84,5 млн.грн., за рахунок бюджетних коштів – 6,8 млн.грн.) Дані ресурси спрямовуватимуться на здійснення конкретних заходів -  створення на базі Хустської районної лікарні відділення інтервенційної кардіології, придбання обладнання та санітарних автомобілів,  проведення семінарів та тренінгів для медичного та адміністративного персоналу, придбання та встановлення програмного забезпечення «Поліклініка»,  «Стаціонар», придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення для ведення  електронного реєстру пацієнтів.

Заощадження та підвищення ефективності. Реалізація поставлених цілей дозволить досягти цілей проекту – поліпшення якості, доступності та ефективності медичної допомоги, підвищити кваліфікаційий рівень медичного персоналу з питань сучасних методів діагностики та лікування серцево-судинних захворювань, забезпечити доступність інтервенційного лікування гострого коронарного синдрому на всій території Закарпатської області.

Матеріали:
Назва Файл укр Файл англ
Виконання Плану заходів проекту станом на 18.12.2015 року Закарпаття_План_заходив_грудень_2015_29.pdf
23.12.2015 11:08
Виконання проекту станом на 01.12.2015 року Презентація Закарпаття 11.15_30.pptx
23.12.2015 11:26
Презентація Закарпаття 11.15 _eng_31.pptx
23.12.2015 11:26
Виконання проекту станом на 01.12.2015 року Презентація Закарпаття 11.15_32.pptx
23.12.2015 11:26
Презентація Закарпаття 11.15 _eng_33.pptx
23.12.2015 11:26