ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ №3.1.8.2. (SH).

  • Дата новини:
  • Компонент:
  •  
  • Субпроект:
  1. Уряд України отримав від Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку Позику «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей», №8475-UA (далі - Позика). Частина коштів цієї позики має бути використана для покриття витрат в рамках договору, до якого відноситься це запрошення до подання цінових пропозицій (далі Запрошення).

  2. Департамент охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації (далі Покупець) цим листом запрошує учасників торгів надіслати цінові пропозиції щодо постачання товарів, кількість та специфікація яких вказані в Додатку 1 «Умови постачання» та Додатку 2 «Технічні вимоги».

3. Пропозиції мають бути повними (включати усі позиції) відповідно до цього Запрошення. Неповні пропозиції будуть відхилені. Оцінка пропозицій буде здійснюватися за окремим лотом. Цінові пропозиції оцінюватимуться за всіма позиціями в межах лоту та договір буде присуджено фірмі, яка запропонувала найменшу оцінену вартість всіх позицій.

4. Цінова пропозиція українською мовою за формою, наведеною у Додатку 3 «Цінова пропозиція», а також додаткова інформація мають надсилатися за наступною адресою:

Назва: Департамент охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації.

Адреса: 88008, Закарпатська область, м. Ужгород, площа Народна, 4, каб. 205.
До уваги: Гуштан Іван Іванович, заступник голови Комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг або Рошко Наталія Михайлівна, секретар Комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг

Тел.: 03122 (630427) або 03122 (615538).

Факс: 03122 (615538).
Ел. пошта: [email protected] або [email protected]

 

5. Кінцевий термін для отримання пропозицій Покупцем за адресою вказаною в п. 4 вище встановлюється: до 13 квітня 2018 року, 17:00 годин за місцевим часом. Дозволяється надсилати пропозиції факсом або електронною поштою (сканована копія).

6. До своїх пропозицій Ви маєте додати відповідну документацію, каталог (каталоги) й інші друковані матеріали чи іншу необхідну інформацію по кожному найменуванню товарів (дозволяється надсилати факсом або електронною поштою), а також назви та адреси організацій, що забезпечують сервісне обслуговування в м. Ужгород.

7. Більш детальну інформацію можна отримати за адресою:

Назва: Департамент охорони здоров’я Закарпатської обласної державної

адміністрації

Адреса: 88008, Закарпатська область, м. Ужгород, площа Народна, 4, каб. 201-203.

Тел.: 03122 (630427) або 03122 (615538).

Факс: 03122 (615538).
E-mail: [email protected] або [email protected].

 

8. Будь ласка, надайте Ваші цінові пропозиції відповідно до Додатку 1 «Умови постачання», Додатку 2 «Технічні вимоги» та відповідно до форми, що наведена у Додатку 3 «Цінова пропозиція». В подальшому ці додатки будуть складовою частиною договору з обраним постачальником. Форма договору наведена у Додатку 4 «Договір». Електронна версія цих додатків може бути отримана за запитом на вказану адресу електронної пошти.

  1. ЦІНИ. Ціни мають бути виражені в Українській гривні або в будь-якій вільноконвертованій валюті, повинні включати ціну товарів у місці призначення [м. Ужгород, вул. Тімірязева, 15 А], податки, ПДВ, митні збори, доставку, завантаження і розвантаження.

  2. ОЦІНКА ПРОПОЗИЦІЙ. Пропозиції, які визнані такими, що задовольняють кваліфікаційним та технічним вимогам Запрошення, оцінюватимуться шляхом порівняння загальної ціни у пункті призначення, як вказано в п. (і) вище. З метою спрощення порівняння, Покупець конвертує всі ціни в різних валютах до сплати в валюту країни Покупця (українська гривня) по обмінному курсу продажу опублікованому Національним банком України (http://www.bank.gov.ua) на дату кінцевого терміну отримання пропозицій, встановленої в п. 5 даного Запрошення.

При оцінці пропозицій, Покупець визначить для кожної цінової пропозиції оціночну вартість шляхом коригування цінової пропозиції з метою виправлення арифметичних помилок таким чином:

а) якщо у будь-якому місці є невідповідність між сумою цифрами та прописом, сума прописом буде вважатися вірною;

б) якщо у будь-якому місці є невідповідність між ціною за одиницю та загальною сумою, яка обчислюється шляхом перемноження ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю буде вважатися вірною;

в) якщо Постачальник відмовиться прийняти вказані коригування, його цінова пропозиція буде відхилена.

  1. ПРИСУДЖЕННЯ ДОГОВОРУ Договір присуджуватиметься фірмі, яка запропонує найнижчу загальну ціну та відповідає встановленим умовам постачання, технічним та кваліфікаційним вимогам. З обраним Постачальником буде укладено договір за формою, наведеною у Додатку 4 «Договір».

  2. ТЕРМІН ЧИННОСТІ ПРОПОЗИЦІЙ: запропоновані цінові пропозиції повинні бути чинними протягом шістдесяти (60) днів від дати кінцевого терміну отримання пропозицій, встановленої в п. 5 даного Запрошення.

 

9. ПЕРЕВІРКИ ТА АУДИТ

9.1 Постачальник повинен виконувати всі вказівки Покупця, які відповідають застосованому законодавству місця призначення.

9.2 Постачальник повинен дозволяти, та забезпечити дозвіл всіх своїх підрядників та консультантів, на перевірку Банком та/або особами призначеними Банком всіх офісів Постачальника та всіх рахунків та документів, пов’язаних з впровадженням Договору та підготовкою цінової пропозиції, та дозволяти перевірку цих рахунків та документів аудитором, призначеним Банком, якщо це вимагатиме Банк. Увага Постачальника та його підрядників та консультантів звертається на статтю 5 «Шахрайство та корупція» Форми Договору, яка передбачає, серед іншого, що дії спрямовані на суттєве перешкоджання реалізації Банком його прав щодо перевірок та аудиту, становлять заборонену практику, яка може бути підставою для розірвання Договору (а також визнання Постачальника неправомочним відповідно до процедур Світового Банку щодо застосування санкцій).

10. Будь ласка, надайте письмове підтвердження (факсом або електронною поштою) отримання цього Запрошення та Вашої участі у торгах.

Додатки:

Додаток 1. Умови постачання

Додаток 2. Технічні вимоги

Додаток 3. Цінова пропозиція

Додаток 4. Договір

(Додатки надаються по запиту на адресу, зазначену в п. 7)