Повідомлення про присудження контракту 3.1.8.2. (SH)