Запит на надання висловлення зацікавленості №ІС 3.3.3.1.

 • Дата новини:
 • Компонент:
 •  
 • Субпроект:

Україна

Позика № 8475-UA

Назва позики: «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»

Впроваджувальна установа: Департамент охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації

 

Назва завдання “Консультант з закупівель”

Номер завдання 3.3.3.1.

 

Уряд України отримав від Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку Позику «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей», №8475-UA (далі - Позика) і має намір витратити частину цієї позики для оплати послуг консультанта з питань закупівель в рамках субпроекту „Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей в Закарпатській області”.

 

Консультаційні послуги включають: Консультант повинен надавати послуги з проведення закупівель в рамках субпроекту відповідно до правил та процедур Світового Банку

Детальний перелік послуг наведено в Технічному завданні, що додається.

 

Впроваджувальна установа запрошує правомочних індивідуальних консультантів (Консультантів) висловити свою зацікавленість щодо надання вищезазначених Послуг. Зацікавлені консультанти мають надати інформацію, яка демонструє, що вони мають необхідну кваліфікацію та відповідний досвід для виконання цих Послуг.

 

Критерії для включення до «короткого списку» наступні:

Обов’язкові вимоги:

 1. Вища освіта ступеня магістра або спеціаліста економічного, технічного, фінансового, юридичного чи іншого відповідного фаху;

 2. Наявність 3 і більше років попереднього досвіду проведення закупівель;

 3. Вільне володіння українською мовою, робочий рівень володіння англійською мовою;

 4. Навички роботи з комп’ютером (Microsoft Windows, Word, Excel, MS Project).

Бажані:

1) попередній досвід проведення закупівель для проектів, фінансованих міжнародними організаціями;

2) знання правил та процедур проведення закупівель Світового банку.

 

Зацікавленим консультантам необхідно звернути увагу на п. 1.9 Керівництва з відбору та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку», затвердженого в січні 2011 року, (переглянутого у липні 2014 р.) («Керівництво із закупівлі послуг консультантів»), в якому визначається політика Світового Банку щодо конфлікту інтересів. Консультант зобов'язується дотримуватися політики Банку щодо корупційної практики і шахрайства.

 

Відбір кандидатів здійснюється відповідно до процедури відбору індивідуальних консультантів, що викладена в Керівництві із закупівлі послуг консультантів.

 

Додаткова інформація може бути отримана за адресою, зазначеною нижче з 10:00 до 17:00.

 

Висловлення зацікавленості у вигляді резюме (українською та англійською мовами) просимо направляти електронною поштою або подати особисто до 27 жовтня 2017 року включно за наступною адресою:

 

Назва: Департамент охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації.

Адреса: 88008, Закарпатська область, м. Ужгород, площа Народна, 4, каб. 205.
До уваги ім’я, посада: Гуштан Іван Іванович, заступник голови Комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг

Тел.: (+380312) 63-04-27 або (+380312) 61-55-38.
Ел.пошта: uoz@uoz-zak.gov.ua or [email protected]

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на консультативні послуги (індивідуальний консультант)
за посадою

“Консультант з закупівель”
(пакет закупівель № 3.3.3.1.)

Проект «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»

СУБПРОЕКТ „Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей в Закарпатській області”

Позика Світового банку № 8475-UA


 

 1. Загальна інформація по Проекту

Уряд України одержав позику Світового банку на фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» (далі – Проект). Цілями Проекту є удосконалення якості медичних послуг у відібраних областях, із особливим акцентом на первинній і вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань і раку, та поліпшення ефективності системи охорони здоров'я.

Проект складається з таких частин:

Частина 1. Удосконалення надання послуг на місцевому рівні;

Частина 2. Зміцнення урядування Міністерства охорони здоров’я;

Частина 3. Управління проектом та моніторинг і оцінювання.

В рамках частини 1 проекту Закарпатській області надано фінансування для виконання інвестиційного субпроекту, затвердженого Світовим Банком та спрямованого на профілактику, раннє виявлення та лікування серцево-судинних захворювань, а також підвищення ефективності їх систем надання медичної допомоги, включно із заходами, зосередженими на удосконаленні первинної медико-санітарної допомоги; боротьбі із серцево-судинними захворюваннями на рівнях первинної, вторинної і третинної допомоги.

Для забезпечення ефективної реалізації субпроекту “Удосконалення надання послуг на місцевому рівні” в Закарпатській області Обласна державна адміністрація створює Групу управління субпроектом (далі - ГУС). Як погоджено в ході підготовки проекту і відображено в Звіті про оцінку проекту та Оперативному посібнику проекту: «ГУС очолює заступник голови обласної державної адміністрації, на якого у межах функціональних обов’язків покладено забезпечення політики у сфері охорони здоров’я, або керівник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації. Голова ГУС буде здійснювати керівництво діяльністю ГУС і нестиме персональну відповідальність за організацію та виконання задач з реалізації Проекту. ГУС також відповідатиме за фідуціарну наглядову роль, що відноситься до відповідної області, включаючи моніторинг та перегляд процесу бюджетування, звітності та заходів аудиту. Для впровадження Проекту голова ГУС може використовувати діючих співробітників та/або залучати консультантів (наприклад, спеціалістів з фінансового управління та закупівель, технічного експерта та спеціаліста із запобіжних заходів, відповідно до потреб), які будуть працювати при структурному підрозділу з питань охорони здоров’я

Структурний підрозділ ОДА з питань охорони здоров’я (надалі – Замовник) цим має намір залучити індивідуального консультанта (далі – Консультант) для надання послуг консультанта з питань закупівель у складі ГУС, відповідно до цього Технічного завдання (далі – ТЗ).


 

 1. Мета завдання

Консультант повинен надавати послуги з проведення закупівель в рамках субпроекту відповідно до правил та процедур Світового Банку, описаних в Керівництві із закупівель позичальниками Світового банку товарів, робіт і неконсультаційних послуг за позиками МБРР й кредитами та грантами МАР, датованого січнем 2011 року, (переглянутого у липні 2014 р.), Керівництві з відбору та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку, затвердженого в січні 2011 року, (переглянутого у липні 2014 р.), Угоді про позику (Проект „Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”) між Україною та МБРР від 19 березня 2015 року № 8475-UA та Операційного посібника проекту.


 

 1. Обсяг послуг

Консультант буде надавати поради Замовнику та виконувати такі завдання з метою управління здійсненням закупівель:

 • забезпечення відповідності закупівельної документації (тендерної документації, контрактів тощо) вимогам Світового банку, українським нормативно-правовим актам, у випадку, якщо вони не суперечать положенням Угоди про позику між Україною та МБРР від 19 березня 2015 року № 8475-UA та директивам Банку, а також положенням викладеним в Операційному посібнику проекту;

 • забезпечення моніторингу та коригування плану закупівель;

 • допомога у підготовці конкурсної (тендерної) документації та внесення до неї змін і доповнень;

 • організація проведення тендерного процесу, у тому числі:

  • підготовка та розміщення повідомлень у відповідних виданнях з метою залучення постачальників товарів і послуг, необхідних для виконання субпроекту і/або розсилка запрошень до участі у тендері;

  • ведення кореспонденції з учасниками тендеру, надання їм роз’яснень;

  • проведення відкриття тендерних пропозицій та підготовка відповідних протоколів;

  • участь в оцінці конкурсних пропозицій, підготовка проекту звітів з оцінки конкурсних пропозицій, включно з рекомендаціями щодо відбору учасника-переможця, та подання звіту на розгляд комісії з відбору;

  • узгодження в разі необхідності зі Світовим Банком ТЗ, звітів з оцінки, проектів договорів;

  • підготовка усієї супроводжувальної документації, у разі необхідності – отримання відповідних погоджень Замовника та Світового банку,

 • розробка проектів договорів/контрактів та участь у переговорах щодо укладання договорів/контрактів, за необхідністю;

 • підготовка моніторингу виконання запланованих заходів для Міністерства охорони здоров’я України та здійснення інших необхідних заходів відповідно до Операційного посібника проекту (у частині закупівельної діяльності);

 • ведення обліку (електронних та паперових копій) всіх закупівель, у тому числі висловлень зацікавленості, повідомлень, тендерних документів, договорів/контрактів, запитів про надання пропозицій, листів-погоджень, оціночних звітів тощо;

 • виконання інших завдань щодо закупівель в субпроекті на вимогу керівника ГУС.


 

 1. Тривалість і місце роботи

Консультант забезпечуватиме надання послуг з дати укладання договору до 31 липня 2018 року або протягом іншого періоду, як буде вирішено сторонами на момент укладання контракту.

Місцем роботи є місто Ужгород, Україна. Також, можливі відрядження по області та Україні.

 1. Умови виконання завдання

Консультант в рамках виконання завдання буде підпорядковуватись керівнику структурного підрозділу ОДА з питань охорони здоров’я.

З Консультантом буде підписаний договір з почасовою формою оплати (стандартна форма договору Світового Банку). Консультант буде працювати повний робочий день.

Замовник надасть Консультанту робоче місце, включаючи обладнання необхідне для виконання завдань (телефон, факс, ПК, доступ до Інтернет).

Замовник надаватиме Консультанту інформацію, необхідну для виконання його завдань.

 

 1. Вимоги щодо звітності

Протягом 10-денного терміну після закінчення кожного місяця Консультант має надавати Замовнику звіти про надані послуги за формою, встановленою Замовником. Щомісячний звіт має стисло описувати виконані заходи, досягнуті результати та напрацьовані матеріали.

Звіти мають бути підготовлені у спосіб, придатний для читання і розуміння Замовником.

Консультант на вимогу Замовника повинен подавати табель або будь-який інший документ у відповідності із вказівками Замовника для підрахунку часу витраченого Консультантом за завданнями.


 

 1. Кваліфікаційні вимоги до Консультанта

Кваліфікація консультанта повинна відповідати наступним мінімальним вимогам:

Обов’язкові вимоги:

 1. вища освіта ступеня магістра або спеціаліста економічного, технічного фінансового, юридичного чи іншого відповідного фаху;

 2. наявність 3 і більше років попереднього досвіду проведення закупівель;

 3. вільне володіння українською мовою, робочий рівень володіння англійською мовою;

 4. навички роботи з комп’ютером (Microsoft Windows, Word, Excel, MS Project).

Бажані:

а) попередній досвід проведення закупівель для проектів, фінансованих міжнародними організаціями;

б) знання правил та процедур проведення закупівель Світового банку.


 

 

Голова Комісії В.П.Маркович