Запит на надання висловлення зацікавленості №ІС 3.3.2.1.

 • Дата новини:
 • Компонент:
 •  
 • Субпроект:

Україна

Позика № 8475-UA

Назва позики «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»

Впроваджувальна установа Департамент охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації

 

Назва завдання “Консультант з фінансового управління

Номер завдання 3.3.2.1.

 

Уряд України отримав від Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку Позику «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей», №8475-UA (далі - Позика) і має намір витратити частину цієї позики для оплати послуг консультанта з питань фінансового управління субпроектом „Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей в Закарпатській області”.

 

Консультаційні послуги включають: Основним завданням Консультанта є надання підтримки Групі управління субпроектом в забезпеченні планування, управління фінансами, руху та обліку коштів Позики субпроекту

Детальний перелік послуг наведено в Технічному завданні, що додається.

 

Впроваджувальна установа запрошує правомочних індивідуальних консультантів (Консультантів) висловити свою зацікавленість щодо надання вищезазначених Послуг. Зацікавлені консультанти мають надати інформацію, яка демонструє, що вони мають необхідну кваліфікацію та відповідний досвід для виконання цих Послуг.

 

Критерії для включення до «короткого списку» наступні:

 1. Вища освіта за спеціальністю економіка, фінанси, менеджмент або споріднених дисциплін;

 2. Знання бюджетної системи та законодавства України;

 3. Досвід роботи відповідно до порядку казначейського обслуговування бюджетних установ не менше 3 років;

 4. Досвід роботи, пов'язаний із оплатою міжнародних контрактів, веденням валютних банківських рахунків, здійсненням оплат з рахунків, відкритих в комерційних банках, веденням фінансової звітності та документації;

 5. Досвід роботи з бухгалтерського обліку та підготовки бюджетної та фінансової звітності відповідно до вимог чинного законодавства України не менше 3-х років;

 6. Відповідний досвід роботи планування, складання бюджетних запитів, інших документів, передбачених бюджетним законодавством, та використання бюджетних коштів буде перевагою;

 7. Бажано наявність досвіду роботи виконання аналогічних завдань в проектах з міжнародними фінансовими організаціями;

 8. Навички роботи на комп’ютері (Windows, програми MS Office, інші програми);

 9. Вільне володіння українською мовою, робочий рівень володіння англійською мовою.

 

Зацікавленим консультантам необхідно звернути увагу на п. 1.9 Керівництва з відбору та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку», затвердженого в січні 2011 року, (переглянутого у липні 2014 р.) («Керівництво із закупівлі послуг консультантів»), в якому визначається політика Світового Банку щодо конфлікту інтересів. Консультант зобов'язується дотримуватися політики Банку щодо корупційної практики і шахрайства.

 

Відбір кандидатів здійснюється відповідно до процедури відбору індивідуальних консультантів, що викладена в Керівництві із закупівлі послуг консультантів.

 

Додаткова інформація може бути отримана за адресою, зазначеною нижче з 10:00 до 17:00.

 

Висловлення зацікавленості у вигляді резюме (українською та англійською мовами) просимо направляти електронною поштою або подати особисто до 27 жовтня 2017 року включно за наступною адресою:

 

Назва: Департамент охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації.

Адреса: 88008, Закарпатська область, м. Ужгород, площа Народна, 4, каб. 205.
До уваги ім’я, посада: Гуштан Іван Іванович, заступник голови Комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг

Тел.: (+380312) 63-04-27 або (+380312) 61-55-38.
Ел.пошта: uoz@uoz-zak.gov.ua or [email protected]

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на консультативні послуги (індивідуальний консультант) за посадою
“Консультант з фінансового управління”

(пакет закупівель № 3.3.2.1.)

Проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»

СУБПРОЕКТ „Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей в Закарпатській області”

Позика Світового банку № 8475-UA


 

 1. Загальна інформація по Проекту

Уряд України одержав позику Світового банку на фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» (далі – Проект). Цілями Проекту є удосконалення якості медичних послуг у відібраних областях, із особливим акцентом на первинній і вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань і раку, та поліпшення ефективності системи охорони здоров’я.

Проект складається з таких частин:

Частина 1. Удосконалення надання послуг на місцевому рівні;

Частина 2. Зміцнення урядування Міністерства охорони здоров’я;

Частина 3. Управління проектом та моніторинг і оцінювання.

В рамках частини 1 проекту Закарпатській області надано фінансування для виконання інвестиційного субпроекту, затвердженого Світовим Банком та спрямованого на профілактику, раннє виявлення та лікування серцево-судинних захворювань, а також підвищення ефективності їх систем надання медичної допомоги, включно із заходами, зосередженими на удосконаленні первинної медико-санітарної допомоги; боротьбі із серцево-судинними захворюваннями на рівнях первинної, вторинної і третинної допомоги.

Для забезпечення ефективної реалізації субпроекту “Удосконалення надання послуг на місцевому рівні” в Закарпатській області Обласна державна адміністрація створює Групу управління субпроектом (далі – ГУС). Як погоджено в ході підготовки проекту і відображено в Звіті про оцінку проекту та Оперативному посібнику проекту: «ГУС очолює заступник голови обласної державної адміністрації, на якого у межах функціональних обов’язків покладено забезпечення політики у сфері охорони здоров’я, або керівник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації. Голова ГУС буде здійснювати керівництво діяльністю ГУС і нестиме персональну відповідальність за організацію та виконання задач з реалізації Проекту. ГУС також відповідатиме за фідуціарну наглядову роль, що відноситься до відповідної області, включаючи моніторинг та перегляд процесу бюджетування, звітності та заходів аудиту. Для впровадження Проекту голова ГУС може використовувати діючих співробітників та/або залучати консультантів (наприклад, спеціалістів з фінансового управління та закупівель, технічного експерта та спеціаліста із запобіжних заходів, відповідно до потреб), які будуть працювати при структурному підрозділу з питань охорони здоров’я

Структурний підрозділ ОДА з питань охорони здоров’я (надалі – Замовник) цим має намір залучити індивідуального консультанта (далі – Консультант) для надання послуг консультанта з фінансового управління у складі ГУС, відповідно до цього Технічного завдання (далі – ТЗ).


 

 1. Мета завдання

Основним завданням є надання підтримки Групі управління субпроектом в забезпеченні планування, управління фінансами, руху та обліку коштів Позики субпроекту у відповідності до положень Довідника з надання коштів для клієнтів Світового банку від травня 2006 року, національного законодавства та Операційного посібника проекту, складання звітності щодо всіх операцій субпроекту за вимогами Світового банку, а також участь у процесі реалізації субпроекту.

 

 1. Обсяг послуг

Консультант буде надавати консультаційні послуги Замовнику та виконувати такі завдання з метою управління фінансами:

 • Технічна допомога ГУС в складанні бюджету субпроекту на весь період його реалізації, бюджетних запитів на відповідний бюджетний рік та розрахунків до них, підготовка проектів помісячних розписів;

 • Участь у підготовці проектів нормативно-правових актів щодо внесення змін до державного бюджету;

 • Участь у підготовці плану заходів з реалізації субпроекту, звітуванні щодо стану його виконання тощо;

 • Надання допомоги працівникам бухгалтерії/фінансистам структурного підрозділу ОДА з питань охорони здоров’я щодо управління рахунками субпроекту та платіжними документами в рамках субпроекту відповідно до Довідника з надання коштів для клієнтів Світового банку та українського законодавства:

- Моніторинг банківських операцій, контрактів, інформування Замовника, ГУС та ГКПП щодо випадків нецільового використання коштів субпроекту;

- Підготовка платіжних та інших первинних фінансових документів, пов’язаних з використанням коштів субпроекту у форматах, прийнятних для МБРР та ДКСУ;

 • Організація та ведення бухгалтерського обліку операцій за субпроектом у відповідності до чинного бюджетного законодавства України, ведення належним чином облікових документів, які стосуються рахунків в ДКСУ та в комерційних банках, витрат та виплат за надані послуги, роботи і поставлені товари згідно з контрактами;

 • Проведення належним чином звірки всіх рахунків проекту спільно з консультантом з фінансового управління ГКПП та працівниками бухгалтерії/фінансистами структурного підрозділу ОДА з питань охорони здоров’я;

 • Організація та проведення заходів щодо фінансової звітності по субпроекту:

- підготовка звітності відповідно до вимог МБРР та законодавства України щодо виконання бюджету субпроекту в тісній співпраці з консультантом з фінансового управління ГКПП;

- Підтримка та оновлення бази даних підсистем бухгалтерського обліку та звітності субпроекту в Інформаційній системі управління документообігом у частині фінансів;

 • Підготовка відповідних матеріалів та роз’яснень, координація заходів щодо аудиторських перевірок фінансової звітності субпроекту;

 • Підготовка з працівниками бухгалтерії/фінансистами структурного підрозділу ОДА з питань охорони здоров’я необхідних матеріалів та документів впродовж перевірок іншими перевіряючими організаціями,

 

 1. Тривалість і місце роботи

Консультант забезпечуватиме надання послуг з дати укладання договору до 30 вересня 2018 року або протягом іншого періоду, як буде вирішено сторонами на момент укладання контракту.

Місцем роботи є місто Ужгород, Україна. Також можливі відрядження по області та Україні.


 

 1. Умови виконання завдання

Консультант в рамках виконання завдання буде підпорядковуватись керівнику Структурного підрозділу ОДА з питань охорони здоров’я.

Консультант має тісно співпрацювати з консультантом з фінансового управління ГКПП.

З Консультантом буде підписаний договір з почасовою (місячна ставка) формою оплати (стандартна форма договору Світового Банку). Консультант буде працювати повний робочий день.

Замовник надасть Консультанту робоче місце, включаючи обладнання, необхідне для виконання завдань (телефон, факс, ПК, доступ до Інтернету).

Замовник також забезпечує Консультанта інформацією, необхідною для виконання завдань.

 

 1. Вимоги щодо звітності

Протягом 10-денного терміну після закінчення кожного місяця Консультант має надавати Замовнику звіти про надані послуги за формою, встановленою Замовником. Щомісячний звіт має стисло описувати виконані заходи, досягнуті результати та напрацьовані матеріали.

Звіти мають бути підготовлені у спосіб, придатний для читання і розуміння Замовником.

Консультант на вимогу Замовника повинен подавати табель або будь-який інший документ у відповідності із вказівками Замовника для підрахунку часу витраченого Консультантом за завданнями.


 

 1. Кваліфікаційні вимоги до Консультанта

 • Вища освіта за спеціальністю економіка, фінанси, менеджмент або споріднених дисциплін;

 • Знання бюджетної системи та законодавства України;

 • Досвід роботи відповідно до порядку казначейського обслуговування бюджетних установ не менше 3 років;

 • Досвід роботи, пов’язаний із оплатою міжнародних контрактів, веденням валютних банківських рахунків, здійсненням оплат з рахунків, відкритих в комерційних банках, веденням фінансової звітності та документації;

 • Досвід роботи з бухгалтерського обліку та підготовки бюджетної та фінансової звітності відповідно до вимог чинного законодавства України не менше 3-и років;

 • Відповідний досвід роботи планування, складання бюджетних запитів, інших документів, передбачених бюджетним законодавством, та використання бюджетних коштів буде перевагою;

 • Бажано наявність досвіду роботи виконання аналогічних завдань в проектах з міжнародними фінансовими організаціями;

 • Навички роботи на комп’ютері (Windows, програми MS Office, інші програми);

 • Вільне володіння українською мовою, робочий рівень володіння англійською мовою.


 


 


 

 

Голова Комісії В.П.Маркович