Компонент 2. Зміцнення урядування МОЗ у галузі охорони здоров'я

Загальний опис

Компонент 2 «Зміцнення урядування МОЗ у галузі охорони здоров'я» (центральний компонент), спрямований на поліпшення управління системою охорони здоров'я, впроваджується на рівні Міністерства охорони здоров'я України.

Мета

Мета Компоненту 2 «Зміцнення урядування МОЗ у галузі охорони здоров'я» полягає у зміцненні стратегічного управління системою здоров'я та забезпеченны належної координації діяльності галузі на регіональних рівнях з боку МОЗ.

Впровадження цього компоненту передбачає підтримку інформатизації галузі охорони здоров'я, впровадження нових методів фінансування, розбудову системи громадського здоров’я, розбудову організаційного потенціалу, інформаційно-комунікаційний супровід реформи системи ОЗ.

Компонент складається з п'яти кластерів:

  1. Кластер «Громадське здоров’я». Передбачає розробку низки заходів із  розбудови системи громадського здоров’я в Україні. У рамках реалізації кластеру здійснюється взаємодія зі структурними підрозділами з питань охорони здоров’я усіх регіонів України, у тому числі Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Львівської, Полтавської і Рівненської обласних державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування закладів охорони здоров’я зазначених областей.
  2. Кластер «Інформація і комунікація». Передбачає інформаційно-комунікаційний супровід реформування системи охорони здоров’я. Заходи підтримуватимуть проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, пов’язаних із реформою системи охорони здоров’я в Україні.
  3. Кластер «Реформа системи фінансування». Зокрема, в межах Проекту в Україні заплановано розробити, випробувати та впровадити нову систему фінансування лікарень на основі діагностично-споріднених груп (ДСГ) з метою забезпечення переходу від чинної нині неефективної моделі фінансування діяльності надавачів медичних послуг до фінансування їх діяльності на основі методів, які базуються на оплаті за результат.
  4. Кластер «Розвиток електронної охорони здоров’я (eHealth)». Направлений на впровадження електронної системи охорони здоров'я в Україніта розробку електронної картки пацієнта, де будуть зафіксовані дані щодо стану здоров’я.  Це, у свою чергу, призведе до скорочення термінів збирання достовірної статистичної інформації, дозволить здійснювати безперервний моніторинг процесів, пов'язаних з соціальним і медичним забезпеченням населенняі підвищить ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів в охорони здоров’я.
  5. Кластер «Розбудова спроможностей». Робота у кластері направлена на зміцнення організаційного потенціалу Міністерства охорони здоров’я України й органів урядування областей, які беруть участь у Проекті. У центрі уваги навчальних проектів будуть заходи із розвитку управлінських навичокгосподарювання у нових умовах.