Назва кластеру:
Інформація і комунікація
Термін реалізації:
2015 - 2020 роки

Загальний опис

Інформаційно-комунікаційний супровід реформи охорони здоров’я

Проект має на меті створення єдиної системи публічних комунікацій, всебічне висвітлення реформи охорони здоров’я та її позитивних результатів різними каналами комунікацій та вивчення громадської думки для подальшого планування комунікацій з ключовими аудиторіями. Інформаційно-комунікаційна підтримка в першу чергу має забезпечити доступ громадян до всього спектру інформації, що стосується закладів охорони здоров’я, медичних послуг тощо.

Веб-сайт та соціальні медіа гратимуть надалі значну роль для розповсюдження новин та інформації. Отже, онлайн-стратегія має стати ключовим компонентом загальної інформаційно-комунікаційної стратегії. Субкомпонентом передбачено організувати систему постійної підготовки та підвищення кваліфікації медичних кадрів у галузі комунікацій з громадськістю.

Серед головних завдань - створення набору типів та форматів контенту різного змісту та системи його регулярного створення для забезпечення потреб партнерів та попиту на достовірну та об’єктивну інформацію щодо медичної реформи, її механізмів, цілей та результатів.

З людьми повинні спілкуватися люди. Важливо не ховатися за прес- релізами, а ініціювати особисті комунікації. Аудиторія хоче почути лідерів, які представляють зацікавлені організації, людей, які розробляють і проводять реформи.

Важливим аспектом успіху є забезпечення широкої поінформованості суспільства про вирішення нагальних проблем в галузі охорони здоров’я, сприяння утворенню інституцій громадського нагляду і діалогу в сфері охорони здоров’я, створення відповідних дискусійних майданчиків, зокрема в Інтернеті.

На важливу роль комунікацій звертає увагу Національна рада реформ у своєму звіті за 9 місяців 2015 року «Моніторинг прогресу реформ». Ефективні комунікації дозволяють пояснити зміст процесу реформ та звітувати про реформи як найвищим політичним лідерам, так і громадськості. Таким чином підтримується суспільна та медійна увага на «ключових та часто непопулярних питаннях у реформах».

Отже, основними принципами інформаційно-комунікаційної підтримки реформ у галузі охорони здоров’я будуть:

  1. чесність та відкритість
  2. широке залучення людей і організацій
  3. проактивність і ініціатива
  4. взаємодія з усіма ключовими гравцями ринку та лідерами думок
  5. участь лідерів.

Матеріали:
Назва Файл укр Файл англ