Назва кластеру:
Розвиток електронної охорони здоров'я (eHealth)
Термін реалізації:
2015 - 2020 роки

Загальний опис

     Загальна мета підтримуваних Проектом заходів полягає у тому, щоб закласти фундамент для поліпшення управління інформацією у галузі охорони здоров'я України. Для досягнення цієї мети за Проектом у межах субкомпоненту eHealth, будуть переслідуватись наведені нижче дві цілі:

Ціль 1. Створити краще регуляторне та інституційне середовище, яке допоможе координувати, стимулювати та інтегрувати розвиток рішень з електронної охорони здоров'я на всіх рівнях (у центрі та на місцях).

Ціль 2 (після того, як буде досягнута Ціль 1). Поліпшити спроможності МОЗ із загального курування і координації через запровадження ультрасучасних інформаційнх систем центрального рівня, які

   - забезпечать кращу інтеграцію та збір/ обмін даними,

   - посилять здатність МОЗ здійснювати планування, реалізацію та моніторинг програм у галузі охорони здоров’я

    Загальний підхід до розвитку електронної охорони здоров'я полягає у тому, що на загальнодержавному рівні будуть створені системи центрального рівня і затверджені загальнообов’язкові національні стандарти, у тому числі для забезпечення сумісності і обміну даними між різними системами обміну інформацією у галузі охорони здоров'я.

    Натомість системи, що працюють на місцях (наприклад, в закладах охорони здоров'я), будуть розроблятися за затвердженими МОЗ України стандартами та купуватимуться локальними закладами охорони здоров'я закладами на ринку (у різних комерційних компаній) на основі конкуренції за умови проходження обов’язкової державної сертифікації на відповідність зазначеним стандартам
 

Перша ціль буде досягатись через такі заходи:

a)     Створення нового середовища розвитку електронної охорони здоров'я (СРЕОЗ).

b)    Запровадження  обов’язкових  загальнодержавних  стандартів  та  нормативно- правових актів з електронної охорони здоров'я, які забезпечать інтеграцію та обмін даними.

c)     Створення базових реєстрів центрального рівня. До цих реєстрів належатимуть:

·       глосарій медичних даних;

·       реєстр організацій-надавачів послуг;

·       реєстр медичних кадрів,

·       реєстр медичних послуг;

·       система кодування діагнозів (МКХ-9, МКХ-10).

d)    Зміцнення потенціалу спеціалістів з інформаційних технологій у галузі охорони здоров'я через:

·       розробку та впровадження нових навчальних програм з медичної інформатики, що відповідають передовому міжнародному досвіду,

·       організацію і проведення навчальних заходів з розвитку електронної охорони здоров'я,

·       навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів з інформаційних технологій у галузі охорони здоров'я;

·       удосконалення стандартів та нормативно-правових актів з питань комплектації персоналом.

Для досягнення другої цілі МОЗ буде виконувати такі заходи:

a)     Створення центрального центру обробки даних (ЦОД), який слугуватиме фізичною платформою хостингу для усіх систем центрального рівня;

b)    Створення шини обміну та інтеграції даних, яка стане сполучною ланкою між різними інформаційними системами, що працюють з різними протоколами, включно із системами, що постачаються приватними компаніями (за умови дотримання вимог щодо сумісності);

c)     Розробка центрального ядра електронного реєстру пацієнтів (ЕРП). Це буде нова інформаційна система для збору, реєстрації, зберігання, оновлення, використання і розповсюдження інформації про окремих пацієнтів та медичну допомогу, яку вони отримують.

d)    Запровадження інформаційної системи управління охороною здоров'я (ІСУОЗ). Вона збиратиме, зберігатиме та забезпечуватиме аналіз даних про результативність діяльності, адміністрування та фінанси;

e)    Пілотування нової системи електронних рецептів, яка забезпечить облік та адміністрування усіх виписаних ліків. Це дозволить МОЗ оцінювати їх медичну ефективність і відповідність офіційно визнаній технології виготовлення лікарських засобів, а також аналізувати їх вартість.

 

У рамках цього кластеру, зокрема, буде підтримано заходистворення умов для розвитку електронної охорони здоров'я (далі – eHealth), у тому числі відповідних інституційних засад; розробка стандартів, правил та нормативно-правових актів з eHealth;

     – створення умов для розвитку електронної охорони здоров'я (далі – eHealth), у тому числі відповідних інституційних засад; розробка стандартів, правил та нормативно-правових актів з eHealth;

     – впровадження базових інформаційних систем eHealth (центральний рівень), розробка та впровадження базових довідкових реєстрів центрального рівня.

Матеріали:
Назва Файл укр Файл англ
План робіт eHealth ДіаграмаСГР_35.jpg
19.01.2016 15:21
ProjectPlan_en_36.jpg
19.01.2016 15:21