Компонент 3. Підтримка впровадження, моніторинг і оцінювання Проекту

Загальний опис

Компонент 3 (центральний компонент),  охоплює заходи з координації центральних та регіонального компонентів і міжсекторальної координації, а також моніторингу, оцінки та звітності Проекту.

Мета

У рамках цього компоненту надається аудит ключових заходів та інвестицій Проекту.

Компонент складається із двох кластерів:

  1. Управління та координація проектом, аудит. Кластер займається отриманням поточної інформації від Груп управління субпроектами та консультантів за другим та третім компонентами Проекту. А також організаційною підтримкою та координацією всіх трьох компонентів Проекту.
  2. Моніторинг і оцінювання. У рамках цього кластеру здійснюється відстеження проектної діяльності, оцінювання результатів Проекту та їхнього впливу як у проектних регіонах, так і в цілому.