Назва кластеру:
Управління та координація проектом, аудит
Термін реалізації:
2015 - 2020 роки

Загальний опис

Керує реалізацією Проекту Керівник Групи консультаційної підтримки Проекту МОЗ, який відповідає за повсякденну підтримку управління за Компонентами 2 та 3, за консультаційну та координаційну підтримку для Компоненту 1 та загальну координацію заходів Проекту.

Проект включає в себе багатосекторальність заходів: фінансові питання, закупівлі, реалізацію освітніх заходів, а також заходів, пов’язаних з клінічними та організаційними аспектами надання медичної допомоги, тощо.

До основних завдань Кластеру відноситься:

– збір, узагальнення та аналіз інформації для показників, включених до Матриці результатів Проекту;

– отримання поточної інформації від Груп управління субпроектами та консультантів за другим та третім компонентами Проекту, відслідковування поступу в реалізації Проекту за всіма частинами та в цілому, а також подання зведеної інформації та/або звітів Координатору Проекту, ГУС, МОЗ, іншим центральним органам виконавчої влади тощо;

– методологічна та організаційна допомога областям у тому, що стосується збору даних для загальної Матриці результатів Проекту, а також проведення соціологічних та будь-яких інших заходів, що пов’язані з моніторингом, оцінкою та звітністю, проте не мають безпосереднього відношення до Матриці результатів Проекту.

Матеріали:
Назва Файл укр Файл англ