Запит на надання виcловлень зацікавленості за пакетом IC-7.6.1

 • Дата новини:
 • Компонент:
 •  
 • Субпроект:

Запит на надання висловлень зацікавленості

(Консультаційні послуги – індивідуальний консультант)

 

Україна

Позика 8475-UA

Проект «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»

Міністерство охорони здоров’я України

Вакансія: Консультант з бухгалтерського обліку та казначейської координації

(пакет № IC-7.6.1)

 

Уряд України отримав від Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку позику № 8475-UA на фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» (далі – Проект) і має намір витратити частину цієї позики для оплати консультаційних послуг Консультанта з бухгалтерського обліку та казначейської координації.

 

Консультаційні послуги включають надання консультативної та технічної підтримки МОЗ у забезпеченні бухгалтерського обліку операцій Проектів“Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”, “Додаткове фінансування проєкту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей), “Екстрене реагування на  COVID-19 та вакцинація в Україні), “Додаткове фінансування проекту “Екстрене реагування на  COVID-19 та вакцинація в Україні” (далі - Проекти), руху коштів Проектів у відповідності до положень Посібників з витрачання коштів Банку для проектів від 1 травня 2006 року та лютого 2017 року і національного законодавства, складання бюджетної звітності щодо всіх операцій Проектів відповідно до вимог чинного законодавства. Детальний перелік послуг наведено в Технічному завданні, що додається.

 

Міністерство охорони здоров’я України запрошує правомочних індивідуальних консультантів (далі – Консультанти) висловити свою зацікавленість щодо надання вищезазначених Послуг. Зацікавлені консультанти мають надати інформацію, яка демонструє, що вони мають необхідну кваліфікацію та відповідний досвід для виконання цих Послуг.

 

Мінімальні кваліфікаційні вимоги для включення до "короткого списку" наступні:

 • вища економічна освіта;
 • не менше 3-х років досвіду з надання послуг по консультуванню, супроводженню та веденню бухгалтерського обліку підприємств, установ та організацій різної форми власності та системи оподаткування, які обслуговуються в ДКСУ;
 • не менше 3-х років досвіду роботи з підготовки бюджетних та фінансових звітів відповідно до вимог законодавства України;
 • навички роботи на комп’ютері (Windows, програми MS Office та MS Excel);
 • досвід роботи з програмним забезпеченням щодо ведення бухгалтерського обліку бюджетних установ («МІА: Облік і Звітність» на базі ІПЗ «МІА», система дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства-Казначейство», система подачі звітності «Є-Звітність», програмний комплекс ДКСУ "Фіндокументи", програмний комплекс МФУ для ГРК  "АІС КІТ-ХХІ "ГРК", М.E.Doc);
 • вільне володіння українською мовою, робочий рівень володіння англійською мовою.

Бажана кваліфікація:

 • досвід роботи з державними органами влади у рамках реалізації бюджетних програм.

 

Зацікавленим консультантам необхідно звернути увагу на п. 1.9 Керівництва з відбору та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку», затвердженого в січні 2011 року, (переглянутого у липні 2014 р.) («Керівництво із закупівлі послуг консультантів»), в якому визначається політика Світового Банку щодо конфлікту інтересів. Консультант зобов'язується дотримуватися політики Банку щодо корупційної практики і шахрайства.

 

Відбір кандидатів здійснюється відповідно до процедури відбору індивідуальних консультантів, що викладена в Керівництві із закупівлі послуг консультантів.

 

Додаткова інформація може бути отримана за адресою, зазначеною нижче, з 10:00 до 17:00.

 

Висловлення зацікавленості у вигляді резюме українською мовою просимо направляти до 17:00 28 грудня 2021 р.електронною поштою (в темі зазначити: «пакет № IC-7.6.1»),або подати особисто за наступною адресою:

 

Міністерство охорони здоров’я України

вул. Грушевського, 7, Київ, 01601, Україна,
Офіс Групи консультаційної підтримки Проекту (ГКПП)

Ел. пошта: moz.wb.procuremen[email protected], копія на[email protected]

 


 

 

УКРАЇНА

Міністерство охорони здоров’я України

 

Проект № 8475-UA

"Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей"

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на консультативні послуги (індивідуальний консультант)

Консультант з бухгалтерського обліку та казначейської координації

(пакет закупівель № IC-7.6.1)

 

 1. Загальна інформація

Уряд України одержав позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку на реалізацію проектів: 

“Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”;

“Додаткове фінансування проєкту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей);

“Екстрене реагування на  COVID-19 та вакцинація в Україні);

“Додаткове фінансування проекту “Екстрене реагування на  COVID-19 та вакцинація в Україні” (далі - Проекти).

Цілями Проектів, відповідно, є:

 • удосконалення якості медичних послуг у відібраних областях, із особливим акцентом на первинній і вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань і раку, та поліпшення ефективності системи охорони здоров’я;
 • підвищення ефективності та якості медичних послуг, особливо щодо неінфекційних захворювань, у відповідності до реформ сектору охорони здоров’я; запобігання, виявлення та реагування на загрозу, яку становить COVID-19;
 • запобігання, виявлення та реагування на загрозу, спричинену COVID-19, а також зміцнення національної системи охорони здоров’я для забезпечення готовності до реагування сфери громадського здоров’я України.

Відповідно до кожної Угоди про позику, відповідальним за впровадження Проектів є Міністерство охорони здоров’я України (далі – Замовник, МОЗ).

Для підвищення організаційних спроможностей Замовника та з метою ефективного впровадження Проектів, МОЗ має намір відібрати та укласти договір з індивідуальним консультантом для надання послуг з бухгалтерського обліку та казначейської координації(далі – Консультант).

 1. Мета завдання

Основним завданням є надання підтримки МОЗ у забезпеченні бухгалтерського обліку операцій Проектів, руху коштів Проектів у відповідності до положень Посібників з витрачання коштів Банку для проектів від 1 травня 2006 року та лютого 2017 року і національного законодавства, складання бюджетної звітності щодо всіх операцій Проектів відповідно до вимог чинного законодавства, а також участь у процесі реалізації Проекту.

 

 1. Обсяг послуг

Консультант буде надавати консультаційні послуги Замовнику та виконувати такі завдання з метою бухгалтерського обліку та казначейської координації:

 1. Надання консультаційної підтримки МОЗ у виконанні завдань, пов’язаних з питаннями ведення бухгалтерського обліку в рамках  Проектів;
 2. Надання підтримки МОЗ щодо управління рахунками Проектів та платіжними документами Проектів у відповідності до положень Посібників з витрачання коштів Банку для проектів від 1 травня 2006 року та лютого 2017 року і національного законодавства;
 3. Надання підтримки МОЗ щодо організації та ведення бухгалтерського обліку операцій за Проектами у відповідності до законодавства України;
 4. Формування проектів звітів відповідно до порядку складання бюджетної звітності, визначеного законодавством України;
 5. Підтримка та оновлення даних комп’ютеризованої Інформаційної системи управління документообігом Проекту у частині обліку видатків Проектів;
 6. Ведення належним чином облікових документів, які стосуються рахунків Проектів, витрат та виплат за надані послуги, виконані роботи і поставлені товари згідно з договорами, моніторинг розрахунків з постачальниками та замовниками, виконання фінансових умов договорів;
 7. Здійснення попереднього контролю первинних документів щодо наданих послуг, виконаних робіт і поставлених товарів за Проектами;
 8. Моніторинг стану погашення та списання кредиторської та дебіторської заборгованості;
 9. Систематизація та зберігання документівМОЗ щодо організації та ведення бухгалтерського обліку операцій за Проектами, оформлення меморіальних ордерів у відповідності до законодавства України;
 10. Надання підтримки МОЗ під час взяття бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах казначейства та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язаньта інших фінансових документів, пов’язаних з використанням коштів Проектів відповідно до порядку казначейського обслуговування коштів Проектів;
 11. Підготовка розподілів відкритих асигнувань, платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків в ДКСУ та АТ «Укрексімбанк», а також інших документів, необхідних для проведення фінансових операцій;
 12. Участь у проведенні  звіряння  рахунків Проектів, включаючи спеціальні рахунки Проектів;
 13. Надання роз’яснень аудиторам та іншим контролерам під час проведення аудиту, перевірок чи ревізій.

 

 1. Тривалість і місце роботи

Консультант надаватиме послуги з дати укладання договору до 31 березня
2022 року чи іншого періоду, погодженого сторонами, за умови належного виконання завдань.

Місцем роботи є місто Київ, Україна.

 

 1. Умови виконання завдання

Консультант працюватиме під керівництвом Координатора проекту Замовника та під оперативним керівництвом Координатора проекту (ГКПП).

Послуги Консультанта оплачуються щомісячно за ставкою, погодженою на момент укладання договору  на повну зайнятість.

Замовник надає Консультанту робоче місце, включаючи офісне обладнання необхідне для виконання завдань (інтернет, телефон, ПК, принтер/копіювальне обладнання тощо).

Протягом 10-денного терміну після закінчення кожного місяця Консультант має надавати Замовнику звіти про надані послуги за формою, встановленою Замовником. Звіти мають бути підготовлені у спосіб, придатний для читання і розуміння Замовником.

 

 1. Кваліфікаційні вимоги до Консультанта

Обов’язкова кваліфікація:

 • вища економічна освіта;
 • не менше 3-х років досвіду з надання послуг по консультуванню, супроводженню та веденню бухгалтерського обліку підприємств, установ та організацій різної форми власності та системи оподаткування, які обслуговуються в ДКСУ;
 • не менше 3-х років досвіду роботи з підготовки бюджетних та фінансових звітів відповідно до вимог законодавства України;
 • навички роботи на комп’ютері (Windows, програми MS Office та MS Excel);
 • досвід роботи з програмним забезпеченням щодо ведення бухгалтерського обліку бюджетних установ («МІА: Облік і Звітність» на базі ІПЗ «МІА», система дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства-Казначейство», система подачі звітності «Є-Звітність», програмний комплекс ДКСУ "Фіндокументи", програмний комплекс МФУ для ГРК  "АІС КІТ-ХХІ "ГРК", М.E.Doc);
 • вільне володіння українською мовою, робочий рівень володіння англійською мовою.

 

Бажана кваліфікація:

 • досвід роботи з державними органами влади у рамках реалізації бюджетних програм.